edu.klimaka.gr

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αντιστοιχίες / Συνάφεια Ειδικοτήτων Α Κύκλου ΤΕΕ με ΕΠΑΣ


ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ

(ΦΕΚ 1722/2009 - Αριθμ.84835/Γ2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1722
20 Αυγούστου 2009

Αριθμ. 84835/Γ2
Συνάφεια Ειδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το π.δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».
6. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευτεροβάθμια Τεχνική−Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 71490/Δ4/27.7.2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1246 Β΄) «Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)».
10. Την υπ’ αριθμ. 74217/Γ2/26.7.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1074 Β΄) «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2005 − 2006».
11. Την υπ’ αριθμ. 98857/Δ4/27.9.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1421 Β΄) «Προσθήκες Τομέων και Ειδικοτήτων στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)».
12. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 1 περ. θ΄.
13. Την υπ’ αριθμ. 90316/Γ2/6.9.2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1371 Β΄) «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2004 − 2005».
14. Την υπ’ αριθμ. 56645/Γ2/1.6.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 947 Β΄) «Καθορισμός των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».
15. Την υπ’ αριθμ. 148096/Γ2/24.12.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2511 Β΄) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές − φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
16. Την υπ’ αριθμ. 28118/Γ2/4.3.2008 (ΦΕΚ 429 Β΄) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ Τάξεων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».
17. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
18. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/4.5.2009 Πράξη του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Α. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, των ειδικοτήτων

1. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
2. Συντήρησης έργων τέχνης – Αποκατάστασης
3. Επιπλοποιίας
4. Κεραμικής – Πηλοπλαστικής
5. Αργυροχρυσοχοΐας
6. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία
ειδικότητες

1.Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
2.Συντήρησης έργων τέχνης και Αποκατάστασης
3.Επιπλοποιίας
4.Κεραμικής – Πηλοπλαστικής
5. Αργυροχρυσοχοΐας
6.Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

Β. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Κατασκευών, των ειδικοτήτων
1.Σχεδιαστών τεχνικών έργων με χρήση Η/Υ
2. Κτιριακών Έργων

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Κτιριακών Έργων.

Γ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, της ειδικότητας Υφάσματος/ Ένδυσης μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος.

Δ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

Ε. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Ηλεκτρολογικού Τομέα, της ειδικότητας

1.Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
2.Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
2.Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΣΤ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Μηχανολογικού Τομέα, των ειδικοτήτων

1.Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων
2. Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
3.Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5. Αμαξωμάτων

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1.Αμαξωμάτων
2.Εργαλειομηχανών CNC
3.Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
4.Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5.Αμαξωμάτων

Ζ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, των ειδικοτήτων

1.Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων –Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2.Επιχειρηματικής Γεωργίας
3.Τεχνολογίας Τροφίμων και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
4.Περιβάλλοντος και Αργοτουρισμού

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ. και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικότητες

1.Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονική Τοπίου
2.Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
3.Ζωοτεχνίας
4.Αγροτικών Μηχανημάτων
5.Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας
6.Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
7.Δεντροκομίας
8.Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας

Η. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, των ειδικοτήτων

1.Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
2.Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
3.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
4.Βοηθών Φαρμακείων
5.Βοηθών Νοσηλευτών
6.Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών-Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων (Συμπτυγμένη ειδικότητα)

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1.Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
2.Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
3.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
4.Βοηθών Φαρμακείων
5.Νοσηλευτικής (Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
6.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Φαρμακείων

Θ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής, των ειδικοτήτων

1.Αισθητικής Τέχνης
2.Κομμωτικής Τέχνης

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1.Αισθητικής Τέχνης
2.Κομμωτικής Τέχνης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

E-mail

1

Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης Αθήνας

Ελευθερίας 18

14235 Ν. Ιωνία

210-2776459

210-2751176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2

Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αμφιθέας Αθήνας

Τύρινθος 3

17564 Αμφιθέα

210-9423118

210-9423118

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

87ο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας

Ορφέως 58

11854 Βοτανικός

210-3465125

210-3465125

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4

Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Χανίων

Αν. Μάντακα 111

73136 Χανιά

28210-97348

28210-97640

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5

Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

Καπάτου & Γαλανάκη

54629 Θεσ/νίκη

2310-529932

2310-529932

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6

3ο Δημ. Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Μενεμένης Θεσ/νίκης

Κων/πόλεως 58

54628 Θεσ/νίκη

2310-763945

2310-763945

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7

5ο Δημ. Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Μενεμένης Θεσ/νίκης

Κων/πόλεως 58

54628 Θεσ/νίκη

2310-763945

2310-707313

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8

Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Νέων Επιβατών Θεσ/νίκης

Σχολείων 1 - 57019

Νέοι Επιβάτες Θεσ/νίκη

23920-23133

23920-23133

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

9

6ο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσ/νίκης

Ειρήνης & Μακεδονομάχων

56224 Θεσ/νίκη

2310-764235

 

2310-765326

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://6dim-evosm.thess.sch.gr

10

6ο Διαπολιτισμικό και Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης

Δαβάκη 18

56334 Ελ-Κορδελιό Θεσ/νίκη

2310-761420

2310-705638

2310-761420

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

11

9ο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ιωαννίνων

Γλυκίδων 145221

ΚάστροΙωάννινα

26510-22203

26510-22203

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

12

Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης

Γ. Γεννηματά 2

69300 Σάπες

25320-22066

25320-21037

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://dim-sapon.rod.sch.gr

13

Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιάσμου Ροδόπης

Ίασμος

69200 Ροδόπη

25340-22267

25340-21003

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

E-mail

1

2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης

Αχαρνών Αττικής

Αγίου Διονυσίου και

Αιγαίου Πελάγους

13671 Αχαρνές Αττική

210-2445416

210-2445416

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://2gym-diapol-acharn.att.sch.gr

2

2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Γ. Παπανδρέου 4-6

45444 Ιωάννινα

26510-25054

26510-25054

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://2gym-ioann.ioa.sch.gr

3

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

Ελαιώνες – Πυλαία

55535 Θεσνίκη

2310-329056

2310-329056

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://gym-diap-thess.thess.sch.gr

4

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης

Κουτουμάνη 1

69300 Σάπες Ροδόπη

25320-22041

25320-22041

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5

2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Αθήνας

31η οδός 8

16777 Ελληνικό

210-9607436

210-9626606

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://users.hol.gr/~damianid/

6

ΓυμνάσιοΔιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Κολοκοτρώνη & Ερωτοκρίτου

56224 Εύοσμος Θεσ/νίκη

2310-602559

2310-602559

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://gym-diap-evosm.thess.sch.gr

7

2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας

Σουμερλή και

Μάγερ 37

Πλατεία Βάθης

10538 Αθήνα

210-5249574

210-5243873

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://2gym-athin.att.sch.gr

8-9

Γυμνάσιο & Λυκειακές τάξεις Πενταλόφου Κοζάνης

50007 Πεντάλοφος Κοζάνης

24680-41210

24680-41581

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

10

Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης

Κουτουμάνη 1

69300 Σάπες

25320-22640

25320-22618

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

11

Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

Εθνικής Αμύνης 8

54621 Θεσ/νίκη

2310-251622

2310-251622

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

12

2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Αθήνας

31η οδός 8

16777 Ελληνικό

210-9626716

210-9626716

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://2lyk-diap-ellin.att.sch.gr

13

Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Πηνειού & Ερωτοκρίτου

56224 Εύοσμος

2310-703221

2310-703221

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.