Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στη δράση "Teachers for Europe" 2017 -2018

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "Teachers for Europe" 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.139680/Δ2/23-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτική δράση "Teachers4Europe" 2017-2018

Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Δ/νσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνουν την επιμορφωτική δράση "Teachers4Europe" 2017-2018.

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα είναι δυνατή από 12 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα www.teachers4europe.gr. Για τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ανωτέρω ιστοσελίδα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ "Teachers for Europe" ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


Θέμα: Επιμορφωτική Δράση ''Teachers4Europe 2015-2016" στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Αντιπροσωπεία της Ευραιπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θpησκευμάτων και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπαvεπιστημιακής Συνεργασίας (ΕΕΠΕΑΔΣ) τpυ τμήματος Διεθνών · και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνει και φέτος την εκπαιδευτική δράση "Teachers4Europe". Ο σκοπός της δράσης είναι να βελτιώσουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις τους στα Ευρωπαϊκά θέματα ώστε να μπορέσουν να κάνουν σχετικές εργασίες που θα αφορούν διάφορα ευρωπαϊκά θέματα στις τάξεις με τους μαθητές τους.

Η εκπαιδευτική δράση "Teachers4Europe 2015-2016" περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

Α Φάση: · Επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψηφίων "Teachers4Europe" 2015-2016

Η πρόσκληση προς όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.teachers4europe.gr στις 5 Οκτωβρίου 2015 και θα είναι δυνατή :n υποβολή υποψηφιοτήτων έως τις 16 Οκτωβρίου 2015. Η εmλογή των υποψηφίων για "Teachers4Europe" 2015-2016, που θα συμμετάσχουν στο φετινό πρόγραμμα ανά περιοχές θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Οκτωβρίου 2015 με ευθύνη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα.

Β Φάση: Επιμορφωτική διημερίδα των "Teacbers4Europe Ambassadors"

Οι Πρέσβεις του προγράμματος θα συμμετάσχουν σε μια επιμορφωτική διημερίδα 24-25/10 που θα αναλάβει το ΕΕΠΕΑΔΣ με τη συνεργασία του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΟΠΑΙΘ. Οι συμμετέχοντες από όλες τις περιφέρειες είναι οι, ήδη επιλεγμένοι κι εκπαιδευμένοι τις προηγούμενες χρονιές, 72 Πρέσβεις του προγράμματος. Η επιμορφωτική διημερίδα θα έχει σκοπό την επιπρόσθετη ενημέρωση τους και την καλύτερη ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη και πορεία του προγράμματος.

Γ Φάση: Επιμόρφωση των Τ4Ε κι υλοπο(ηση των σχετικών εργασιών στις τάξεις

Οι "Teachers4Europe Ambassadors" αφού ολοκληρώσουν την επιμόρφωση θα υποστηρίξουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφιων "Teachers4Europe", αλλά και τους ήδη συμμετέχοντες στο Δίιcτυο Τ4Ε στην ευρύτερη περιοχή τους τόσο με δια ζώσης συναντήσεις αλλ.ά και με χρήση εξ αποστάσεως εργαλείων εκπαίδευσης.

Οι εργασίες τόσο των εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται πρώτη φορά όσο και των παλιών Τ4Ε θα υλοποιηθούν στα σχολεία που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και θα λάβουν χώρα από 1 Νοεμβρίου 2015 μέχρι τέλος Απριλίου 2016. '

Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι 'Τ4Ε Ambassadors" και οι υποψήφιοι Τ4Ε αλλά και οι παλιοί Τ4Ε θα υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.teachers4europe.gr.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

Pin It

Εκτύπωση