Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πειραματικά Σχολεία 2010

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2010

Αρ.Πρωτ.640/Δ1/10-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail: ppe3(a)ypepth.gr
Τηλ.210-3442167, 210-3443246/
Φαξ. 210-3442275

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πειραματικά Δημ. Σχολεία - Νηπ/γεία ενταγμένα και μη ενταγμένα στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Παν/μίων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του Π.Δ. 100/97 (τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης»).
3. Την αριθμ. Φ.27/148/Γ1/1160/3-2-95 (ΦΕΚ 96/Β/14-2-95) Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση, λειτουργία και Υπαγωγή Πειραματικών Σχολείων πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δ.Ε. και Νηπιαγωγών των Α.Ε.Ι.»
4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/τ. Α΄/18-2-99).
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπ/κών.
6. Την αριθμ.5-3-3-2010 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
7. Την αρ. 1120/Η/7-1-2010 (ΦΕΚ 1 τ.Β/8-1-2010) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε και τοποθετούμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία - Νηπιαγωγεία ενταγμένα και μη ενταγμένα στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων, ως ακολούθως:

Α. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

1. Της πρώην Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΥΣΠΕ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

571996

ΘΑΝΑΣΟΥ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ06

5ο Γραφείο

ΑΘΗΝΑΣ Α

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ

601361

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ70

Δ/νση

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ

587428

ΜΑΛΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ11

2ο Γραφείο

ΑΘΗΝΑΣ Α

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ

587414

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΕΡΑΤΩ

ΠΕ11

1ο Γραφείο

ΑΘΗΝΑΣ Α

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ

570867

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ70

Δ/νση

ΑΘΗΝΑΣ Α

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ

 2. Της πρώην Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

568286

ΑΝΤΥΠΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΕ70

Δ/νση

ΠΕΙΡΑΙΑ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΡΑΛΛΕΙΟΥ

551823

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

Δ/νση

ΠΕΙΡΑΙΑ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΡΑΛΛΕΙΟΥ

Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και του ΠΤΝ Ρόδου 

609171

ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΕ06

Δ/νση

ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΡΟΔΟΥ

605876

ΚΑΤΡΑΝΑ

ΘΕΑΝΩ

ΠΕ70

Δ/νση

ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΡΟΔΟΥ

563899

ΠΙΠΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

Δ/νση

ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

3/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΡΟΔΟΥ

593372

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ

ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑ

ΠΕ70

Δ/νση

ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

3/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΡΟΔΟΥ

 Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας και του ΠΤΝ Φλώρινας

570929

ΒΟΓΔΑΝΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ70

1ο Γραφείο

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

557507

ΚΕΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ70

Δ/νση

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

575689

ΣΑΒΒΑΚΗ

ΟΛΓΑ

ΠΕ70

Δ/νση

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

557668

ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ ΤΣΕΚΛΑΖΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ70

Δ/νση

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

563888

ΜΑΡΑΓΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ70

Δ/νση

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

558057

ΤΣΟΥΡΙΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕ70

Δ/νση

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

596966

ΚΑΛΛΙΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ60

Δ/νση

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3ο 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

608442

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΑΝΗ

ΠΕ60

Δ/νση

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3ο 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

596908

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΟΤΑ

ΠΕ60

Δ/νση

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

8ο 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 Δ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης και της Πρώην Σχολής Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης

592839

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΠΕ70

Δ/νση

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

597350

ΓΙΑΖΑΣΗ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΕ06

2ο Γραφείο

ΗΜΑΘΙΑΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

601984

ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ70

6ο Γραφείο

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

570137

ΖΙΑΚΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ06

3ο Γραφείο

ΠΕΛΛΑΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

580107

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

ΧΡΥΣΗ

ΠΕ06

2ο Γραφείο

ΠΕΛΛΑΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

593331

ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΤΙΑ

ΠΕ70

Δ/νση

ΚΙΛΚΙΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

603344

ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΕ06

6ο Γραφείο

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

592498

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ06

Δ/νση

ΚΙΛΚΙΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

601816

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ70

2ο Γραφείο

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3ο 12/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

568419

ΚΟΥΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

Δ/νση

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

587636

ΣΑΒΒΙΔΟΥ

ΟΛΓΑ

ΠΕ16

Δ/νση

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

564144

ΣΑΜΑΡΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΕ70

Δ/νση

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

572048

ΤΕΡΖΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ06

2ο Γραφείο

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

570375

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕ70

Δ/νση

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

576855

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΕ11

1ο Γραφείο

ΔΡΑΜΑΣ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

592328

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ60

1ο Γραφείο

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10ο 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΤΕΠΑΕ

 Ε. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης και του ΠΤΝ Αλεξανδρούπολης

565126

ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΓΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΛ

ΠΕ70

Δ/νση

ΕΒΡΟΥ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

580223

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

Δ/νση

ΕΒΡΟΥ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

573946

ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ

ΦΩΤΟΥΛΑ

ΠΕ70

Δ/νση

ΕΒΡΟΥ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

587607

ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ16

Δ/νση

ΕΒΡΟΥ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

568809

ΓΚΟΝΤΣΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ70

Δ/νση

ΕΒΡΟΥ

3ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

579680

ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ70

Δ/νση

ΕΒΡΟΥ

3ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

556042

ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΠΕ70

Δ/νση

ΕΒΡΟΥ

4/ΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ Π.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 ΣΤ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων και του ΠΤΝ Ιωαννίνων

593935

ΜΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ70

1ο Γραφείο

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

544527

ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ70

1ο Γραφείο

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

575954

ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΣΜΑΡΩ

ΠΕ70

Δ/νση

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

556952

ΦΛΩΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΕ70

1ο Γραφείο

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/ΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

594801

ΝΤΟΚΑ

ΑΓΛΑΙΑ

ΠΕ70

4ο Γραφείο

ΑΘΗΝΑΣ Γ

2ο 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

542641

ΜΠΟΥΤΖΑ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ60

1ο Γραφείο

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

595556

ΤΡΙΑΝΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ60

1ο Γραφείο

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Ζ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

586652

ΑΒΔΕΛΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ70

2ο Γραφείο

ΣΕΡΡΩΝ

9/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΤΔΕ ΤΩΝ ΑΕΙ

Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

591208

ΛΑΓΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΕ70

3ο Γραφείο

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

570843

ΜΑΝΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ70

Δ/νση

ΑΧΑΪΑΣ

2/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

587628

ΡΕΝΤΙΤ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ16

3ο Γραφείο

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8/ΘΕΣΙΟ Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

 Οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε. από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες μετατίθενται.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση