edu.klimaka.gr

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 2011

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 2011

Α. ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ

(Σύμφωνα με εγκύκλιο διορισμών)

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» καθορίζεται μεταβατική περίοδος για τη διαδικασία μονίμων διορισμών κατά τα σχολ. έτη 2010-2011 και 2011-2012.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.α. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄) ορίζεται ότι κατά την περίοδο έως και το σχολ. έτος 2011−2012, οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην Α/θμιακαι τη Β/θμια Εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατάτην παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

β. Βάσει του ανωτέρω, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α) στις οποίες ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται σε ποσοστό 60% από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά βαθμολογίας και σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

2.α. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3848/2010 ορίζεται ότι η παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3687/2008 (περί διορισμού της κατηγορίας των 30μηνιτών μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013) καταργείται. Η παρ.2 του ίδιου άρθρου (περί διορισμού της κατηγορίας των 24μηνιτών) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του ιδίου νόμου (πίνακας διοριστέων του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ βάσει των νέων διατάξεων).

β. Στις διατάξεις της παρ.8 του ιδίου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι μέχρι και το σχολικό έτος 2014−2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (30/μηνίτες), διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

γ. Στις διατάξεις της του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α)σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 και 9 του προαναφερόμενου Ν.3848/2010ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του Ν.3848/2010 στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παρ.2α΄του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία ποσοστού 40%) και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ποσοστού 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και 60% από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ). Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος Ν.3848/2010 ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, βάσει των νέων διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού,

β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και

δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄).

Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως.

ε. Στις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της Α/θμιας ή της Β/θμιας Εκπ/σης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.6 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α) ορίζεται ότι διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις επιπλέον ισάριθμοι εκπαιδευτικοί, που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και με τη σειρά κατάταξής τους σε περίπτωση, που προτάσσονται στον Πίνακα αυτό, πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.16 του Ν.3027/2002.

4. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.7 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%) και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%).

5. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 εδ. β΄ του Π.Δ. 144/1997 (ΦΕΚ 127/20-6-1997 τ.Α) ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για διορισμό στην Α/θμια Εκπ/ση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού κατά σειρά προτίμησης.

6. Στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του προαναφερθέντος Π.Δ.144/1997 και του άρθρου 13 παρ.45 περιπτ. β΄ του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-6-2003 τ.Α) και την αριθμ. 310/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. ορίζεται ότι όσοι δεν αποδέχονται το διορισμό τους ή παραιτούνται εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού τους, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού πριν να περάσουν δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού ή της αποδοχής παραίτησης, ούτε να ενταχθούν εφεξής σε πίνακα αναπληρωτών αντίστοιχα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κύρωση της μη ένταξης σε πίνακα αναπληρωτών δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους ή παραιτήθηκαν εντός του έτους πριν την 10-6-2003, οπότε άρχισε η ισχύς του Ν.3149/2003 (η αριθμ.310/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

7. Στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ.7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Σχετικό και το αριθμ. 2982/10-8-2006 Γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΠΘ, που έγινε δεκτό από τον Υπουργό.

8.α. Στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α-Υπαλληλικός Κώδικας) ορίζεται ότι δεν διορίζονται υπάλληλοι: i) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ii) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

β. Στις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι υποψήφιοι προς διορισμό πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

γ. Στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α) ορίζεται ότι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31-12-2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄ εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31-12-2012. Από την εν λόγω διάταξη συνάγεται ότι η διάρκεια ισχύος του πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (προκηρύξεις 2Π/2008 & 3Π/2008) παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι και το σχολικό έτος 2011-2012.

δ. Στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α), ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις διορίζονται με τους τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ο διορισμός ανακαλείται.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, όσον αφορά τους άρρενες υποψήφιους εκπαιδευτικούς από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ, δικαίωμα υποβολής αίτησης για το σχολικό έτος 2010-2011 έχουν μόνο εκείνοι οι οποίοι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 

Β. ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

(Σύμφωνα με την εγκύκλιο διορισμών υπ. Αρ. Πρωτ.Αρ. Πρωτ.Φ.361.1/206/96260/Δ1/03-08-2010/ΥΠΔΒΜΘ)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.α. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α) ορίζεται ότι κατά την περίοδο έως και το σχολ. έτος 2011−2012, οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην Α/θμιακαι τη Β/θμια Εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατάτην παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

β. Βάσει του ανωτέρω, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) στις οποίες ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται σε ποσοστό 60% από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά βαθμολογίας και σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

2.α. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 τουΝ.3848/2010 ορίζεται ότι η παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3687/2008 (περί διορισμού της κατηγορίας των 30μηνιτών μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013) καταργείται. Η παρ.2 του ίδιου άρθρου (περί διορισμού της κατηγορίας των 24μηνιτών) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του ιδίου νόμου (πίνακας διοριστέων του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ βάσει των νέων διατάξεων).

β. Στις διατάξεις της παρ.8 του ιδίου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι μέχρι και το σχολικό έτος 2014−2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (30/μηνίτες), διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

γ. Στις διατάξεις της του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α΄)σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 και 9 του προαναφερόμενουΝ.3848/2010ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του Ν.3848/2010 στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παρ.2α΄του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία ποσοστού 40%) και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ποσοστού 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και 60% από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ). Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος Ν.3848/2010 ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, βάσει των νέων διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄). Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως

ε. Στις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της Α/θμιας ή της Β/θμιας Εκπ/σης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος

3. Στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.34 του N.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28-06-2002 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του N.3687/2008 και του άρθρου 6 του N.3848/2010, ορίζεται η προϋπηρεσία που προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ειδικότερα ορίζεται ότι:

«34. α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31-08-2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ.188/Α΄), ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ. 78/Α΄),ιε΄) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιστ΄) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τουςστο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 A΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).

β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:i) το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δημόσια ναυτικά λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi) φορείς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.»

4.α. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.7 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%) και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%).

β. Στις διατάξεις της παρ.5 περίπτ. α΄ του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου, με την οποία προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 6 του Ν.3255/2004, ορίζεται ότι η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.

γ. Από τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παρ.2 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι στους πίνακες με πραγματική προϋπηρεσία για μόνιμο διορισμό και στους πίνακες για πρόσληψη αναπληρωτών.
Δεν προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση, προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε.
Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (δηλαδή με πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτηαπό την εγγραφή τους στον πίνακασύμφωνα με το άρθρο 9 παρ 6 του Ν.3391/2005.

δ. στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β΄ του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ του εδαφίου α΄ της παρ.2, καθώς και της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι δεν μπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών για μόνιμο διορισμό ή για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.

5. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 εδ. β΄ του Π.Δ. 144/1997 (ΦΕΚ 127/20-6-1997 τ.Α΄) ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για διορισμό στην Α/θμια Εκπ/ση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού κατά σειρά προτίμησης.

6. Στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του προαναφερθέντος Π.Δ. 144/1997 και του άρθρου 13 παρ.45 περιπτ. β΄ του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-6-2003 τ.Α΄) και την αριθμ. 310/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. ορίζεται ότι όσοι δεν αποδέχονται το διορισμό τους ή παραιτούνται εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού τους, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού πριν να περάσουν δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού ή της αποδοχής παραίτησης, ούτε να ενταχθούν εφεξής σε πίνακα αναπληρωτών αντίστοιχα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κύρωση της μη ένταξης σε πίνακα αναπληρωτών δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους ή παραιτήθηκαν εντός του έτους) πριν την 10-6-2003, οπότε άρχισε η ισχύς του Ν.3149/2003 (η αριθμ.310/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

7. Στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ.7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Σχετικό και το αριθμ. 2982/10-8-2006 Γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΠΘ, που έγινε δεκτό από τον Υπουργό

8. Από τις διατάξεις της του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.3255/2004 ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, δεν εγγράφονταιστον πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ.2 του ίδιου άρθρου (πίνακα αναπληρωτών ποσοστού 40%).

9.α. Στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α-Υπαλληλικός Κώδικας) ορίζεται ότι δεν διορίζονται υπάλληλοι: i) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ii) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

β. Στις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι υποψήφιοι προς διορισμό πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι άρρενες εκπαιδευτικοί, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διορισμού από τους πίνακες 24/μηνιτών ή/και των πινάκων αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστού 40%), πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σχετικά Άρθρα