edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης 2021-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.97037/Η2/04-08-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι
E-mail : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Α. Ποτηράκη
Τηλέφωνο : 210-3443432

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει,
β) των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων»,
δ) Του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6).
2. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 2/2021 (Α΄2) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. αριθμ.168/Υ1/8-1-2021 (Β′ 33) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
7. Την αριθμ. 37572/Γ1/3-4-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 254) Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Την αριθ. 81651/Ζ2/18-8-2005 (Β΄1158) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του διοικητικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως ισχύει.
9. Την αριθ. 82335/Ζ2/22-8-2005 (Β΄1173) Υπουργική Απόφαση «Τυπικά και ειδικά προσόντα του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών του Σ.Ε.Π., διαδικασία και όργανα επιλογής αυτών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων
των οργάνων διοίκησής του», όπως ισχύει.
10. Την αριθ. Α.Σ.48/102381/Ζ2/26-8-2009 (Β΄1853) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».
11. Την αριθμ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (Β΄1742) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών», όπως ισχύει.
12. Την αριθ. 139362/Η2/31-08-2016 Υπουργική Απόφαση με την οποία αποσπάσθηκαν οι αναφερόμενες εκπαιδευτικοί στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.
13. Την αριθμ. 136903/Η2/20-08-2018 Υ.Α. και την αριθμ. 136904/Η2/20-08-2018 Y.A. με την οποία ανανεώθηκαν οι αποσπάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021.
14. Τις από 11-6-2021 και 10-06-2021 εκθέσεις αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, Κ.-Σ. Γεωργακοπούλου και Ε. Τζαβάρα, αντίστοιχα.
15. Την αριθ. 14/13-07-2021 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Την ανανέωση της απόσπασης των κάτωθι εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη για το δημόσιο:

Α/Α Α/Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 227836 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2 213395 ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ04.01 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα