edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα κολύμβησης

Διάθεση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 στο πρόγραμμα Κολύμβησης

ΔΙΑΘΕΣΗ / ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019 - 2020

(Μετάβαση στην πρόσκληση απασχόλησης εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα της Κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία)

Αρ.Πρωτ.183288/Δ5/22-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210

Θέμα: «Διάθεση πλεοναζόντων εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής»

Με το παρόν έγγραφο καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαθέσουν τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι αποδεδειγμένα πλεονάζουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ευθύνης τους, προκειμένου να συνεργαστούν (οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11) με τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Π.Ε. και τους Συντονιστές Κολύμβησης για την ομαλή εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης. Βασική προϋπόθεση διάθεσής τους αποτελεί :

α) να έχουν κατά τα παρελθόντα έτη απασχοληθεί σε κολυμβητήρια στα οποία διδάσκεται το αντικείμενο της κολύμβησης ή να έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης
και

β) η έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους την όποια πρέπει να απευθύνουν στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Αρ.Πρωτ.172925/Δ5/05-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
------------
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κερερές Δ.
: Ηλιοπούλου Γ.
Τηλέφωνο : 210 344 2213
210 344 3012
Fax : 210 344 2210

Θέμα: «Απόφαση μερικής ή/και ολικής διάθεσης ή/και απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, που πλεονάζουν, για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ και όπου δύναται και στη Δ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. της παρ.2 του άρθρου 47 και του άρθρου 63 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
2. της παρ.3, του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. της παρ.5, του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. της παρ. 5, του άρθρου 10 του ν.4452/2017 (Α΄17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. του άρθρου 35 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
9. της παρ. 5 του άρθρου 1 της με αριθμ.πρωτ. 50025/26.09.2018 (Β΄4217) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» και
10. της με αριθμ. 21072β/Γ2/28.02.2003 (Β΄304) Υπουργικής Απόφασης «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου … Φυσικής Αγωγής …».

Β.
1. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.20/130400/Δ1/22.08.2019 Υπουργική Απόφαση «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο»,
2. Τη με αρ. 40/06.10.2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) «Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής»,
3. Το με αριθμ.πρωτ. 146567/20.09.2019/Δ5 έγγραφο «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020»,
4. Το με αριθμ.πρωτ. 158234/09.10.2019/Δ5 έγγραφο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2019-2020» και
5. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης με τα ονόματα των μονίμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι πλεονάζουν στις Διευθύνσεις αρμοδιότητάς τους και αιτήθηκαν για να απασχοληθούν στο αντικείμενο της κολύμβησης το σχολικό έτος 2019-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ολική διάθεση των κάτωθι είκοσι οκτώ (28) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
1 194219 ΒΑΛΑΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε.  ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
&
ΘΡΑΚΗΣ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΒΡΟΥ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 203960 ΚΑΜΠΑΡΜΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Ε.  ΕΒΡΟΥ
3 571733 ΕΥΛΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
4 616003 ΛΙΑΠΗ ΑΡΕΤΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
5 612597 ΛΑΠΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
6 208072 ΖΗΚΟΥ ΚΑΛΥΨΩ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
7 225222 ΤΥΠΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
8 194364 ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
   
1 572522 ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.Ε. Α' ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
   
1 221503 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
  
1 583673 ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 583689 ΖΑΡΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 572426 ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
1 207987 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
  
1 576895 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 612641 ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
3 186195 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
   
1 221597 ΡΗΝΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΝΑ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
   
1 900687 ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 225498 ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΕΥΧΑΡΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ
  
1 185427 ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 612437 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
3 576704 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
4 580240 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
5 194302 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
6 571815 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
7 194261 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
8 592391 ΣΤΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Β. Τη μερική διάθεση των κάτωθι πέντε (05) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
1 219915 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 6 ΩΡΕΣ
   
1 227952 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 8 ΩΡΕΣ
   
1 597402 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 4 ΩΡΕΣ
2 204098 ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 6 ΩΡΕΣ
   
1 214653 ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 12 ΩΡΕΣ

Γ. Την απόσπαση των κάτωθι τεσσάρων (04) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
1 214622 ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΑΡΤΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
   
1 597452 ΚΥΡΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)
2 619820 ΜΠΕΚΕΡΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
3 612481 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

Οι ανωτέρω εκπ/κοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, θα απασχοληθούν σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Σχετικά Άρθρα