Προσλήψεις Αναπληρωτών κλάδων ΔΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2017 - 2018

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017-2018

Μετάβαση στο άρθρο με τις προσλήψεις αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

07-03-18
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Γενική, ΔΥΕΠ, Παράλληλη Στήριξη) σχολικού έτους 2017-18

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:

 • 17 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 • 46 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ19/20 και ΠΕ32 (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.
  (σ.σ. εκ των οποίων 11 αναπληρωτές ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ19/20 και ΠΕ32)
 • 21 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ06 για απασχόληση σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
 • 400 εκπαιδευτικοί Δάσκαλοι ΕΑΕ, Νηπιαγωγοί ΕΑΕ και ΠΕ70-Δασκάλων ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Λήψη των ονομαστικών καταστάσεων των 11 αναπληρωτών (07-03-2018):
ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας (01)
• ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας (04)
• ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (02)
• ΠΕ19-20 - Πληροφορικής (03)
• ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών (01)

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

21-02-18
Προσλήψεις 148 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:

 • 28 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 
 • 114 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ19/20 και ΠΕ32  (σ.σ. 16 εκπαιδευτικοί κλάδων Δ.Ε) (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.
 • 6 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 22 έως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018.

Λήψη των ονομαστικών καταστάσεων των 16 αναπληρωτών (21-02-2018):
ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας (01)
• ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας (06)
• ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας (02)
• ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής (01)
• ΠΕ19-20 - Πληροφορικής (05)
• ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών (01)

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

09-02-18
Προσλήψεις 137 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:

 • 37 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 • 100 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018.

 Λήψη των ονομαστικών καταστάσεων των 49 αναπληρωτών (09-02-2018):
ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας (02)
• ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας (17)
• ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας (04)
• ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (02)
• ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής (07)
• ΠΕ16.01 - Μουσικής (02)
• ΠΕ19-20 - Πληροφορικής (12)
• ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών (01)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

23-01-18
Προσλήψεις 121 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:

 • 26 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 • 95 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 24 έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.

 Λήψη των ονομαστικών καταστάσεων των 49 αναπληρωτών (23-01-2018):
ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας (03)
• ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας (11)
• ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας (03)
• ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (01)
• ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής (03)
• ΠΕ16.01 - Μουσικής (07)
• ΠΕ18.41 - Δραματικής Τέχνης (01)
• ΠΕ19-20 - Πληροφορικής (13)
• ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών (07)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

30-11-17
Προσλήψεις 482 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:

α) 43 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

β) 436 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

γ) 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στα μειονοτικά σχολεία για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα με δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 1 έως και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

 Λήψη των ονομαστικών καταστάσεων των 436 αναπληρωτών (10-11-2017):
ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας (18)
• ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας (55)
• ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας (21)
• ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (65)
• ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής (42)
• ΠΕ16.01 - Μουσικής (42)
ΠΕ18.41 - Δραματικής Τέχνης (02)
• ΠΕ19-20 - Πληροφορικής (37)
• ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών (40)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

10-11-17 Προσλήψεις 116 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 116 εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες ΕΣΠΑ [Πράξη «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»] και με δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017.

Λήψη των ονομαστικών καταστάσεων των αναπληρωτών (10-119-2017):
ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας (02)
• ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας (11)
• ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας (19)
• ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (29)
• ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής (09)
• ΠΕ16.01 - Μουσικής (11)
• ΠΕ19-20 - Πληροφορικής (08)
• ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών (27)

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

20-10-17 Προσλήψεις 964 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 964 εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες ΕΣΠΑ [Πράξη «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»] και με δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.

Λήψη των ονομαστικών καταστάσεων των αναπληρωτών (06-09-2017):
ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας (26)
• ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας (124)
• ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας (108)
• ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (239)
• ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής (132)
• ΠΕ16.01 - Μουσικής (100)
• ΠΕ18.41 - Δραματικής Τέχνης (05)
• ΠΕ19-20 - Πληροφορικής (122)
• ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών (108)

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

06-09-17 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπ/κών στην Α/θμια σχολ. έτους 2017-2018
Προσλήψεις 6.313 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:

α) 1.404 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

β) 4.902 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ18.41 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

γ) 7 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στα μειονοτικά σχολεία για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Λήψη των ονομαστικών καταστάσεων των αναπληρωτών (06-09-2017):
ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας (09)
• ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας (265)
• ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας (72)
• ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (906)
• ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής (145)
• ΠΕ16.01 - Μουσικής (340)
• ΠΕ18.41 - Δραματικής Τέχνης (27)
• ΠΕ19-20 - Πληροφορικής (144)
• ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών (633)

 

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016-2017


Προσλήψεις αναπληρωτών (03-03-2017):

α) ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας (03)
β) ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας (04)
γ) ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (02)
δ) ΠΕ16.01-Μουσικής (03)
ε) ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής (03)
η) ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδώ (02)


Προσλήψεις αναπληρωτών (17-02-2017):

α) ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας (02)
β) ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας (15)
γ) ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας (06)
δ) ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (04)
ε) ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής (07)
στ) ΠΕ16.01-Μουσικής (08)
ζ) ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής (13)
η) ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδώ (07)


Προσλήψεις αναπληρωτών (01-02-2017):

α) ΠΕ05 Γαλλικής (01)
β) ΠΕ06 Αγγλικής (03)
γ) ΠΕ07 Γερμανικής (11)
δ) ΠΕ08 Καλλιτεχνικών(02)
ε) ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (01)
στ) ΠΕ16.01 Μουσικής (01)
ζ) ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής (05)


Προσλήψεις αναπληρωτών (17-01-2017):

α) ΠΕ05 Γαλλικής (04)
β) ΠΕ06 Αγγλικής (30+1)
γ) ΠΕ07 Γερμανικής (22)
δ) ΠΕ08 Καλλιτεχνικών(20)
ε) ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (20+2)
στ) ΠΕ16.01 Μουσικής (09)
ζ) ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής (28)
η) ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών (03)


Προσλήψεις αναπληρωτών (11-11-2016):

α) ΠΕ05 Γαλλικής (24)
β) ΠΕ06 Αγγλικής (12)
γ) ΠΕ07 Γερμανικής (34)
δ) ΠΕ08 Καλλιτεχνικών(70)
ε) ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (49)
στ) ΠΕ16.01 Μουσικής (14)
ζ) ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης(01)
η) ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής (63)
θ) ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών (36)


Προσλήψεις αναπληρωτών (04-11-2016):

α) ΠΕ06 Αγγλικής (51)


Προσλήψεις αναπληρωτών (11-10-2016):

α) ΠΕ05 Γαλλικής (36)
β) ΠΕ06 Αγγλικής (167)
γ) ΠΕ07 Γερμανικής (77)
δ) ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (130)
ε) ΠΕ16.01 Μουσικής (86)
στ) ΠΕ29-ΠΕ20 Πληροφορικής (150)

Προσλήψεις αναπληρωτών (11-10-2016):
α) ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (191)
β) ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης (03)
γ) ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών (42)


Προσλήψεις αναπληρωτών (30-09-2016):

α) ΠΕ16.01-Μουσικής (43+304)


Προσλήψεις  αναπληρωτών (23-09-2016):

α) ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου (42)
β) ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας (222)
γ) ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας μειωμένου ωραρίου (105)
δ) ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής (75)


Προσλήψεις αναπληρωτών (08-09-2016):

α) ΠΕ08 Καλλιτεχνικών (728)
β) ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών (588)

Pin It

Εκτύπωση