edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2021 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.72210/Ε2/17-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ.6 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2740/1999 (Α΄ 186),
β) του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄ 71),
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του ν.4473/2017 (Α’ 78) και
δ) του άρθρου 1 και του άρθρου 12 του ν.3966/11 (Α’ 118), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του ν.4763/20 (Α’ 254).
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την υπ’ αρ. 44260/Ε2/16-4-2021 (ΑΔΑ: P7NK46MTΛΗ-ΠΟΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022».
7. Το με αρ. 6216/24-5-2021 έγγραφο του Δ/ντή Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ, μαζί με το με αρ. 26/20-5-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Φορέα.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2021-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
595675 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ60 Β’ Αθήνας
601880 ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
583877 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
613660 ΙΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
602624 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
564952 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70 Β’ Αθήνας
604353 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΓΩ ΠΕ70 Γ’ Αθήνας
611530 ΦΟΥΝΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ60 Α’ Πειραιά
617649 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΕ70 Α’ Αθήνας
611825 ΧΩΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 Δ’ Αθήνας

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.72069/Ε2/17-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη: 210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2021-22.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 12 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τΑ’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ’) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 95 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
5. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44260/Ε2/16.04.2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6218/24.05.2021 έγγραφο του Ι.Ε.Π.
8. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2021-22, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
211808 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
204303 ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ78 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
179113 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
169599 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
185578 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
197275 ΜΗΤΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
201119 ΜΠΕΚΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
169939 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
194036 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
199678 ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ88.04 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
220793 ΣΙΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΠΕ07 ΑΡΤΑΣ
203454 ΣΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΡ ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑ
197580 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
156464 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


 

Μετάβαση στο άρθο με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2020-2021

Σχετικά Άρθρα