edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΣΔΕ 2022 2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ 2022 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2022-2023

(Μετάβαση στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ 2021-22)

 Αρ.Πρωτ.71955/Κ1/10-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Κόλλια
Τηλέφωνο: 210 344 2458
Δ/νση Ηλεκτρονικού ταχ:
kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2022-2023»

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 71 και της παρ. 2β του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1/2019 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
3. Την υπ΄ αριθ. 5953/2014 Υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ΄ αριθμ. 84836/Κ1/13-07-2021 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Β΄ 3394).
5. Την υπ’αριθμ. 103878/Κ1/26.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΟΧ346ΜΤΛΗ-ΔΙ7) «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
6. Την υπ΄ αριθμ. 46112/Κ1/19-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΣ3Ω46ΜΤΛΗ-ΤΓΖ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2022-2023».
7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ 48126/Κ1/28.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΜΚΩ46ΜΤΛΗ-Θ3Κ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών για την πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».
8. Την 1η Πράξη/11.05.2022 της Επιτροπής ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών, απόρριψης των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδότησης των υποψηφίων και σύνταξης των προσωρινών και των οριστικών αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα ΣΔΕ ανά περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο.
9. Την Πράξη/19.05.2022 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψήφιων Εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.
10. Την 2η Πράξη/20.05.2022 της Επιτροπής ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών, απόρριψης των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μοριοδότησης των υποψηφίων και σύνταξης των προσωρινών και των οριστικών αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα ΣΔΕ ανά περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο.
11.Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στις 24-05-2022 και τις προτιμήσεις των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών,
12.Τις αιτήσεις εξαίρεσης από τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως
13.Τον εκτιμώμενο αριθμό τμημάτων ανά Σ.Δ.Ε. όπως εστάλη από τους Διευθυντές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) σε συνέχεια του από 12.05.2022 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα:« Εκτιμώμενος αριθμός τμημάτων ΣΔΕ 2022-2023»
14. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2022-2023, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

(...) (σ.σ.187 αποσπάσεις)

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις 187 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ 2022-2023

Σχετικά Άρθρα