edu.klimaka.gr

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ. 67728/Α2/11-06-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email:t07ekea@ypepth.gr
Τηλ.: 210-34422175
FAX: 210-3442175

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄) με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 14 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 90/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων ή να προσλαμβάνονται σε αυτά ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αξιολογεί την αίτηση κάθε υποψηφίου προκειμένου να διαπιστώσει, από την εξέταση των δηλουμένων στοιχείων, αν μπορεί να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα στα εκκλησιαστικά σχολεία και αν πράγματι έχει έφεση να υπηρετήσει σε αυτά και να συμμετέχει δημιουργικά στις λατρευτικές και άλλες δραστηριότητές τους.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η γενική μόρφωση, η εργατικότητα, η επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου σε επί μέρους εκκλησιαστικά ζητήματα, καθώς και η ευσυνειδησία, η ειλικρίνεια, η ανιδιοτέλεια, το ήθος και η αφοσίωσή του στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

2. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου τεκμηριώνονται και από συστατική επιστολή προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους στο χώρο της Ορθοδοξίας, η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, δηλαδή να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν αξιολογηθεί ο υποψήφιος.

3. Για υποψήφιο εκπαιδευτικό που είναι εν ενεργεία εφημέριος ή διάκονος, κατατίθεται βεβαίωση του Επισκόπου του ότι συναινεί στο διορισμό ή την πρόσληψή του σε εκκλησιαστικό σχολείο.

4. Με την αξιολόγηση του υποψηφίου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, βάσει των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος ή και της συστατικής επιστολής, δεν μπορεί να τροποποιείται η σειρά κατάταξης του υποψηφίου όπως αυτή ορίζεται στους σχετικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.

5. Όταν το Συμβούλιο κρίνει υποψήφιο ως μη κατάλληλο για διορισμό ή πρόσληψη στα εκκλησιαστικά σχολεία, οφείλει να αιτιολογεί πλήρως και επαρκώς την κρίση του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα