ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Εκτύπωση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

(για να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεών τους)

Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ):

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΧΝΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

100

ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ):

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ή πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

200

ΙΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ):

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΛΥΚΕΙΑ – ΣΧΟΛΕΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)

ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΛ)

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΓΛ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (ΤΕΕ) – Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (ΤΕΕ) – Α΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΤΕΛ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΤΕΣ)

ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΛΕΝ)

ΟΑΕΔ

ΛΟΙΠΑ

341

342

343

344

345

346

347

348

349

300


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ