Αιτήσεις για Πρόσληψη Εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ 2019 2020

Αρ.Πρωτ.44204/28-05-2019/ΟΑΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2019-2020

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, των προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 (ωρομίσθιοι), και την υπ’ αριθμ. Φ.ΟΑΕΔ/6346/Δ9/2165 (ΦΕΚ 1027/Β΄/27-03-2017) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αναπληρωτές), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6257/Δ1/2219 (ΦΕΚ 1602/Β΄10-05-2019) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν ή να αποστείλουν από Πέμπτη 30/05/2019 έως Τετάρτη 5/06/2019, 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού που επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), για το σχολικό έτος 2019-2020.
Στην παρούσα προκηρύσσονται κλάδοι, ειδικότητες και πτυχία, σύμφωνα με τις ανάγκες, των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των ειδικοτήτων που λειτουργούν στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ και των αναθέσεων μαθημάτων, όπως αυτές έχουν ορισθεί.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

1. Ενοποιημένοι κλάδοι: Υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία που εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο: π.χ. Στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι με πτυχία Οικονομολόγων, Λογιστών κ.λ.π. Στον ενοποιημένο κλάδο ΤΕ02.02-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία Μηχανολόγου, Θερμοϋδραυλικού, Συγκολλητή κ.λ.π.

2. Ενοποιημένες Ειδικότητες: Υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία τα οποία εντάσσονται σε ενοποιημένη ειδικότητα π.χ. για την ειδικότητα ΠΕ87.01-ΙΑΤΡΙΚΗΣ, υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι με πτυχία Ιατρών, Φαρμακοποιών και Οδοντιάτρων.

3. Πτυχία: Προκηρύσσεται πτυχίο το οποίο εντάσσεται σε συγκεκριμένη ειδικότητα π.χ. ΠΕ87.01 Φαρμακοποιοί και υποβάλλουν αίτηση μόνο οι Φαρμακοποιοί ή ΤΕ02.02 Θερμοϋδραυλικών και υποβάλλουν αίτηση μόνο οι Θερμοϋδραυλικοί .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ- ΠΤΥΧΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής,
ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

2) ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

3) ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

4) ΕΠΑ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85 ΔΕ.05.01 Μεταλλικών κατασκευών

5)ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοϊας
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοϊας, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.05 (Γραφικών Τεχνών), ΤΕ.04.01 Φωτογραφίας, ΤΕ02.05 (Γραφικών Τεχνών), ΤΕ.04.06 Ωρολογοποιϊας
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ03.04 Ωρολογοποιίας, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.05.01 Μεταλλικών κατασκευών

6) ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωϊκής παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ.04.02 Μαγειρικής

7) ΕΠΑ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

8) ΕΠΑ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.06 (Κοπτικής-Ραπτικής, Κλωστοϋφαντουργίας), ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ.04.05 Επιπλοποιού
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

9) ΕΠΑ.Σ. ΡΕΝΤΗ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων), ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ02.02 (Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Ηλεκτροσυγκολλητές), ΔΕ.05.01 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ.05.02 Βαφέα

10) ΕΠΑ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ02.02 (Μηχανοτεχνίτες), ΔΕ.05.03 Χαλκουργού, ΔΕ.05.04 Εφαρμοστή, ΔΕ.05.05 Ναυπηγικής Βιομηχανίας με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματικής εμπειρίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ


ΕΠΑ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατροί, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των), ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.01.05 Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ02.02 (Αμαξωμάτων, Ηλεκτροσυγκολλητών)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΧΙΟΥ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των), ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01-Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΡΟΔΟΥ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής,
ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) 1η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721858, 2310-721854)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ 86 Πληροφορικής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των), ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.06.01 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας, ΔΕ02.02 (Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Ηλεκτροσυγκολλητές), ΔΕ.05.02 Βαφέα, ΔΕ.05.01 Μεταλλικών Κατασκευών

2) 2η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 –729250, 2310-729034)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.05 (Γραφικών Τεχνών), ΤΕ.04.01Φωτογραφίας, ΤΕ02.06 (Κοπτικής-Ραπτικής, Κλωστοϋφαντουργίας)

3) ΕΠΑ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-694612)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοϊας, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Κεραμικής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ02.05 (Διακοσμητικής), ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοίας, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου, ΤΕ.04.02 Κεραμικής, ΤΕ02.07 Γεωπονίας, ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ.06.01 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας, ΔΕ05.11 Κεραμικής, ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.15 Αργυροχρυσοχοίας, ΔΕ02.02 Ηλεκτροσυγκολλητές

4) ΕΠΑ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών, Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22508)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ78 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι,
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 28167, 23310-67225)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμοι -Παιδοκόμοι, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20041, 24610-20281)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Ηλεκτροσυγκολλητών), ΔΕ.05.01 Μεταλλικών Κατασκευών

2) ΕΠΑ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, τηλ. 24630 – 80444, 24630-80870)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.07 Γεωπονίας
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.05.01 Μεταλλικών Κατασκευών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τ. Τερζοπούλου τέρμα, Τ.Κ. 60100, τηλ. 23510 – 35165, 23510-34298)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, Π87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.05.01 Μεταλλικών Κατασκευών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας- Νίκης, Τ.Κ. 53100, τηλ. 23850 – 24841, 23850-22357)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, Π87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ04.02 Μαγειρικής, ΔΕ04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Καραολή 10, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670 – 84394, 24670-81208 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ78 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ89.01 (Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής), ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Υφάσματος-Ένδυσης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.05 (Γραφικών Τεχνών), ΤΕ.04.01 Φωτογραφίας, ΤΕ02.06 (Κοπτικής-Ραπτικής, Γουνοποιοί)
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.14 Κοπτικής-Ραπτικής, ΔΕ.05.08 Γουνοποιού, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 – 20896, 23410-20596)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ78 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠE85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.07 Γεωπονίας
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι 2 Καβάλας – Τ.Κ. 65201-Τ.Θ. 1326 τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 90720, 23210-90722)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ( Περιοχή Μυλοποτάμου 7ο χιλ. Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81131, 25210-81302)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλόλογοι, ΠΕ04.05 Γεωλόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.05 (Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος), Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος), ΠΕ89.02 Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.04.03 Μαρμαροτεχνίτη, ΤΕ.04.05 Επιπλοποιού
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.03.02 Μαρμαροτεχνίτη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ01.13 Ξυλουργοί

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100-Τ.Θ.126, τηλ. 25310 – 24918, 25310-36178)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 (Ηλεκτροσυγκολλητών)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 2ο χιλ. Αλεξ/πολης – Παλαγίας, Τ.Κ. 68100, τηλ. 25510 – 23709, 25510-38155 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ87.01 (Ιατροί, Φαρμακοποιοί), ΠΕ87.02 (Νοσηλευτές, Μαιευτικής)
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των), ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ04.02 Μαγειρικής, ΔΕ04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ02.02 (Ηλεκτροσυγκολλητές)

2) ΕΠΑ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200- Τ.Θ. 58, τηλ. 25520 – 24840, 25520-23307)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25410 – 62825, 25410-62833 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 564667-564650 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.07 Γεωπονίας, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ.04.05 Επιπλοποιού
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.13 Ξυλουργοί, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 – 24151, 22310-31490)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.05.01 Μεταλλικών Κατασκευών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως Αθηνών 64, Τ.Κ. 38500, τηλ. 24210 – 63688, 24210-63686)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ86 Πληροφορικής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμμαστιστών Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.05.01 Μεταλλικών Κατασκευών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48062)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των), ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.07 Γεωπονίας, ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη,
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 3ο χιλ. Εθν. Οδού Λευκίμης, Τ.Κ. 49100- Τ.Θ. 368, τηλ. 26610 – 39250, 26610-49002 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΑΡΤΑΣ ( Διόδια Άρτας – Πέτα, Τ.Κ. 47100, τηλ. 26810 – 70006, 26810-70219)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο, Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610-966904, 2610-966908)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τίρυνθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 – 28675, 27520-28654 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 – 69320, 27210-69534)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06(Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των), ΤΕ01.13 Προγραμματιστές, Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 33012)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ89.02 (Κοπτικής-Ραπτικής, Κλωστοϋφαντουργίας), ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές, Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ02.06 (Κοπτικής-Ραπτικής), ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (25ης Μαρτίου και Πελοπίδα, Τ.Κ. 22100, τηλ. 2710 – 233061)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 (Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΔΕ01.17 Κομμωτικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1) ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, τηλ. 26410-21630, 26410-55314)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 (Ηλεκτροσυγκολλητών), ΔΕ.05.01 Μεταλλικών Κατασκευών

2) ΕΠΑ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου, Τ.Κ. 30200, τηλ. 26310 – 55788-51013)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία, τηλ. 27310 – 27997)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.04 Διατροφής
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.06 (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των), ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810 – 319195, 2810-263089)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87.01 Ιατρικής, ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, ΠΕ87.03 Αισθητικής, ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ03.01 Μαγειρικής, ΤΕ03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΔΕ02.02 (Ηλεκτροσυγκολλητών), ΔΕ.04.02 Μαγειρικής, ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ( Ταυρωνίτης Κισσάμου, Τ.Κ. 73006, τηλ. 28240 – 22186, 28240-22314)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογία Τροφίμων), ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής.
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03.01 Μαγειρικής, ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη
ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
ΔΕ04.02 Μαγειρικής, ΔΕ04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη

Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών

1. Αίτηση

Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από τη Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται υπόψη της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στις Δ/νσεις των σχολείων που έχουν οριστεί από την Προκήρυξη, για κάθε Περ/κή Δ/νση, με επισυναπτόμενα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για το σχ. έτος 2019-2020 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, ανά κλάδο και ειδικότητα, μία μόνο αίτηση. Στην αίτησή τους δύνανται να δηλώσουν είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής και μία μόνο ΕΠΑ.Σ Μαθητείας από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Χίου, Λέσβου, Ρόδου, είτε τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έως και δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του Ο.Α.Ε.Δ. Στην αίτηση δηλώνεται υποχρεωτικά σειρά προτίμησης των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στις οποίες επιθυμεί έκαστος να προσληφθεί (τούτο δεν αποτελεί δέσμευση για την Υπηρεσία).

Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει αίτηση σε περισσότερους του ενός κλάδου, ειδικότητας ή πτυχίου, κάθε αίτηση συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο, ειδικότητα ή πτυχίο.

Για τους ενοποιημένους κλάδους, οι οποίοι έχουν προκύψει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, του ν. 4521/2018 (Α’ 38), στους οποίους δεν προβλέπεται διαχωρισμός ειδικοτήτων, ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να δηλώσει στη σχετική αίτησή του/της, ένα πτυχίο με το οποίο θα είναι υποψήφιος/α και το οποίο αντιστοιχεί σε ειδικότητα η οποία απορροφήθηκε από τον ενοποιημένο κλάδο (π.χ. πτυχίο Οικονομολόγου ή πτυχίο Λογιστικής τα οποία ανήκουν στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας).

Για τους ενοποιημένους κλάδους όπου σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο εντάσσονται ειδικότητες στις οποίες αντιστοιχούν διαφορετικά πτυχία, ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να δηλώσει στη σχετική αίτησή του/της, ένα πτυχίο το οποίο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ειδικότητα (π.χ. πτυχίο Φαρμακοποιού το οποίο αντιστοιχεί στην ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής, του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας).
Εάν ο/η υποψήφιος/α διαθέτει δύο πτυχία τα οποία εντάσσονται σε διαφορετικές ειδικότητες του ίδιου ενοποιημένου κλάδου, τότε έχει δικαίωμα να υποβάλει σχετική αίτηση για κάθε ειδικότητα στην οποία εντάσσεται το κάθε πτυχίο (π.χ. αίτηση με πτυχίο Φαρμακοποιού για την ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής και αίτηση με πτυχίο Νοσηλευτικής για την ειδικότητα ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής).

Επιπλέον: α) Όσοι υποψήφιοι έχουν διδακτική και επαγγελματική εμπειρία και με άλλο πτυχίο, το οποίο εντάσσεται στον ίδιο ενοποιημένο κλάδο στον οποίο υποβάλλουν αίτηση και στον οποίο δεν προβλέπονται ειδικότητες σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 (Α’ 38), έχουν δικαίωμα να προσκομίσουν την προϋπηρεσία αυτή, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι αυτή αποκτήθηκε μετά την κτήση του πτυχίου αυτού (π.χ. για τον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας, προσκομίζεται και προσμετρείται προϋπηρεσία, διδακτική και επαγγελματική, η οποία έχει αποκτηθεί είτε ως Λογιστής, είτε ως Οικονομολόγος κ.λ.π.)
β) Όσοι υποψήφιοι έχουν διδακτική και επαγγελματική εμπειρία και με άλλο πτυχίο το οποίο εντάσσεται στην ίδια ειδικότητα στην οποία υποβάλλουν αίτηση και η οποία εντάσσεται σε ενοποιημένο κλάδο του ανωτέρω νόμου, έχουν δικαίωμα να προσκομίσουν την προϋπηρεσία αυτή, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι αποκτήθηκε μετά την κτήση του πτυχίου αυτού (π.χ. για την ειδικότητα ΠΕ87.01 Ιατρικής, προσκομίζεται και προσμετρείται προϋπηρεσία, διδακτική και επαγγελματική η οποία έχει αποκτηθεί είτε ως Ιατρός, είτε ως Οδοντίατρος, είτε ως Φαρμακοποιός).

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6257/Δ1/2219 (ΦΕΚ 1602/Β΄10-05-2019) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία να είναι σύμφωνη με την παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προσκομίσει επιπλέον πτυχίο για την αξιολόγηση και μοριοδότηση διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η οποία αποκτήθηκε με τον τίτλο αυτό, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά με το βασικό τίτλο σπουδών.

Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αναφέρονται στους βασικούς τίτλους σπουδών των ενοποιημένων κλάδων ή Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση. Ως τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί οφείλει ο υποψήφιος να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).
Στις περιπτώσεις που υπάρξει αρνητική απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου με τους βασικούς τίτλους σπουδών των ενοποιημένων κλάδων υποψήφιου ωρομισθίου ή αναπληρωτή ή δεν αφορά μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση, θα αφαιρεθούν τα μόρια που έχουν προσμετρηθεί για την αξιολόγησή του και αναμορφώνεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης του κλάδου και της ειδικότητάς του και για το τρέχον σχολικό έτος.

Πτυχία πενταετούς φοίτησης κατ’ ελάχιστον, (υποχρεωτικά 10 εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος κατά το πρόγραμμα σπουδών), που οδηγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και τις συνακόλουθες εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). (π.χ. Πτυχία Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών).

4. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προσμετρείται εφόσον αφορά σε:

α. Τίτλο ή Βεβαίωση Παιδαγωγικών σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου, από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕ.Σ, Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παιδαγωγική επάρκεια όπως, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05,ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60,ΠΕ70 και ΠΕ86 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων και πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ (παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης, τμημάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία, παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής), για όσους ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο είναι υποψήφιοι δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια.
Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, οι πτυχιούχοι ΠΕ86 πληροφορικής του τμήματος Διδακτικής και Τεχνολογίας των ψηφιακών συστημάτων, οι πτυχιούχοι ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας, οι πτυχιούχοι ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης και οι πτυχιούχοι ΠΕ91.01 με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, οι οποίοι υποβάλουν αίτηση ως υποψήφιοι αναπληρωτές – ωρομίσθιοι, με συγκεκριμένο πτυχίο, μοριοδοτούνται με 1.200 μόρια για την Παιδαγωγική επάρκεια, η οποία εμπεριέχεται στο πτυχίο τους. Τα μόρια αυτά προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής.

δ. Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, η οποία παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζομένων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, σύμφωνα με την παρ. 4ατου άρθρου 54 του ν. 4589 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-01-2019).

ε. Βεβαιώσεις περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τρίμηνης διάρκειας οι οποίες παρέχονται από τμήματα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζομένων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι., ή από ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕΣ, ΑΣΕΤΕΜ), ή από ΕΠΠΑΙΚ, μοριοδοτούνται με τριακόσια (300) μόρια.

στ. Μεταπτυχιακός τίτλος ο οποίος αξιολογήθηκε και μοριοδοτήθηκε ως Παιδαγωγικός τίτλος, δεν μοριοδοτείται και ως Μεταπτυχιακός.

ζ. Διδακτορικός τίτλος ο οποίος αξιολογήθηκε και μοριοδοτήθηκε ως Διδακτορικό, δεν μοριοδοτείται και ως Παιδαγωγικός τίτλος.
Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, δηλώνονται και αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελληνική γλώσσα.

5. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που δηλώνεται προκειμένου να αξιολογηθεί και να προσμετρηθεί στους πίνακες των ΕΠΑ.Σ είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από τις 30/05/1999 έως 5/06/2019.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 6257/Δ1/2219 (ΦΕΚ 1602/Β΄10-05-2019) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπολογίζεται διδακτική εμπειρία τόσες ώρες την εβδομάδα, όσες αντιστοιχούν στο πλήρες διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου στην Β΄/θμια εκπαίδευση, δηλαδή για τους κλάδους ΠΕ 23 ώρες/εβδομάδα, ΤΕ 24 ώρες/εβδομάδα και ΔΕ 30 ώρες/εβδομάδα.

Η διδακτική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν σε βασικά πτυχία τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένο κλάδο ή σε ειδικότητα ενοποιημένου κλάδου του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α') και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση των πτυχίων αυτών.

Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία, είναι απαραίτητο να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια Εκπαιδευτική Αρχή.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο/α απαιτείται να αναφέρονται σαφώς:

 • Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης).
 • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές, το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
 • Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
  Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δε δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δε λαμβάνονται υπόψη.

Αξιολογείται η διδακτική εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα είκοσι (20) έτη, από την 30/05/1999 έως την 5/06/2019

6. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία παρά μόνον ως διδακτική.

Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση των αντίστοιχων πτυχίων, ως εξής:

α) Σε πτυχία τα οποία εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο και στον οποίο δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικότητες, εάν έχει προκηρυχθεί ο ενοποιημένος κλάδος.

β) Σε πτυχία που εντάσσονται σε ενοποιημένη ειδικότητα, εάν έχει προκηρυχθεί η ενοποιημένη ειδικότητα.

γ) Σε πτυχία ενοποιημένης ειδικότητας ή κλάδου, εάν έχει προκηρυχθεί πτυχίο.

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως επτά (7) έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας, η οποία έχει αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα δέκα πέντε (15) έτη, από την 30/05/2004 έως την 5/06/2019

Αναλυτικά:

α. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν υπόψη, πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
Δεν λαμβάνεται υπόψη προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης.

β. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

β1. Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, απαιτείται να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία, το έργο που επιτελέστηκε και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επιπλέον:

Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια, ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1−1−2002 πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από τη Δ/νση Αρχικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ. η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.

ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ) απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλε/αν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

β2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, απαιτείται να διαθέτουν:

1. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως επαγγελματική εμπειρία.

3. Το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν υποκαθίστανται από άλλα δημόσια έγγραφα, όπως φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ., καθώς από αυτά δεν προκύπτει συνδυαστικά ο χρόνος προϋπηρεσίας, η ειδικότητα και ο κλάδος.

γ. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

γ1) Μισθωτοί

Η επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει:

Ι. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και

ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
γ2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία των Ελεύθερων Επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμα εκτός Ελλάδος, οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β2, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση Ελληνικού ασφαλιστικού φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου όπως αυτό ορίζεται για κάθε οικονομικό έτος.

Πρόσθετα Δικαιολογητικά

 • Κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ανεργίας η οποία δύναται να ανακτηθεί και να εκτυπωθεί από το Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Α.Ε.Δ. (ΟΠΣ), με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που δίδονται κατά την εγγραφή του ανέργου.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας, στο οποίο αναγράφονται τα προστατευόμενα τέκνα.
 • Βεβαιώσεις που υποβάλλει υποψήφιος που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3552/2007, και από τις οποίες αποδεικνύεται ότι διαθέτει τη διδακτική εμπειρία που προβλέπεται στον Ν.2190/94 στις Σχολικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ.. Διευκρινίζουμε ότι η ευεργετική διάταξη του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3552/2007, εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου και της ειδικότητας στην οποία ανήκε ο/η υποψήφιος/α.
 • Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35797/4-4-12 Υπουργική Απόφαση όπως: ΠΕ88.04 Διατροφής, ΤΕ.03.02 και ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη, ΤΕ.03.01 και ΔΕ.04.03 Μαγειρικής ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος/α εκπαιδευτικός να το διαθέτει και να υποβάλει αντίγραφο στη Σχολική Μονάδα, πριν την πρόσληψή του/της.

Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, οφείλουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, να υποβάλουν ή αποστείλουν:

α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Βεβαίωση ανεργίας, σε περίπτωση που δηλώνει άνεργος.

γ. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου και

δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι:

I. Είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

II. Είναι ή δεν είναι συνταξιούχος

III. Δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα

IV. Δεν έχει απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από Υπηρεσία του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94.

V. Δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς (εκτός των προβλεπόμενων εξαιρέσεων) από τις Σχολές του ΟΑΕΔ το προηγούμενο σχολικό έτος.

VI. Σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999.

VII. ‘Ελαβε γνώση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 6257/Δ1/2219 (ΦΕΚ 1602/Β΄10-05-2019) της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

VIII. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ή έχει υποβάλει στην Υπηρεσία, συναινεί στο να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησή του ως Αναπληρωτής ή Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να συνταχθούν και να αναρτηθούν οι σχετικοί Αξιολογικοί πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά και να ειδοποιηθεί σχετικά σε ενδεχόμενη πρόσληψή του.

Υποψήφιοι που δεν θα αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείονται από την αξιολόγηση.

Επισημαίνονται στους υποψηφίους τα εξής:

 • Κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον αποκτήθηκε ή προσκομίστηκε μετά την υποβολή της αίτησης του υποψήφιου εκπαιδευτικού.
 • Στις ειδικότητες ΤΕ-ΔΕ που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετρείται μετά την κτήση της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος του υποψηφίου.
 • Οι σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησής της.
 • H πρόσληψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο.
 • Η Διοίκηση του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε διακοπή της σύμβασης ή σε μεταβολή του αριθμού των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, οποτεδήποτε στη διάρκεια του σχολικού έτους, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, εάν υπάρξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες του Σχολείου.
 • Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν δημιουργηθούν κάποια από τα προκηρυσσόμενα τμήματα ή οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καλυφθούν από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού, ο ΟΑΕΔ δε θα προβεί σε πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού, ενδέχεται να μη γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους κλάδους.
 • Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 6257/Δ1/2219 (ΦΕΚ 1602/Β΄10-05-2019) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Σύμφωνα με τις ισχύουσες αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., όπως αυτές καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 50694/Δ1/17452(ΦΕΚ5221/Β΄/21-11-2018) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επισημαίνεται στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς ότι:
  α. Σε περίπτωση που για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων αναφέρονται σε πρώτη ανάθεση εκπαιδευτικοί περισσοτέρων του ενός κλάδου και τα μαθήματα διδάσκονται από δύο ή τρεις εκπαιδευτικούς (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών), ο ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός είναι του κλάδου ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη διεξαγωγής του μαθήματος έχει ο εκπαιδευτικός με ανώτερο τίτλο σπουδών.
  β. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ και ΤΕ, έχουν σε πρώτη ανάθεση διδασκαλίας το ίδιο μάθημα, τότε σειρά προτεραιότητας έχει ο εκπαιδευτικός από τον κλάδο με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
  γ. Σε περίπτωση που με την εκδοθείσα προκήρυξη προσέλθει περιορισμένος αριθμός υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων που διδάσκουν μαθήματα σε πρώτη ανάθεση, δύναται να προσληφθεί υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να διδάξει τα συγκεκριμένα μαθήματα σε δεύτερη ανάθεση, αρκεί να έχει προκηρυχθεί η ειδικότητά του, να έχει μοριοδοτηθεί και να έχει ενταχθεί στους πίνακες αξιολόγησης. Οι ανωτέρω υποψήφιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται εφόσον εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων εκπαιδευτικών που δικαιούνται να διδάξουν το μάθημα σε πρώτη ανάθεση.
  δ. Σε περίπτωση που ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός προσληφθεί στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επέλθει αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης (πρόσληψή του στον Ιδιωτικό ή τον Δημόσιο τομέα), οφείλει άμεσα να δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση την αλλαγή αυτή στην Δ/νση της Σχολικής Μονάδας. Ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλει και με την έναρξη του Β΄ εξαμήνου Σπουδών. Εάν υπάρξει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου-αναπληρωτή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6257/Δ1/2219 (ΦΕΚ 1602/Β΄10-05-2019) Απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,, σχετικά με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα.
  ε. Σε περίπτωση που η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστώσει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου ή αναπληρωτή, η οποία δεν έχει δηλωθεί στην Δ/νση της Σχολικής Μονάδας, τότε διακόπτεται αυτοδίκαια η εργασιακή του σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής, ως ωρομίσθιος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., για το επόμενο σχολικό έτος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής

α. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/η οποίος/α:
- Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
- Δεν έχει υποβάλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
- Δεν έχει υποβάλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).
- Δεν έχει υποβάλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
-Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά

β. Αποκλείεται για το επόμενο σχολικό έτος από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/ η οποίος/α:

β.α. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε διότι προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Εξαιρούνται όσοι αποχωρούν λόγω κύησης ή ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α' βαθμού και σε περίπτωση Παιδαγωγικών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σε περίπτωση που η αποχώρησή του οφείλεται στην πρόσληψή του ως αναπληρωτή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πλήρη απασχόληση και η ανάθεση ωρών διδασκαλίας που του είχε γίνει στις Σχολές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., είναι κάτω των δέκα (10) ωρών ανά εβδομάδα, ο ωρομίσθιος μεταπίπτει και εντάσσεται στον πίνακα των Δημοσίων Υπαλλήλων, από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καταλαμβάνοντας στον πίνακα αυτό, τη θέση η οποία αντιστοιχεί στα μόρια τα οποία κατέχει.

β.β. Έχει αξιολογηθεί από τον/τη Διευθυντή/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση και αφορούν εκπαιδευτική ή παιδαγωγική ανεπάρκεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο/Η Δ/ντής/ντρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση, λαμβάνει υπόψη τεκμηριωμένη έκθεση του/της Δ/ντή/ντριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία ο ωρομίσθιος υπηρετούσε.

γ. Δεν προσλαμβάνεται για το τρέχον σχολικό έτος, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν προσέλθει να αναλάβει διδακτικό έργο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αποδεδειγμένα καλείται από την Δ/νσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή από τη Δ/νση της ΕΠΑ.Σ.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, μόνο στην ανάλογη από τις παρακάτω δ/νσεις και σύμφωνα με τον πίνακα , υπόψη αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2019-2020, ως εξής:

1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων (ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Αττικής, Καλαμακίου, Μοσχάτου, Παλλήνης, Πειραιά, Ρέντη, Σαλαμίνας, Χαλκίδας, Χίου, Ρόδου και Μυτιλήνης) :

ΕΠΑ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ/νση: Πύργος Βασιλίσσης Τ.Κ.13122 Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 210-2315881, 210-2311083
1. Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων ΤΕ
2. Όλοι οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 82 Μηχανολόγων

ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/νση: Πευκών 112 Τ.Κ.14122 Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 210-2816540, 210-2819659
1. Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ
2. Όλοι οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
Δ/νση: Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456 Άλιμος, τηλ. 210-9915025
Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων: ΠΕ02 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/νση: Μαυρομιχάλη 17-19 Τ.Κ.18545 Πειραιάς, τηλ. 210-4175919, 210-4114648
Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων: ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/νση: Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ.210-5989463, 210-5989452
Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων: ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ88.01ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ 89.02.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝΔΥΣΗ, ΠΕ89.02ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ, ΠΕ89.02ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ Αγρινίου, Αργολίδας, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου, Σπάρτης και Τρίπολης):

- ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/νση: Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, τηλ. 26410-21630, 26410-55314

- ΕΠΑ.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ/νση: Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τίρυνθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 – 28675, 27520-28654

- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/νση: Ασπρόχωμα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 – 69320, 27210-69534

- ΕΠΑ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο, Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610-966904, 2610-966908

- ΕΠΑ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ Δ/νση: 4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 33012

3. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης (ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου και Χανίων):

- ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: Ταυρωνίτης Κισσάμου, Τ.Κ. 73006, τηλ. 28240 – 22186, 28240-22314

- ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/νση: Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810 – 319195, 2810-263089

4. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας (ΕΠΑ.Σ Βόλου, Καρδίτσας, Λαμίας και Λάρισας):

- ΕΠΑ.Σ. ΒΟΛΟΥ Δ/νση: Πεδίο Άρεως Αθηνών 64, Τ.Κ. 38500, τηλ. 24210 – 63688, 24210-63686

- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/νση:Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 71560, 24410-71561

- ΕΠΑ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση:Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 – 24151, 22310-31490)

- ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ/νση: Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 564667-564650

5. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου (ΕΠΑ.Σ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας):

- ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/νση: 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510 – 40858, 26510-48062

6. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΠΑ.Σ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Σερρών):

- ΕΠΑ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Δ/νση: Περιοχή Μυλοποτάμου 7ο χιλ. Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81131, 25210-81302

- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/νση: Περιγιάλι 2 Καβάλας – Τ.Κ. 65201-Τ.Θ. 1326 τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166

- ΕΠΑ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/νση: Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100-Τ.Θ.126, τηλ. 25310 – 24918, 25310-36178

- ΕΠΑ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 90720, 23210-90722

7. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας (1ης και 2ης ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακκιάς, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας και Ωραιοκάστρου) :

1ηΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/νση: Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721858, 2310-721854
Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ,
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΙ,ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

2η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/νση: Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310- 729250, 729062
Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων:
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΑ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ Δ/νση: Λακκιά Βασιλικών, Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22508
1. Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων ΤΕ
2. Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ

ΕΠΑ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 696216, 2310-
Όλοι οι υποψήφιοι των κλάδων:
ΠΕ79.01ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ87.01ΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΕ87.02ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.03ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ89.02.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝΔΥΣΗ, ΠΕ89.02.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ, ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ,  ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

- ΕΠΑ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/νση: Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310–28167, 67225

- ΕΠΑ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/νση: Τ. Τερζοπούλου τέρμα, Τ.Κ. 60100, τηλ. 23510 – 35165, 23510-34298

- ΕΠΑ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/νση: 11ο χιλ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20041, 24610-20281

- ΕΠΑ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ Δ/νση: Λακκιά Βασιλικών, Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769, 23960-22508

- ΕΠΑ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/νση: 3ο χιλ. Φλώρινας- Νίκης, Τ.Κ. 53100, τηλ. 23850 – 24841, 23850-22357

Οι πίνακες θα ισχύουν για το σχ. έτος 2019-2020 και θα αφορούν κάθε μία από τις αναφερόμενες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το σχολικό έτος 2018-2019 και μοριοδοτήθηκαν, επειδή τα στοιχεία και τα μόριά τους έχουν καταχωριστεί στην ηλεκτρονική βάση του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλουν ή θα αποστείλουν μαζί με την αίτηση τα επιπλέον δικαιολογητικά επαγγελματικής εμπειρίας, τους τίτλους σπουδών κ.λ.π. που αποκτήθηκαν από 12/06/2018 έως και τις 5/06/2019, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας και οικογενειακής κατάστασης και το σύνολο της διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων 20 ετών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανά κλάδο και ειδικότητα, δημιουργούνται δύο πίνακες. Ένας πίνακας ιδιωτών και ένας πίνακας δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων, πολιτικών, διοικητικών υπαλλήλων του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ., των υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο και όσων υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και μονίμου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και αναπληρωτών καθηγητών με πλήρες ωράριο διδασκαλίας.

α. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 (Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο)

α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων ανά κατηγορία, με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης και των μορίων λόγω ανεργίας.

α.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών.

α.γ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

α.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο, όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

β. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ & ΤΕ

(Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ Β' κύκλου και ισοτίμων, απόφοιτοι της ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και πτυχιούχοι του τμήματος Διδακτικής και Τεχνολογίας των Ψηφιακών Συστημάτων ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης των οποίων ο τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια και για την οποία μοριοδοτούνται).

α.α. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του Παιδαγωγικού Τίτλου, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων λόγω ανεργίας.

α.β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών.

γ.γ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

α.δ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο, όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και αναπληρωτές καθηγητές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

γ. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
(Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ)

α.α. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/85.
Για τους υποψήφιους των κλάδων ΔΕ Εμπειροτεχνιτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν Απολυτήριο ή Πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

α.β. Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας τα οποία ζητούνται από τη σχετική προκήρυξη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

α.γ. Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α' κύκλου ή ισοτίμου, ή πτυχίου Ι.Ε.Κ., των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, των μορίων λόγω ανεργίας.

α.δ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία.

α.ε. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

α.στ. Σε περίπτωση που σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα, έχουν Α΄ ανάθεση μαθημάτων οι κλάδοι ΤΕ και ΔΕ, προσλαμβάνονται από τον πίνακα του κλάδου ΔΕ ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τη σειρά κατάταξής τους, εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας.

α.ζ. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από το σχετικό πίνακα, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Ι.Δ στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο, όσοι υπάγονται στην διάταξη του Ν.3528/2007 και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια. Οι ωρομίσθιοι αυτοί, δύνανται να λάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, ώστε συνολικά να μην ξεπερνούν τις έξι (6) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, σε όλες τις δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑ.Σ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Για την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται ο Ο.Α.Ε.Δ., όπως ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. κ.τ.λ., προσλαμβάνεται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικό προσωπικό που προτείνεται από τους φορείς των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης. Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάξουν τα μαθήματα της ειδικότητας σε Α΄και Β΄ ανάθεση εφόσον έχουν τα απαιτούμενα από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας τυπικά προσόντα και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται στην εκδοθείσα Προκήρυξη.
Αποτελέσματα και Ενστάσεις

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και τον πίνακα αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους αναρτώντας αυτούς στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και τους αποστέλλει στις Εκπαιδευτικές Μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί.

Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.

Η ένσταση αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών από τον/την υποψήφιο/α, υπόψη της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6257/Δ1/2219 (ΦΕΚ 1602/Β΄10-05-2019) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις παρακάτω Διευθύνσεις:

1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων (ΕΠΑ.Σ Αγ. Αναργύρων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου Αττικής, Καλαμακίου, Μοσχάτου, Παλλήνης, Πειραιά, Ρέντη, Σαλαμίνας, Χαλκίδας, Χίου, Ρόδου και Μυτιλήνης) : Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989736, 9989860, 9989701, 9989704.

2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ Αγρινίου, Αργολίδας, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου, Σπάρτης και Τρίπολης): Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610-966908.

3. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης (ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου και Χανίων): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, Δ/νση : Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο , Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.

4. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας (ΕΠΑ.Σ Βόλου, Καρδίτσας, Λαμίας και Λάρισας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Λάρισας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410-564667, 564650.

5. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου (ΕΠΑ.Σ Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.

6. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΠΑ.Σ Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Σερρών): Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201- Τ.Θ 1326, τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166.

7. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας (1ης και 2ης ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακκιάς, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας και Ωραιοκάστρου) : Στην 2η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Θεσσαλονίκης, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων) , της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310-729250, 2310-729034.

Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των Πινάκων Αξιολόγησης για την επιλογή του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), πρέπει:

 • Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
 • Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος, τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας που αιτήθηκε να αξιολογηθεί και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται.

Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Αξιολόγησης, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, η οποία τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και τους αποστέλλει στις Εκπαιδευτικές Μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

 

Pin It

Εκτύπωση