Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ (Πρώην ΚΕΔΔΥ) 2019 - 2020

Ανακοινώθηκαν 131 αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ (Πρώην ΚΕΔΔΥ), ΣΜΕΑΕ και σχολεία Τυφλών/Κωφών για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις ΣΕΠ σε πρόσφυγες

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων ΣΕΠ 2019 2020

Δόθηκαν στη δημοσιότητα αποσπάσεις 03 νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις σε ΚΕΣΥ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΚΕΣΥ 2019 2020

Ανακοίνωση με 35 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

Αποσπάσεις σε διευθύνσεις

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2019 2020

Ανακοινώθηκαν συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ 2019 - 2020

Ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για άσκηση διοικητικού έργου σε δημόσια ΙΕΚ κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις στο ΔΟΑΤΑΠ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΔΟΑΤΑΠ 2019 2020

Ανακοινώθηκαν (03) νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΔΟΑΤΑΠ για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις πληροφορικής

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 2019 2020

Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις 11 εκπαιδευτικών πληροφορικής σε Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Σιβιτανίδειος σχολή

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή 2019 2020

 Ανακοίνωση με την απόσπαση μίας εκπαίδευτικού στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 

Αποσπάσεις σε ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2019 2020

Ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας ΣΜΕΑΕ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΚ 2019 2020

Ανακοινώθηκαν 237 αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις σε ισραηλιτκά σχολεία

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ισραηλιτικής Κοινότητας 2019 2020

Αναφέρονται 07 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία της Ισραηλιτκής κοινότητας Αθήνας και 05 αποσπάσεις σε σχολεία της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Αποσπάσεις σε Αρμένικο Κυανού Σταυρό

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Αρμένικο Κυανού Σταυρό 2019 2020

Ανακοινώθηκαν συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία "Αρμένικος Κυανούς Σταυρός" για το σχολικό έτος 2019 - 2020