ΦΕΚ 2647/2015: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων Λυκείων με Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2647/2015
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ/
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2647
9 Δεκεμβρίου 2015

Αριθμ. Φ.253/193309/Α5
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της Φ.253/193309/Α5 σχετικά με την πρόσβαση υποψηφίων Γενικών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με πανελλαδικές εξετάσεις.

Περιεχόμενα

 Άρθρο 1. Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Άρθρο 2. Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών

Άρθρο 3. Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 4. Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 5. Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Άρθρο 6. Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Άρθρο 7. Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων − Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

Άρθρο 8. Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής − προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

 Λήψη

 του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2647/2015

Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση