edu.klimaka.gr

Σύσταση Οργανικών Θέσεων Κλάδων Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ..

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 - ΠΕ11 - ΠΕ16 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.129468/Ε1/14-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Μ. Ασλάνογλου
Τηλέφωνο : 210 344 2435
FAX : 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Σύσταση οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06 -Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85,(ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2817/2000 (78Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο μόνο παρ. 2 του αριθμ. 103/2004 π.δ. «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 70).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 11 του Ν. 4172/2013 (Α΄167).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄194.)
7. Τις διατάξεις του π.δ. 349/1992 (Α΄ 171) με θέμα : «Ίδρυση Κλάδου Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορισμός προσόντων διορισμού τους, σύσταση οργανικών θέσεων και κατανομή των θέσεων και κατανομή θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 64/1993 (Α΄ 28) με θέμα : « Ίδρυση Κλάδου Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κλάδου Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορισμός προσόντων διορισμού τους, σύσταση οργανικών θέσεων και κατανομή των θέσεων και κατανομή θέσεων αυτών σε Δημοτικά Σχολεία»
9. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015 ) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τις διατάξεις του Π.Δ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27.01.2015 ) « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
12. Τις διατάξεις της Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄) Υ.Α.
13. Τις διατάξεις τις με αριθμ.: Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο».
14. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ.3/609/60745/Γ1/28.05.2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄), « Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» Υ.Α.
15. Τις διατάξεις των με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1 / 30.05.2011, (ΦΕΚ 1327 /16 .06. 2011, τ.β΄) Υ.Α. με θέμα : Τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ»
16. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ.50/284/61570/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1360/ 2011, τ.β.΄) «Ορισμός 161 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» Υ.Α.
17. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327, τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».
18. Τις διατάξεις της με αριθμ Φ.12/530/62626/Γ1/02.06.2011, (ΦΕΚ 1345 /16 .06. 2011, τ.β΄ ) Υ. Α. με θέμα : Τροποποίηση − συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/ 95210/Γ1/9−9−2003, (ΦΕΚ 1325, τ.Β΄) και Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων.
19. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ.50/174 /84570 /Γ1/20.06.2013(ΦΕΚ 1583/2013, τ.β΄) «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
20. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ. 50/300/135690/Γ1/ 24.09.2013 ( ΦΕΚ2501/2013, τ.β΄) «Ορισμός τριάντα έξι (36) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»
21. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ. 50/453/182257/Γ1/28.11.2013 ( ΦΕΚ 3098/2013, τ.β΄) Ορισμός επτά (7) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
22. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Υ100/20.02.2015(ΦΕΚ 299/τ.β΄/27.02.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη»
23. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ 59/16-2-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β’ 256)
24. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την τελική διαμόρφωση διδακτικών αναγκών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ανάγκη σύστασης οργανικών θέσεων στους εν λόγω κλάδους.
25. Το αριθ. Φ1/Α/249/127835/Β1/10-08-2015 εισηγητικό σημείωμα δαπάνης του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
26. Τις αριθμ. πρωτ 200267, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 811Β3/10-12-2014 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
27. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 25.288.000 Ε περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε 8.430.000 Ε περίπου και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ. Πιστώσεις του Τακτικού Π/Υ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Ε.Φ.19-210 ΚΑΕ Ομάδας 0200)

Αποφασίζουμε

1. Για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, της λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων δημοτικών σχολείων που χαρακτηρίστηκαν ως ολοήμερα από το 2008 και στο εξής, και για τις ανάγκες της λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα ( ΕΑΕΠ) συστήνονται από το σχολικό έτος 2015-2016 οργανικές θέσεις, ανά κλάδο και περιοχή μετάθεσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΕ06

ΠΕ11

ΠΕ16

Οργανικές θέσεις κλάδων ΔΕ στην Πρωτοβάθμια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

4

8

14

ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

19

 

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

2

4

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

10

2

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

15

 

30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

42

35

33

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄

 

 

41

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄

 

 

26

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

9

 

17

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

51

8

36

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

39

 

26

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

37

13

22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄

60

13

28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β

3

 

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Α΄

6

 

9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Β'

 

 

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ Α'

2

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ Β'

 

 

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ Α'

 

 

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

24

11

9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

32

26

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

19

3

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

7

 

12

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

2

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

 

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

6

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

3

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

14

16

19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄

6

 

16

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β΄

 

 

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

1

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

8

 

9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

80

32

34

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

59

61

38

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

3

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

2

 

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

12

 

14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

12

 

5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

1

 

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

8

14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

27

10

32

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5

1

6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

11

4

7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

16

1

17

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

30

28

23

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

6

5

11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

 

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1

 

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9

1

8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

7

 

8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5

 

9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7

 

7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

14

 

10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1

 

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

7

 

2

 

732

299

655

Τις ανωτέρω συσταθείσες οργανικές θέσεις θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον Τακτικό Π/Υ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΦ.19-210).

3. Με την κάλυψη των συστηνόμενων θέσεων από μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του ν. 4172/2013 (αρθρ. 82 παρ. 11) καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενωθείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα