edu.klimaka.gr

Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών από Θητεία σε Πειραματικά Σχολεία (Διευκρινίσεις)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.39700/Ε2/07-04-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες
Α/θμια: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 154697/Ε2/12-11-2020 (ΑΔΑ:66Κ446ΜΤΛΗ-3Σ0) διευκρινιστικού εγγράφου της υπηρεσίας μας σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Όσοι εκπαιδευτικοί υπάγονται στην περίπτωση Περίπτωση Β1 του ανωτέρω εγγράφου και τους ζητήθηκε να δηλώσουν μαζί με την αίτηση οριστικής τοποθέτησης και το σχολείο της επιλογής τους, προκειμένου να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σ’ αυτό (όπως ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 4 του άρθ. 62 του ν. 4692/2020), έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, την επιλογή τους, αν διαπιστώσουν, μετά την ανακοίνωση των οργανικών κενών από τα οικεία ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ΠΔ50/1996, ότι δεν υπάρχει οργανικό κενό σε αυτό.

Όσοι εκπαιδευτικοί της ίδιας Περίπτωσης Β1 έκαναν αίτηση οριστικής τοποθέτησης, αλλά δεν δήλωσαν σχολείο επιλογής, οφείλουν να δηλώσουν, προκειμένου να τοποθετηθούν σύμφωνα με την ευνοϊκή ρύθμιση της ανωτέρω διάταξης.

2. Είναι προφανές ότι οι τοποθετήσεις αυτές αφορούν σε σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης και όχι σχολεία ειδικού τύπου (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά), οι οργανικές θέσεις των οποίων καλύπτονται με τη διαδικασία των μεταθέσεων από το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ.

3. Οι έντυποι φάκελοι των ανωτέρω εκπαιδευτικών εφόσον δεν έχουν ήδη αποσταλεί, θα πρέπει να αποσταλούν στις οικείες Δ/νσεις εκπαίδευσης. Επίσης, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι θα μεταφερθούν στη περιοχή οριστικής τοποθέτησης.

4. Όσοι εκ των ανωτέρω εκπαιδευτικών μετατέθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 17 του άρθ. 19 του ν. 4692 (111Α΄), σύμφωνα με την οποία:

«17. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.».

Επομένως, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν οριστικά στις περιοχές μετάθεσής τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι δε αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης που υπέβαλαν αρχικά, δεν θα εξεταστούν.

5. Όσοι εκπαιδευτικοί λάβουν οριστική τοποθέτηση βάσει των διατάξεων του αρ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση ή «βελτίωση», εφόσον κατά τη διάρκεια του ενός έτους που απαιτείται για τη θεμελίωση, υπηρέτησαν στο ΠΠΣ.

Επισημαίνουμε δε, ότι καθώς η βελτίωση αποτελεί μετάθεση από σχολείο σε σχολείο, εφαρμογή και σε αυτήν την περίπτωση έχουν οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθ. 19 του ν. 4692/2020, ήτοι αυτοδίκαιη λήξη θητείας και διετής αποκλεισμός από τοποθέτηση σε Π.Σ.
ή ΠΕΙ.Σ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που αυτές δεν εφαρμόστηκαν για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς κατά τις οριστικές τοποθετήσεις του προηγούμενου έτους (σχετ. παρ.13 του άρθ. 62 του ν.4692/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4713/2020 (Α’ 147)).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Αρ.Πρωτ.154697/Ε2/12-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ΚΑΙ Β
Πληροφορίες Α/θμια: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες Β/θμια: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Μετά από ερωτήματα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης διευκρινίζουμε σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία τα ακόλουθα:

Α. Όσοι υπάγονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020, ήτοι οι «α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης» και «β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης», υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr.

Β. Όσοι υπάγονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020, ήτοι οι «γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατ' απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν», εφόσον επιθυμούν:

1) να τοποθετηθούν οριστικά κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση οριστικής τοποθέτησης, αναγράφοντας το σχολείο της επιλογής τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκαν και την κοινοποιούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,

2) να τοποθετηθούν οριστικά κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr.

Γ. Όσοι υπάγονται στην περίπτωση (δ) της παρ. 4 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020, ήτοι οι «δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς»,

1) εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σε σχολείο της βαθμίδας τους, μαζί με τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση οριστικής τοποθέτησης, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκαν και την κοινοποιούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα κληθούν από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, να δηλώσουν σχολικές μονάδες μαζί με τους υπεράριθμους,

2) εφόσον δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω περίπτωση υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για τις περιπτώσεις (Β) και (Γ):
Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός (και ο φυσικός) φάκελος του εκπαιδευτικού δεν βρίσκεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., η διαδικασία υποβολής θα είναι η αντίστροφη, δηλ. ως προς το σε ποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβάλλουν και σε ποια κοινοποιούν και με ποιον τρόπο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα