edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 σε Υπουργείο Παιδείας 2020-21 --

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πληροφορικής
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.77271/Γ2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443215
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/07-08-2019), ως ισχύουν.
δ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
ε. του άρθρου 31 παρ.1 του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
στ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
η. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
θ. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αρ. 60469/ΓΔ1/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 11/6/2020 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 6η/2020 συνεδρίασή του.
5. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 208963 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)
2 211451 ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)
3 205686 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)
4 704419 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)
5 229515 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)
6 205369 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)
7 185198 ΞΥΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)
8 185088 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)
9 215711 ΣΑΛΤΑ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)
10 704353 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Εκτύπωση