edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Αναπληρωτών Μουσουλμάνων Εκπαιδευτικών σε Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΑΒΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2811/2017)

Αρ.Πρωτ.133896/Θ2/07-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Β. Μπερνίκου
Τηλ.: 2103442172
Fax : 2103442365
e-mail: vbernikou(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘEMA: «Πρόσληψη αναπληρωτών μουσουλμάνων θεολόγων και μουσουλμάνων εκπαιδευτικών της αραβικής και τουρκικής γλώσσας στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»
2. Την αριθ. 84455/Θ2/25-05-2016 (Φ.Ε.Κ 1651/Β’) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την αριθ.200425/Θ2/24-11-2016 (Φ.Ε.Κ.4095/Β’) όμοιά της για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,
3. Την αριθ. 58334/Ζ2/2002 (Φ.Ε.Κ. 1128/Β’) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Ιεροσπουδαστηρίων»,
4. Την αριθ. 29733/Ζ2/2006 (Φ.Ε.Κ. 1271/Β’) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών στα Ιεροσπουδαστήρια»,
5. Την αριθ. ΑΣ177/54894/Ζ2 Α.Σ. 163/2008 (Φ.Ε.Κ. 898/Β’) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προσόντων των εκπαιδευτικών του αραβόγλωσσου και τουρκόγλωσσου προγράμματος των Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Εχίνου Ξάνθης»,
6. Το ΠΔ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών…» (Φ.Ε.Κ. 210/Α’), και,
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων εκπαιδευτικών αραβικής γλώσσας, τουρκικής γλώσσας και μουσουλμάνων θεολόγων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης με διορισμό, μετάθεση, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, δύνανται να προσλαμβάνονται αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας ενός διδακτικού έτους), οι οποίοι/ες κατέχουν τα προσόντα διορισμού και είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Η πρόσληψη εκκινεί με τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης από το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συνιστώνται τριμελείς επιτροπές επιλογής αναπληρωτών μουσουλμάνων θεολόγων και μουσουλμάνων εκπαιδευτικών αραβικής γλώσσας και τουρκικής γλώσσας, οι οποίες συγκροτούνται και τα μέλη των οποίων διορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η πρόσληψη των αναπληρωτών γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από εισήγηση των αντιστοίχων αρμόδιων επιτροπών επιλογής.

Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις που κατανέμονται στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής του άρθ.2, παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006-όπως ισχύει-και για την πρόσληψη αναπληρωτών σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη αναπληρωτών, οι υποψήφιοι υποβάλουν σχετική αίτηση, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων που κατέχουν και βιογραφικό τους σημείωμα στο Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. H αρμόδια επιτροπή επιλογής αξιολογεί την αίτηση κάθε υποψηφίου/ας, προκειμένου να διαπιστώσει, αν αυτός/ή μπορεί να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά του/της καθήκοντα στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, αν έχει έφεση να υπηρετήσει σε αυτά και να συμμετέχει δημιουργικά στις δραστηριότητές τους. Προς διαμόρφωση πληρέστερης γνώμης, η επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους/τις υποψηφίους σε συνέντευξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση