edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2022 - 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.73845/Ε2/16-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για το σχολικό έτος 2022-2023»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ.6 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2740/1999 (Α΄ 186),
β) του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄ 71),
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του ν.4473/2017 (Α’ 78) και
δ) του άρθρου 1 και του άρθρου 12 του ν.3966/11 (Α’ 118), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του ν.4763/20 (Α’ 254).
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την υπ’ αρ. 38346/Ε2/4-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023».
7. Το με αρ. 6078/17-5-2022 έγγραφο του Δ/ντή Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ, μαζί με την 29η/16-5-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Φορέα.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2022-2023, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
564952 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70 Β’ Αθήνας
617649 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
603076 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ60 Α’ Πειραιά
595675 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ60 Β’ Αθήνας
617950 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 Γ’ Αθήνας
613660 ΙΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
588352 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
611474 ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
595558 ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 Β’ Αθήνας

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Αρ.Πρωτ.73782/Ε2/15-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολ. έτος 2022-23

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 12 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τΑ’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ’) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 95 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
5. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38346/E2/04.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6084/17.05.2022 έγγραφο του Ι.Ε.Π.
8. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2022-23, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
211808 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
195110 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
209451 ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
199678 ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ88.04 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
198819 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ07 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τις ενδιαφερόμενες.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Μετάβαση στο άρθρο με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2021-22

Σχετικά Άρθρα