Πρόσκληση Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ Πανεπιστημίων

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ.Πρωτ.61/27-02-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φιλοσοφική Σχολή
Κοσμητεία
Πληροφορίες: Παντελής Αραβογλιάδης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ.: 2831077780
Email: dean(ΣΤΟ)phl.uoc.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του «Κέντρου Γραφής» της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί καθηγητές/καθηγήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού τίτλου στα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή, κατά προτίμηση διδάκτορες φιλολογικών μαθημάτων, να καταθέσουν αίτηση μετάταξης, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4452/2017, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να ενταχθούν στο δυναμικό της Σχολής, στελεχώνοντας το υπό ίδρυση Κέντρο Γραφής και συμμετέχοντας στις επιστημονικές, διδακτικές και εκδοτικές δραστηριότητες της Σχολής.

Το Κέντρο Γραφής επιδιώκεται να στελεχωθεί, σε πρώτη φάση, από τρία μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π).

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π, στο πλαίσιο του Κέντρου Γραφής, θα απασχολούνται στα παρακάτω έργα:

1. Κατάρτιση φοιτητών σε θέματα δομής, επιχειρηματολογίας, ακρίβειας στην έκφραση, διόρθωσης και επιμέλειας κειμένου.

2. Αξιοποίηση γλωσσικών πόρων. Διδασκαλία στρατηγικών για τη συγγραφή εργασιών, τη βελτίωση του ύφους, την ορθή χρήση των πηγών, την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας.

3. Μαθήματα γραμματισμού σε προπτυχιακούς φοιτητές / Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε αντικείμενα γλώσσας και γραμματισμού (ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διδάξουν με τη σειρά τους προπτυχιακούς).

4. Εξατομικευμένη υποστήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα γλωσσικής αρτιότητας της εργασίας τους (ύστερα από παραπομπή του διδάσκοντος).

5. Κατάρτιση των φοιτητών στις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής γραφής (αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από κειμενογράφους όπως το word, αλλά και από προγράμματα διόρθωσης ορθογραφικών και συντακτικών σφαλμάτων).

Τα μέλη ΕΔΙΠ της Φιλοσοφικής Σχολής θα μπορούν να απασχολούνται και στις εξής δραστηριότητες:

1. Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής: συμβολή στη συνεννόηση με τους παράγοντες της έκδοσης (συγγραφείς, διορθωτές, τυπογράφους), στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών εκδόσεων, στη διόρθωση δοκιμίων, κ.ά.

2. Συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, εργαστηρίων) σε αντικείμενα ενδιαφέροντος της Σχολής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής το αργότερο έως και τις 29 Μαρτίου 2019 τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Μετάταξης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

3. Αντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος και λίστα δημοσιευμένου έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

4. Αποδεικτικά διετούς, μετά τη λήψη του διδακτορικού, εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εμπειρίας σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των παραπάνω.

Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΚΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.481/25-02-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Παπασιοπούλου 2-4, 35131 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 22310 66928, 66938,
Fax 22310 66730
http://www.cs.uth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Δ.Ι.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧOΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνέχεια της αριθμ. 51η/28-1-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2019 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Παπασιοπούλου 2-4, Λαμία, Τ.Κ. 35131, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: 22310-66938) και να την κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38221 Βόλος, 2421074587).

Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί των οποίων το ερευνητικό έργο εστιάζεται/εμπίπτει στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

  • Πληροφορική
  • Προγραμματισμός
  • Αλγόριθμοι
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Υλικό
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Κατανεμημένα Συστήματα
  • Διδακτική της Πληροφορικής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

i) Αίτηση μετάταξης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα του εκπαιδευτικού και τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να διδάξει. Πρότυπο αίτησης βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ii) Βιογραφικό υπόμνημα με τα σχετικά παραστατικά (τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, κ.λ.π.)

iii) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το ΑΕΙ, όπου έχει υπηρετήσει.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Pin It

Εκτύπωση