ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμημάτων Προσανατολισμού - Επιλογής στο Λύκειο

Αναφέρονται οι προϋποθέσεις και το αναγκαίο πλήθος μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στη Γ τάξη γενκικού λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Μουσικών Γυμνασίων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνάσια

Εγγραφές Μαθητών σε Λύκεια και ΕΠΑΛ 2019 2020 - Β' φάση (Νέα Παράταση)

Κατά τη Β΄φάση εγγραφών, από την Τρίτη 25 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 δίνεται εκ νέου η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής μαθητών σε Λύκειο η ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-2020. Δόθηκε παράταση έως τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019. 
Δόθηκε νέα παράταση έως την Τετάρτη 03 Ιουίου και ώρα 23:59

Λειτουργία Τάξης Υποδοχής ΤΥ ΖΕΠ σε Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ 2019 2020

Δίνονται οδηγίες για ίδρυση και λειτουργία τάξεων υποδοχής (ΤΥ) σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2019 - 2020

Βιβλία Διδασκαλίας Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία 2019 2020

Κατάλογος με τα βιβλία Γερμανικής Γλώσσας που έχουν εγκριθεί για διδασκαλία στην Ε' και ΣΤ' τάξη των Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2019 - 2020

Βιβλία Διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας σε Δημοτικό Σχολείο 2019 2020

Κατάλλογος με τα εγκεκριμένα βιβλία για τη διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο σχολικού έτους 2019 - 2020

Κριτήρια Επιλογής Βιβλίων Ιταλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Περιγράφονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές των βιβλίων που μπορούν να προταθούν για διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αιτήσεις για Άδεια Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς 2019 2020

Καλούνται εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές για το σχολικό έτος 2019-2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 26-06-2019

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης / Συνεκπαίδευσης Μαθητών 2019 2020

Ορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης της Παράλληλης Στήριξης, Συνεκπαίδευσης και Στήριξης μαθητών από ειδικό βοηθητικό προσωπικό ή σχολικό νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2019 2020

Αποτίμηση Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια

Δίνονται οδηγίες για την αποτίμηση της Θεματικής Εβδομάδας που υλοποιείται στα Γυμνάσια

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' -Δ- τάξεων Εσπερινών Λυκείων

Τα μαθήματα με τις νέες ώρες διδασκαλίας που διδάσκονται στη Γ τάξη τριετούς και Δ' τάξης τετρατετούς εσπερινού λυκείου