edu.klimaka.gr

Ενότητα με συγκεντρωμένη την εκπαιδευτική νομοθεσία

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ


ΦΕΚ 1477/2003 - Αριθ.107632/Γ7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1477
9 Οκτωβρίου 2003

Αριθ.107632/Γ7
Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002.
3. Τη Γ2/4832/28.11.90 (ΦΕΚ 762 τ..Β`/03.12.90) ΥΑ με θέμα: Εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών των σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών και Ιδιωτικών"
4. Τη Γ2/72942/11.07.2002 ΥΑ, περί ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
5. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών εκτός νομού με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, αποφασίζουμε

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ανωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικών θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων και προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας).

Οι μετακινήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων, με τη χρήση δύο (2) εργάσιμων ημερών και μιας (1) ή δύο (2) αργιών στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητικές ομάδες που υλοποιούν προγράμματα των παραπάνω δραστηριοτήτων με συνοδεία εκπαιδευτικών που θα έχουν και τις προβλεπόμενες ευθύνες συνοδών εκδρομών.

Όσον αφορά στη συμμετοχή μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι μαθητές της Ε` και Στ` τάξης των Δημοτικών Σχολείων.

Κάθε μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και σε δύο τέτοιες μετακινήσεις.

Συνοδοί των μαθητικών ομάδων πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος με δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού με άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών προβλέπονται:

  •  για ομάδα 8 έως 20 μαθητών, δύο (2) συνοδοί-εκπαιδευτικοί,
  • για ομάδες 21 έως 40 μαθητών, τρεις (3) συνοδοί-εκπαιδευτικοί,
  • για ομάδες 41 έως 60 μαθητών, τέσσερις (4) συνοδοί- εκπαιδευτικοί.

Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων θα γίνεται από τους Δ/ντές των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ 6 του Ν.2986/2000, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών. Ειδικότερα οι μετακινήσεις των μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγκρίνονται από τον Δ/ντή ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Μετά την επιστροφή από τις μετακινήσεις αυτές οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συντάσσουν και υποβάλλουν στο Σύλλογο Διδασκόντων υπογεγραμμένη έκθεση σχετικά με την πραγματοποιηθείσα μετακίνηση.

Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών, στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών και στην έγκριση των μετακινήσεων δεν ισχύουν για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις οι παρ. Β.1.β, Β.2. και Β.4. της Υ.Α. Γ2/4832/28-11 -90 αντίστοιχα

Μετά την υπογραφή της παρούσης καταργείται η Υ.Α. Γ2/5959/6-11-2001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 


Εγκύκλιος Γ7/126807/14-11-2003 ΥΠΕΠΘ

Μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων

 Σε συνέχεια της Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-2003 που αφορά στις " Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων" σας ενημερώνουμε ότι και οι μετακινήσεις οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων που αφορούν Σχολικές Δραστηριότητες ( όχι κατ΄ ανάγκη Προγράμματα) εντάσσονται στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης .

Προϋπόθεση είναι οι Σχολικές αυτές Δραστηριότητες , καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που συνδέονται με αυτές , να έχουν εξασφαλίσει αρχικά την έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και στη συνέχεια την έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών


 Εγκύκλιος Γ7/4115/16-1-2004 ΥΠΕΠΘ

Διευκρινίσεις που αφορούν στην εγκύκλιο 126807/Γ7/14-11-2003 "Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Σχολικών Δραστηριοτήτων"

Διευκρινίζεται ότι η εγκύκλιος 126807/Γ7/14-11-2003 αφορά μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης Σχολικών Δραστηριοτήτων (όχι Προγραμμάτων).

Όπως αναφέρεται στην παραπάνω Εγκύκλιο η άδεια έγκρισης μετακίνησης εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προηγουμένως έχει εγκρίνει το θέμα, τους στόχους και τις προγραμματισμένες δράσεις της Σχολικής Δραστηριότητας καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Βασική προϋπόθεση είναι, πριν από την έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να έχει εξασφαλισθεί η έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι μετακινήσεις χωρίς διανυκτερεύσεις για τον ίδιο σκοπό.

Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών και στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών ισχύουν οι παρ. Β.1. α. και Β.1.β της Υ.Α. Γ2/4832/28-11-1990


Εγκύκλιος Γ7/17485/17-2-2004 ΥΠΕΠΘ

"Συμπληρωματική της Υ.Α. 107632/Γ7/2-Ί0-03 & της εγκυκλίου 126807/Γ7/14-11-03"

 Σε συνέχεια της Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-03, με θέμα "Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων" και της εγκυκλίου 126807/Γ7/14-11-03 με θέμα "Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων", σας ενημερώνουμε ότι για τα σχολεία των νησιωτικών περιοχών, τα οποία μετακινούνται ακτοπλοϊκώς, οι ημέρες μετακίνησης αυξάνονται κατά μία επιπλέον από τις προβλεπόμενες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Εγκύκλιος ΙΑ/45784/25-5-2007 Υ.Α ΦΕΚ 831/ Β΄

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.908/Η/7713/28.3.1981 (ΦΕΚ 168/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας Δ/νσεως Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 17758/8.9.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1339/Β΄).
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄/14.3.2000).
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13.2.2002).
 
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/ Β΄/16.10.2002), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 353.1/1/4517/Δ1/17.1.2003 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 64/Β΄/24.1.2003).
 
5. Την υπ’ αριθμ. 1720/2006/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.
 
6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
7. Την ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, αποφασίζουμε:
 
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων. Για τις μετακινήσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου για τη διασφάλιση της συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών που υλοποιούν το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 
Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων γίνεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης των οικείων περιφερειών, οι οποίοι ενημερώνονται για τα σχολεία που υλοποιούν εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα από τις αντίστοιχες Εθνικές Μονάδες Συντονισμού.
 
Μετά τη μετακίνηση, υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς λεπτομερής έκθεση δραστηριοτήτων στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή, στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. . Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τμήμα Β΄, καθώς και στην αντίστοιχη Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

Εγκύκλιος : Ι/29525/22-3-2006 ΥΠΕΠΘ

Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα ισχύοντα για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό.
Για την εν λόγω μετακίνηση απαιτείται έκδοση απόφασης μετακίνησης από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που πρόκειται για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό:
 
Α. Στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ, LEONARDO da VINCI, YOUTH FOR EUROPE κλπ.), αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης τμήμα Β` Προγραμμάτων
 
Β. Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, Μαθητικές Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις, αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων τμήμα Β` Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών.

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α - Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

 1. Αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. Ο Προϊστάμενος διατυπώνει εγγράφως τη θετική ή την αιτιολογημένη αρνητική του εισήγηση και τη διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησης.
 
2. Κατά περίπτωση: πρόσκληση ξένου σχολείου ή φορέα υποδοχής, αίτηση συμμετοχής σε διεθνείς εκδηλώσεις ή συνέδρια, αντίγραφο της έγκρισης του σχετικού προγράμματος σχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων .
 
3. Αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης.
 
Για τη μετακίνηση μαθητών υποβάλλονται επιπλέον:
 
1. Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων στο οποίο να αναφέρονται:
 α) η απόφαση του συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης,
β) το σχέδιο που υλοποιεί το σχολείο, εφόσον πρόκειται για δράση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ, LEONARDO, YOUTH κλπ. ή το πρόγραμμα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ανταλλαγών,
γ) τα ονόματα των μαθητών, των συνοδών εκπαιδευτικών και του αρχηγού της αποστολής.
 Στην περίπτωση των ΙΕΚ όπου δεν τηρούνται πρακτικά, ο υπεύθυνος του προγράμματος ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια Δ/νση του Ο.Ε.Ε.Κ. για τη μετακίνηση, εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα Leonardo da Vinci.
 
2. Βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου ότι έχει παραλάβει ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Η αναλογία των συνοδών εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι ένας εκπαιδευτικός ανά δέκα μαθητές, εκτός του αρχηγού. Εφόσον η ομάδα των μαθητών είναι μικτή, ομοίως θα πρέπει να είναι και η ομάδα των εκπαιδευτικών.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στη μετακίνηση θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως, το ταχύτερο δυνατόν, η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου.
Οι μετακινούμενοι μετά την επιστροφή τους υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Δ/νση λεπτομερή έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία να περιλαμβάνονται τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις. Στις περιπτώσεις που η άδεια μετακίνησης συνοδεύεται από ερωτηματολόγιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό συμπληρώνεται ατομικά.

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Α Λ Υ Ψ Η

Για κάθε μετακίνηση στο εξωτερικό των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής.
Για μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του οικείου Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, απ` όπου εκδίδεται η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Για τους μαθητές θα πρέπει να μεριμνήσουν οι γονείς τους, απευθυνόμενοι στον ασφαλιστικό τους φορέα, προκειμένου να πληροφορηθούν και να προβούν στην έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης για τα παιδιά τους.
 
Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προβλέπει την κάλυψη δαπανών ταξιδιωτικής ασφάλειας.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθύνονται στις πλησιέστερες Πρεσβευτικές ή Προξενικές Αρχές της χώρας μας, των οποίων τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις θα είναι χρήσιμο να τις πληροφορούνται πριν την αναχώρησή τους.
 
Ειδικά για την περίπτωση Β΄
Για τη μετακίνηση μαθητών στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς ενδείκνυται η περίοδος των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού και των σχολικών αργιών, για να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, η εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Οι μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην περίπτωση Β` δεν επιβαρύνουν οικονομικά το Υπουργείο.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μόνιμοι ή αναπληρωτές και να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα.
Αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και μετακινούνται στο εξωτερικό θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Επισημαίνεται ότι η έγκριση των εκπαιδευτικών εκδρομών των μαθητών της Γ` τάξης Λυκείου στο εξωτερικό, ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 161/ΦΕΚ145/23-6-00/τ.Α και την Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-06(ΦΕΚ 206 τ.Β/13-02-06).
Δεδομένου ότι οι μαθητές μας γίνονται πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, να συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ευγένεια, υπακούοντας στις οδηγίες και τις συστάσεις των συνοδών εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος.