edu.klimaka.gr

Μεταθέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΣΔΕ 2022

Αρ.Πρωτ.31190/Ε2/18-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Α. Παναγιώταρου, Π. Ρωσσέτη
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3442180, 2750, 2192, 2116

 ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) της παρ. 4 του άρθρου 16Β΄ του ν. 1566/1985 (167Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (296Α΄).
ii) του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (35Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (51Α΄).
iii) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (258Α΄).
iv) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75Α΄).
v) του ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
vi) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (125Α΄).
vii) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄).
viii) της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (159Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4777/2021 (25Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 45 του ν. 4823/2021 (136Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 17β του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/1997 (94Α΄) και π.δ. 39/1998 (43Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 1/2003 (1Α΄).
7. Το π.δ. 18/2018 (31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. To π.δ. 81/2019 (119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
9. To π.δ. 83/2019 (121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το π.δ. 84/2019 (123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941Β΄) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Την υπ’ αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (3399Β΄ και διόρθωση σφάλματος στο 3419Β΄) «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκύκλιο μεταθέσεων.
14. Την υπ’ αριθμ. 31140/Ε2/18-3-2022 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
15. Τις υπ’ αριθμ. 3η/2022, 4η/2022 και 5η/2022 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
16. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

 (...) (σ.σ. αναφέρονται 1036 μεταθέσεις)

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022

Σχετικά Άρθρα