ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ και Θ. δόθηκαν στι δημοσιότητα οι αλφαβητικές καταστάσεις των υποψηφίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης δεκτών και μή δεκτών υποψηφίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής

Μετάβαση στο άρθρο της προκήρυξης των σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής

 

 

 

Pin It

Εκτύπωση