edu.klimaka.gr

Τοποθετήσεις Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών / Εκπαιδευτικών με Ανάπηρα Τέκνα

ΜΕΤΑθΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%

Αρ.Πρωτ.25894/Ε2/21-02-2020/ΥΠΑΙΘ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Α/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Αθ.Μαρούση
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 2120
Β/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Π.Μπεκρή - Α.Παναγιώταρου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 2750, 210 344 2192

ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις σχετικά με το ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α’)».

Σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α’) τροποποιήθηκαν με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α’), όπου ορίζεται ότι:

«Στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής».

Περαιτέρω, με την παράγραφο η΄ του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, καταργήθηκαν οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’).

Συνεπώς, εφεξής, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016, ΦΕΚ 125Α’), προτάσσονται και κατά τη διαδικασία μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ εξαιρούνται από την κρίση υπεραριθμίας.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια όργανα κατά τις διαδικασίες κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν σχετικά οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς σας και αναζητηθούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) & 176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκυκλίους μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

Σχετικά Άρθρα