edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2024

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2024

Αρ.Πρωτ.31418/Ε2/27-03-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Α. Φραϊδάκη : 210 3442235
Θ. Ρηγοπούλου  210 3442253
E-mail : dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 Β΄ του ν.1566/1985 (Α΄167΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν.1824/1988 (Α΄ 296).
2. Την περ. Ι΄ του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α΄ 240) και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12 ).
3. Το άρθρο 20 του ν.3475/2006 (Α΄146 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5. Την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 του ν.4777/2021(Α΄25).
6. Το άρθρο 29 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν.4589/2019 ( Α’ 13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177).
8. Το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄ 12’) που προστέθηκε στην παρ. 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περ. Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020 (Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την παρ. 17β του άρθρου 19 του ν.4692/2020 (Α΄111), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του
άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν.4812/2021 (Α΄110).
10. Τα άρθρα 4, 45 και παρ.1 του άρθρου 168 του ν.4823/2021 (Α΄136).
11. Την παρ.5 του άρθρου 7 του π.δ.50/1996 (Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του π.δ. 100/1997 (Α΄94).
12. Το π.δ. 50/1996 (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8, περ. Β΄ του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94).
13. Το άρθρο 8, περ. Β΄ του π.δ. 100/1997 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄ 70 ).
14. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
15. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
16. Το π.δ.77/2023 (Α΄130) « Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.
17. Το π.δ.79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Την υπ΄ αρ.109523/Δ2/02-10-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ.1058/2023) απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40824/Δ2/08-04-2022 απόφασης με θέμα: «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας»(Υ.Ο.Δ.Δ. 314).
19. Την υπ΄ αρ.109708/E2/02-10-2023 εγκύκλιο με θέμα «Οργανικά κενά/πλεονάσματα Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2024».
20. Την υπ΄αρ.14650/E2/12-10-2023 (ΑΔΑ_99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024», καθώς και την υπ’ αρ.141394/Ε2/15-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΠΡ46ΜΤΛΗ-19Κ) εγκύκλιο με θέμα «Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-23».
21. Το υπ’ αρ.4/07-03-2024 έγγραφο της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας με την εισήγησή
της επί των εκπ/κών μουσικής παιδείας στην υπ΄ αρ. 1/2024 Πράξη της.
22. Τις υπ’ αρ.5, 6 & 7/2024 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
23. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Μουσικά Σχολεία, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ):

(...) (σ.σ. 54 μεταθέσεις)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :

(...) (σ.σ. 118 μεταθέσεις)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους στη Δ/νση Εκπ/σης όπου ανήκει το Μουσικό Σχολείο και αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο αυτό ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2024

Σχετικά Άρθρα