Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πληροφορικής

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.134207/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Α/θμια : Αιμ. Λυμπεράκη 210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄), όπως προστέθηκαν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄)
4. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 84745/ΓΔ1/28.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653-ΥΜ3) πρόσκληση
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106147/Ε2/27.06.2018 Υ.Α.
8. Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 12043/Α7/05.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Το υπ’ αριθμ. 4877/24.07.2019 Υ.Σ. της Δ/νσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων της Γεν. Δ/νσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
10. Τις ανάγκες της υπηρεσίας
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 84745/ΓΔ1/28.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653-ΥΜ3) πρόσκληση, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

205129

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

200318

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

205159

ΔΑΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

210842

ΘΩΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

210884

ΚΟΜΨΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

215508

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

188334

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

229531

ΞΥΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

211018

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200150

ΣΙΩΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

215780

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΔΕ ΧΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.106147/Ε2/27-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Α/θμια : Γ. Μπουζιάνη : 210 3442467
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄), όπως προστέθηκαν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄)
4. α) Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
β) Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31τΑ΄)
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55738/Γ1/04.04.2018 (ΑΔΑ: 6H1O4653ΠΣ-9Σ4) «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019»
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50690/E2/27.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Το υπ’ αριθμ. 96/07.06.18 Υ.Σ. της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13976/06.06.2018 εισήγηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
9. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνέχιση του έργου της Ομάδας σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Υ.Α. 30355/Α3/22.02.2018 – ΑΔΑ: 78ΝΩ4653ΠΣ-ΔΚΒ και 37438/Α3/05.03.2018 - ΑΔΑ: Ω9ΠΤ4653ΠΣ-0ΔΟ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55738/Γ1/04.04.2018 εγκύκλιο, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο για το σχολικό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

205129

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

200318

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

210842

ΘΩΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΔΕ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

210884

ΚΟΜΨΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

215501

ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

215508

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

191241

ΛΑΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

210930

ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

185207

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

211018

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200150

ΣΙΩΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

215780

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΔΕ ΧΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κύριο καθήκον τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55738/Γ1/04.04.2018 εγκύκλιο, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο για το σχολικό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

205159

ΔΑΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

704136

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΔΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

188334

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΔΕ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

229531

ΞΥΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13976/06.06.2018 εισήγηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55738/Γ1/04.04.2018 εγκύκλιο, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

210844

ΙΤΖΑΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

229514

ΚΡΟΥΣΚΑ

ΑΚΡΙΒΗ

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

209248

ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Pin It

Εκτύπωση