Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΔΟΑΤΑΠ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.106147/Ε2/27-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Α/θμια : Γ. Μπουζιάνη : 210 3442467
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄), όπως προστέθηκαν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄)
4. α) Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
β) Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31τΑ΄)
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55738/Γ1/04.04.2018 (ΑΔΑ: 6H1O4653ΠΣ-9Σ4) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019»
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50690/E2/27.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Το υπ’ αριθμ. 96/07.06.18 Υ.Σ. της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13976/06.06.2018 εισήγηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
9. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνέχιση του έργου της Ομάδας σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Υ.Α. 30355/Α3/22.02.2018 – ΑΔΑ: 78ΝΩ4653ΠΣ-ΔΚΒ και 37438/Α3/05.03.2018 - ΑΔΑ: Ω9ΠΤ4653ΠΣ-0ΔΟ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55738/Γ1/04.04.2018 εγκύκλιο, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο για το σχολικό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

205129

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

200318

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

210842

ΘΩΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΔΕ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

210884

ΚΟΜΨΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

215501

ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

215508

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

191241

ΛΑΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

210930

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

185207

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

211018

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200150

ΣΙΩΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

215780

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΔΕ ΧΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κύριο καθήκον τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55738/Γ1/04.04.2018 εγκύκλιο, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο για το σχολικό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

205159

ΔΑΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

704136

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΔΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

188334

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΔΕ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

229531

ΞΥΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13976/06.06.2018 εισήγηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55738/Γ1/04.04.2018 εγκύκλιο, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

210844

ΙΤΖΑΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

229514

ΚΡΟΥΣΚΑ

ΑΚΡΙΒΗ

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

209248

ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.142217/Ε2/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μαρούσι, 29/08/2017Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες: Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail: dprb2(ΣΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον ΔΟΑΤΑΠ για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106674/ΓΔ1/26.06.2017 (ΑΔΑ: 6Β4Η4635ΠΣ-ΜΧ6) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018»
5. Τις υπ΄ αριθμ. 75305/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994) και 91568/E2/1-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) εγκυκλίους αποσπάσεων
6. Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 130165/Α3/31.07.2017, 140789/Α3/25.08.2017 και από 28/08/2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106674/ΓΔ1/26.06.2017 εγκύκλιο αποσπάσεων, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

200318

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

210842

ΘΩΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

199883

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

210884

ΚΟΜΨΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

210930

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

229531

ΞΥΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

211017

ΠΟΥΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

211018

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200150

ΣΙΩΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

215816

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

Β. Aνακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 114515/Ε2/06.07.2017 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20 και τους αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106674/ΓΔ1/26.06.2017 εγκύκλιο αποσπάσεων, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗΕ ΚΠ/ΣΗΣ

211472

ΖΩΤΑΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

215501

ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

185207

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γ. Αποσπούμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19-20 στον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106674/ΓΔ1/26.06.2017 εγκύκλιο αποσπάσεων, με αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ

215780

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΔΕΧΙΟΥ

ΔΟΑΤΑΠ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα