edu.klimaka.gr

Προσκληση ΙΕΠ για Επιμόρφωση στην Προώθηση του Εγγραμματισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΕΠ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.3092/04-05-2020/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες :
e-IEP:https://www.iep.edu.gr/services/mitroo «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), που εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Της υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) Υ.Α. περί «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Του Ν. 4624/2019 περί «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ηης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις,
5. Την υπ΄ αρ. 180661/Γ4/19.11.2019 (ΦΕΚ 981/Β΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20.11.2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
6. Την υπ’ αρ. 21/30.04.2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα πρόσκληση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ι.Ε.Π , του Δημοσίου ως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διενεργεί δημόσια πρόσκληση
για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ.

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις θεματικές ενότητες του γλωσσικού εγγραμματισμού, του εγγραμματισμού στα μαθηματικά, καθώς και του εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, τις μελέτες ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών, τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα.

Για τον λόγο αυτό το ΙΕΠ θα υλοποιήσει σχετική πιλοτική επιμορφωτική δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεικτές ομάδες/τμήματα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου) με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α, Β΄και Γ’ Γυμνασίου). Αντικείμενο της επιμόρφωσης, η οποία εφαρμόζεται πιλοτικά και χωρίς χρηματοδότηση, είναι ο εγγραμματισμός στη γλώσσα και στην κατανόηση κειμένων, ο εγγραμματισμός στα μαθηματικά και ο εγγραμματισμός στις φυσικές επιστήμες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα που κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους υπηρετούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ02 ΠΕ03 και ΠΕ04, και οι οποίοι ασκούν διδακτικά καθήκοντα στις τάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Θεματικές Κατηγορίες & Δικαιούχοι Αιτήσεως
 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
Θεματική Κατηγορία 1:
Εγγραμματισμός στη γλώσσα και στην κατανόηση κειμένων
Ενενήντα (90) εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71 και ΠΕ02
Τρία (3) Τμήματα
Θεματική Κατηγορία 2:
Εγγραμματισμός στα μαθηματικά
Ενενήντα (90) εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71 και ΠΕ03
Τρία (3) Τμήματα
Θεματική Κατηγορία 3:
Εγγραμματισμός στις φυσικές επιστήμες
Ενενήντα (90) εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71 και ΠΕ04
Τρία (3) Τμήματα

Η ένταξη στο μητρώο θα γίνει αποκλειστικά για μία από τις ανωτέρω θεματικές κατηγορίες:

Η επιμόρφωση, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ολοκληρώνεται με την υποβολή εργασίας και ο συνολικός φόρτος εργασίας εκτιμάται σε σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Οι ενδεικτικές ημερομηνίες της σύγχρονης επιμόρφωσης έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2020 16:00 – 20:00 (4 διδακτικές ώρες)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2020 09.00 – 12.00 (3 διδακτικές ώρες)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2020 16:00 – 20:00 (4 διδακτικές ώρες)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2020 16:00 – 20:00 (4 διδακτικές ώρες)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2020 09.00 – 12.00 (3 διδακτικές ώρες)
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.06.2020 09.00 – 12.00 (3 διδακτικές ώρες)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.06.2020 09.00 – 12.00 (3 διδακτικές ώρες)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2020 16:00 – 20:00 (4 διδακτικές ώρες)

Το τελικό χρονοδιάγραμμα μπορεί να διαφοροποιηθεί. Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας χρειαστεί να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης, θα δοθούν σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Για τους συμμετέχοντες/ουσες στην επιμόρφωση δεν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Επιπλέον, δεν προβλέπεται χορήγηση άδειας απουσίας από τα εκπαιδευτικά/διδακτικά καθήκοντά τους.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο που είναι διαθέσιμο στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 05.05.2020 έως και 11.05.2020 και ώρα μέχρι τις 15:00 μμ., επιλέγοντας την αντίστοιχη Θεματική Κατηγορία

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ως προς τα δηλούμενα στοιχεία.

Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο ΙΕΠ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των επιμορφούμενων θα διεξαχθεί:

α) Από αρμόδια επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο
και
β) Με κλήρωση παρουσία των μελών του Δ.Σ του Ι.Ε.Π

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (helpdesk)», αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας, / επιλέγοντας «Τομέα Βοήθειας» / ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Περιγραφή Ερωτήματος/Προβλήματος / «Δημιουργία Αιτήματος».

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται:
- στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
- στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στη διαδρομή ΕΡΓΑ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΜΗΤΡΩΑ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με το Μητρώο (Διευκρινίσεις, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σχετικά Άρθρα