Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών για Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας στο Εξωτερικό

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2018 - 2019

(Μετάβαση στα Κριτήρια Απόσπασης Εκπαιδευτικών για Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού)

Αρ.Πρωτ.104249/Η2/25-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Σελίμη
Τηλέφωνο : 210-344.2292
FAX : 210-344.2365

ΘΕΜΑ: «Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 και το άρθρο 95 του ν.4485/2017 (Α΄114) .
2. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 66, του ν.4270/2014 ( Α’ 143) «Ανάληψη υποχρεώσεων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 κεφ. Γ΄ του άρθρου16 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ.22/2018 (Α′37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β′1227) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
10. Την αριθμ. 82588/Η2/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΚΧ4653ΠΣ-ΜΤΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για παράταση της απόσπασής τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού.
12. Τις ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού και τις εισηγήσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ02, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού.

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ

ΕΤΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1

155728

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΗΛΙΑΣ

ΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI

“FEDERICO II” ΙΤΑΛΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

17ο

2

175261

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO ΙΤΑΛΙΑ

ΕΔΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

13ο

3

186397

ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ADAM MICKIEWITZ UNIVERSITY ΠΟΛΩΝΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

11ο

4

175325

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

UNIVERSITE DE TOURS ΓΑΛΛΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ

17ο

5

163946

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

UNIVERSITY OF ZAGREB ΚΡΟΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

17ο

6

162244

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

UNIVERSIDAD DE OVIEDO ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

17ο

7

167641

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

UNIVERSITE RENNES 2 ΓΑΛΛΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

11ο

8

146104

ΚΑΣΚΑΝΤΗΡΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

UNIVERSITEIT GENT ΒΕΛΓΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

17ο

9

195266

ΜΑΡΚΑΚΗ

ΑΡΓΥΡΩ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

UNIVERSITY LUND ΣΟΥΗΔΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

10ο

10

169843

ΜΑΝΙΑΤΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

ΤΣΕΧΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

11ο

11

217584

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

UNIVERSITY AL AZHAR ΚΑΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

11ο

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

12

150560

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΗΛΙΑΣ

ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

UNIVERSIDAD DE GRANADA ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

11ο

13

156239

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

11ο

14

179633

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

UNIVERSITY NOTRE DAME

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

17ο

15

189509

ΠΑΡΑΡΑ

ΠΟΛΥΒΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

UNIVERSITY OF MARYLAND ΗΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

18ο

16

159579

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ

ΣΟΝΙΑ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

17ο

17

175746

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ-KREPS

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΑΣ

ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

UNIVERSITY OF READING

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

17ο

18

165853

ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑ

ΠΟΛΥΜΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΕ ΕΒΡΟΥ

ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

13ο

Το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευομένων μελών της οικογενείας τους θα καταβληθεί, εφόσον δεν έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν και ύστερα από έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, πριν την οριστική επιστροφή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του Π.Δ. 80/2016 ( Α΄145).

Οι ανωτέρω οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς μετά τη λήξη της απόσπασής τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση