Αιτήσεις Απόδοσης Μουσικής Ειδίκευσης σε Εκπαιδευτικούς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Αρ.Πρωτ.49618/Δ2/22-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες :Τρωγάδα Στ.
Τηλέφωνο :210-344.22.14
:210-344.22.15
E mail :taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2017 σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων.

Σύμφωνα με τη με αρ.94541/Δ2/15.6.2015 Υ.Α (ΦΕΚ 1356/τ.Β΄) η ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών για απόδοση μουσικών ειδικεύσεων είναι η 1η Απριλίου 2017 και η λήξη 31 Μαΐου 2017.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών κλάδου Μουσικής της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών των Μουσικών Σχολείων διαβιβάζονται μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε. προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμήμα Α΄).

Παρακαλούνται οι ανωτέρω Δ/νσεις να συνοδεύουν τη διαβίβαση των δικαιολογητικών με τις βεβαιώσεις ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου υπαλλήλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Εκτύπωση