edu.klimaka.gr

Αποτελέσματα Μετατάξεων Εκπαιδευτικών 2021

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2021-2022

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1801/2021 τ.Γ

Αρ.Πρωτ.89014/Ε2/21-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδους της Δευτεροβάθμιας σε κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3260/2004 (Α’151), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Α’ 13)
β) των άρθρων 69, 70 και 73, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 (Α’ 224)΄ του Ν.3528/2007 (Α’ 26),
γ) του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (Α’224),
δ) των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 70 και 71 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ν. 4646/2019 (Α’201),
ε) του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (A΄ 38)».
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
3. Τo Π.Δ. 81/2019(Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την υπ΄αρ. 50923/Ε2/07-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022.
7. Την υπ΄αρ. 10/11-6-2021 Πράξη του ΚΥΣΔΕ με την οποία αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
8. Τις κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
9. Τις υπ΄αρ. 14/28-6-2021 και 16/8-7-2021 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
10. Το υπ΄αρ. 87139/B1/19-07-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & Μ.Π.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
11. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 - Γαλλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 07 μετατάξεις)

B. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 12 μετατάξεις)

Γ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07- Γερμανικής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

Δ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

Ε. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 05 μετατάξεις)

ΣΤ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί, σε κενή οργανική θέση την κατωτέρω εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Z. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δάσκαλοι, σε κενή οργανική θέση τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

Η. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

Θ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ86 - Πληροφορικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 08 μετατάξεις)

Ι. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ91.01 – Θεατρικών Σπουδών, την κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής της θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.

  • Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.
  • Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: ……………………………………..).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1768/2021 τ.Γ

Αρ.Πρωτ.89969/Ε2/23-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Τραϊφόρου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετάταξη μονίμων Εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013(Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4547/2018(Α΄102).
2. Την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004(Α΄151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/19(Α΄13).
3. Τα άρθρα 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007(Α΄26)
4. Το π.δ.80/2016(Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5. Το π.δ.18/2018(Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ.81/2019(Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το π.δ.83/2019(Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ.84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
9. Την υπ΄αρ.50937/Ε2/7-5-2021 (ΑΔΑ:60ΔΞ46ΜΤΛΗ-ΙΧ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σχολικού έτους 2021-2022.
10. Την υπ΄αρ.10/11-6-2021 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτ/θμιας Εκπ/σης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
11. Την υπ΄αρ.31/29-6-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων Εκπαιδευτικών.
13. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δοθέντος, ότι η δαπάνη των μετατάξεων αυτών θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ: 0211, 0562 0564 και 0566 της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, σύμφωνα με το υπ΄αρ.5015/23-6-2021 έγγραφό της.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσουμε τους παρακάτω μόνιμους Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, ως ακολούθως:.

(...) (σ.σ. 05 μετατάξεις)

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1762/2021 τ.Γ

Αρ.Πρωτ.94107/Ε2/29-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο:  210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και από μέλος Ε.Ε.Π. της Ειδικής Αγωγής σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 53,παρ. 2 του Ν.2721/1999 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α’),
2. Του άρθρου 12, παρ.5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α’),
3. Του άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 τ.Α’),
4. Του άρθρου 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14 τ.Α’),
5. Των άρθρων 69,70 και 73 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’),
6. Του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59,παρ.1 και 60 , παρ.2 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α’)
7. Των άρθρων 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 και 66 παρ.1δ & 2 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄)»,
9. Του άρθρου 55, του Ν.4897/2021 (Φ.Ε.Κ. 96 τ.Γ΄)
10. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄)»,
11. Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119 τ.Α΄)»,
12. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α΄)»,
13. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 τ.Α΄)»,
14. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.26139/Α2/03-03-2011 του Κεφ. Δ’ Μετατάξεις & Κεφ. Ε’ άρθρο 15 (Φ.Ε.Κ. 561/τ.Β’/08-04-2011),
15. Την αριθμ.πρωτ. 50923/Ε2/07-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022»,
16. Το αριθμ.πρωτ.90329/Β1/23-07-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας,
17. Την αριθμ. 4η/16-06-2021 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
18. Την αριθμ. 2η/18-06-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού.
19. Την αριθμ. 13η/17-06-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π/θμιας Εκπ/σης.
20. Την αριθμ. 13η/06-07-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ/θμιας Εκπ/σης.
21. Τις κενές οργανικές θέσεις.
22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους.

  • Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.
  • Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν:

(...) (σ.σ. 82 μετατάξεις σε κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 4617/30-07-2021 )

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε Κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

 


ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2020/2021

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1417/τ.Γ/14-09-2020

Αρ.Πρωτ.108260/Ε2/21-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 Α΄),
β) των άρθρων 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄),
γ) του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄),
δ) του άρθρου 19 παρ. 5 του ν. 4444/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄),
ε) των άρθρων 70,71,72,του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) και
στ) του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄)».
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ.31 τ.Α΄/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
3. Τo Π.Δ. 81/2019(ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Τη με αριθμ. 12/7-7-2020, Πράξη του ΚΥΣΔΕ, με την οποία αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
7. Τις κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
8. Την με αριθμό πρωτ. 59720/Ε2/20-5-2020 (ΑΔΑ: 6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021.
9. Την με αριθμ. 15/16-7-2020 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
11. Το αρ. πρωτ. 105533/Β1/13-8-2020 έγγραφο του τμήματος Β΄ της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ.

Αποφασίζουμε

A. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 - Γαλλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.06 μετατάξεις)

B. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 - Αγγλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.39 μετατάξεις)

Γ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07- Γερμανικής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

α. Σε κενές οργανικές θέσεις:
(...) (σ.σ.02 μετατάξεις)

β. Με μεταφορά των οργανικών τους θέσεων:
(...) (σ.σ.06 μετατάξεις)

Δ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

Ε. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 29 μετατάξεις)

ΣΤ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δάσκαλοι, την κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Ζ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης τον κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Η. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ86 - Πληροφορικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. 18 μετατάξεις)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4813 /8-9-2020).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1379/τ.Γ/09-09-2020

Αρ.Πρωτ.109242/Ε2/24-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο:  210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και από την Τριτοβάθμια Εκπ/ση (μέλη Ε.ΔΙ.Π.) σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 53,παρ. 2 του Ν.2721/1999 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α’),
2. Του άρθρου 12, παρ.5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α’),
3. Του άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 τ.Α’),
4. Του άρθρου 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14 τ.Α’),
5. Των άρθρων 69,70 και 73 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’),
6. Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄)»,
7. Των άρθρων 7 & 8 του Π.Δ. 147/2009 (Φ.Ε.Κ. 189 τ.Α’),
8. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄)»,
9. Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119 τ.Α΄)»,
10. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α΄)»,
11. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 τ.Α΄)»,
12. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.26139/Α2/03-03-2011 του Κεφ. Δ’ Μετατάξεις & Κεφ. Ε’ άρθρο 15 (Φ.Ε.Κ. 561/τ.Β’/08-04-2011),
13. Την αριθμ. πρωτ.59720/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ:6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021»,
14. Το αριθμ.πρωτ.105551/Β1/13-08-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
15. Τις αριθμ.17 η/21-07-2020 βεβαίωση Πράξης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
16. Τις κενές οργανικές θέσεις.
17. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους.

  • Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.
  • Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που μετατάσσονται σε κλάδους της Δ.Ε. θα πρέπει να επανακαταταγούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους εκπαιδευτικούς.
  • Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν:

(...) (σ.σ.43 μετατάξεις)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 4604/31-08-2020 )

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1370/τ.Γ/09-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
-----
Ταχ. Δ/νση:: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο:  210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετάταξη εκπαιδευτικού από κλάδο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193 τ.Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85, παρ.2 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102 τ.Α’).
2. Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» συγκεκριμένα στο άρθρο 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄)»
3. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄)».
4. Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119 τ.Α΄)».
5. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α΄)».
6. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 τ.Α΄)».
7. Την αριθμ. πρωτ.59779/Ε2/20-05-2020 (ΑΔΑ:9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανιδείο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σχολικού έτους 2020-2021»
8. Το αριθμ.πρωτ. 105541/Β1/13-08-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
9. Την αριθμ.17 η/21-07-2020 βεβαίωση Πράξης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
10. Την αριθμ.8η/04-06-2020 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
11. Την αριθμ.84/10-06-2020 απόφαση έγκρισης μετάταξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος.
12. Την κενή οργανική θέση.
13. Την αίτηση της ενδιαφερομένης εκπαιδευτικού.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσεται η ΛΕΜ--- ΜΑΡ-- του Δημητρίου, από τον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων σε κενή οργανική θέση, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων της περιοχής μετάθεσης Δ’ Κυκλάδων.

Η εκπαιδευτικός μετατάσσεται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 4603/26-08-2020)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση