edu.klimaka.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012-2013

Εκτύπωση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012-2013

Αρ. Πρωτ.81870/Δ3/17-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ
(τροποποήση της από 17/08/2012 απόφασης)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ A
email: pek(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 - 344 2704, 344 2066
FAX: 210 - 344 2069

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2012-2013.

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄) και 23, παρ. 8 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α’),

2. το άρθρο 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. το Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/13.5.1994), 145/1997 (ΦΕΚ 127 τ. Α΄/26.6.1997) και 45/1999 (ΦΕΚ 46 τ. Α΄/11.3.1999),

4. το Ν. 3966/2011 και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 2.

5. Το αριθ. πρωτ. 79044/Δ3/11-07-2012 έγγραφο του Ι.Ε.Π. και την αριθ. 17/29-06-2012 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σχετικά με το οργανωτικό πλαίσιο του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την παρούσα απόφαση καλύπτεται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αποφασίζουμε

Την πραγματοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2012-2013 ως εξής:

1. Υποχρέωση συμμετοχής:

Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά:

α) Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που διορίζονται σε τακτικές θέσεις κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2012-2013, καθώς και οι νεοδιόριστοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Επίσης, την παρακολουθούν οι διορισθέντες σε τακτικές θέσεις κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές (και Ειδικής Αγωγής) και δεν παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για αναπληρωτές, εφόσον το επιθυμούν. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και εκπαιδευτικοί που για τεκμηριωμένους λόγους δεν παρακολούθησαν ή παρακολούθησαν ελλιπώς σχετικό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια.

γ) Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζονται κατά το σχολικό έτους 2012-2013 μπορούν να παρακολουθήσουν την Α΄ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης στο Π.Ε.Κ. στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο που διορίζονται. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Π.Ε.Κ. τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. (Ν.2740/1999, Άρθρο 6 Παρ. 8).

δ) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άδεια κύησης λοχείας η ανατροφής τέκνου δικαιούνται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, εφόσον το επιθυμούν, στο πλησιέστερο Π.Ε.Κ. του τόπου διαμονής τους, με σχετική αίτηση, χωρίς όμως να δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες μετακίνησης.

2. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια της Α' Φάσης:

Η Α' Φάση του Προγράμματος :

α) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς διαρκεί 45 ώρες και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 1ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου του 2012. Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. διαμορφώνουν το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα της Α΄ Φάσης θα πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του σε ώρες εντός του σχολικού ωραρίου. Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α΄ Φάσης οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους στο σχολείο.

β) Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η παρακολούθηση του προγράμματος είναι προαιρετική, διαρκεί 30 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου.

Αρχίζει από την 1/11/2012 και ολοκληρώνεται στις 14/12/2012. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Π.Ε.Κ. της περιοχής τους 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους με ευελιξία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες και το κοινοποιούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής τους.

Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον προγραμματισμό τους εγκαίρως, πριν από την επίσημη έναρξη της Α΄ Φάσης.

3. Τόπος υλοποίησης της Α' Φάσης

Το Πρόγραμμα της Α' Φάσης πραγματοποιείται είτε στην έδρα του Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου, εφόσον αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στο Πρόγραμμα και τη δημιουργία τμημάτων.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α' Φάσης στο Π.Ε.Κ. στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η εκπαιδευτική υπηρεσία, στην οποία τοποθετήθηκαν. Αν ανήκουν στους διορισθέντες των δύο (σ.σ. αφαιρέθηκαν με νέα τροποποίηση) προηγούμενων σχολικών ετών, παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η εκπαιδευτική υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, μετά από σχετική αίτηση, η οποία θα υποβληθεί στο αρμόδιο Π.Ε.Κ. εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την έναρξη του προγράμματος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, μπορεί να επιτρέψει σε επιμορφούμενους την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος σε άλλο Π.Ε.Κ. κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ε.Κ. υποδοχής και του Π.Ε.Κ. στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η εκπαιδευτική υπηρεσία στην οποία τοποθετήθηκαν. Για κάθε περίπτωση, ενημερώνεται το Ι.Ε.Π. ενώ κάθε μετακίνηση γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο και χωρίς καταβολή δαπανών μετακίνησης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη του προγράμματος.

4. Συντονισμός της Α΄ Φάσης

Χρέη συντονιστών στα εξακτινωμένα τμήματα σε νομούς εκτός της έδρας των Π.Ε.Κ. θα εκτελούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων νομών, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., μετά από αίτησή τους, με αναλογία ενός Συντονιστή ανά νομό. Εξαιρούνται οι νομοί Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όπου μπορεί να οριστούν μέχρι δύο Συντονιστές ανά νομό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Σχολικός Σύμβουλος, τότε με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Εκπαίδευσης ορίζεται ως συντονιστής ένας Σχολικός Σύμβουλος του νομού στον οποίο λειτουργεί το εξακτινωμένο τμήμα.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α' Φάσης διαμορφώνεται σε κάθε Π.Ε.Κ. από το Συντονιστικό του Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες υλοποίησης της επιμορφωτικής πράξης στην περιοχή ευθύνης του.

Οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ.:

α. Γνωστοποιούν σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ φάσης και το Οργανωτικό Πλαίσιο πραγματοποίησης του Προγράμματος. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (με τα αντικείμενα διδασκαλίας και τα ονόματα των επιμορφωτών) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ.

β. Φροντίζουν για την ακριβή τήρηση του Ωρολογίου Προγράμματος και του Οργανωτικού Πλαισίου.

γ. Ορίζουν Τριμελή Επιτροπή επιστημονικής υποστήριξης, η οποία θα έχει ως καθήκον της να ενημερώσει και να συντονίσει τα μέλη της Επιμορφωτικής Ομάδας με κάθε πρόσφορο μέσο (με υποχρεωτικές συναντήσεις ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κ.ά.) σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Σχολικούς Συμβούλους/επιμορφωτές (ΠΕ60, ΠΕ70 και ειδικοτήτων) ή άλλους εμπειρογνώμονες/ επιμορφωτές, με σκοπό να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο και να εξασφαλιστεί η συνοχή και η ποιότητα του Επιμορφωτικού Προγράμματος και να αποφεύγονται επικαλύψεις ή παραλείψεις. Μετά το τέλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος, η Τριμελής Επιτροπή καταθέτει αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων.

5. Δημιουργία Τμημάτων Α' Φάσης:

Τα τμήματα στην Α' Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφούμενων 30 και ελάχιστο 20.

Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, μπορούν να λειτουργήσουν σε εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα με ελάχιστο αριθμό μέχρι και 10 ατόμων και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.

Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στις σχολικές μονάδες της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και ολιγομελή τμήματα των 10 ατόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαφορετικές ανάγκες στη διδακτική μεθοδολογία των διαφόρων μαθημάτων ειδικότητας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων κατά ειδικότητα, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το πρόγραμμα σε συνδιδασκαλία με συγγενείς κατά το δυνατόν ειδικότητες. Τα γενικά κοινά θέματα γίνονται σε συνδιδασκαλία, ανεξάρτητα από ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, όταν ο αριθμός των επιμορφούμενων είναι περιορισμένος.

Ειδικότερα, τα θέματα της επιμορφωτικής διαδικασίας της Α' Φάσης των αναπληρωτών μπορούν να γίνονται σε συνδιδασκαλία ανεξάρτητα από ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, αφού όμως πρώτα έχει εξαντληθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν τμήματα αμιγή ή συγγενών ειδικοτήτων.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ρυθμίσεις, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.

6. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Α' Φάσης:

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στηρίζεται σε βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι:
• Ο καθοριστικός ρόλος των γνώσεων και των εμπειριών των επιμορφούμενων
• Η ενεργητική συμμετοχή των επιμορφούμενων στην επιμορφωτική διαδικασία
• Η χρήση βιωματικών επιμορφωτικών τεχνικών
• Η συνεργατική διερεύνηση των υπό μελέτη θεμάτων
• Ο στοχαστικός και αναστοχαστικός χαρακτήρας της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με το σχολείο, την αγωγή, τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Ειδικότερα, οι στόχοι της επιμόρφωσης είναι η άμεση σύνδεση του Προγράμματος με τις ανάγκες της τάξης και του σχολείου, η επικέντρωση σε πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές και η αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση του έργου τους.

Σε όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις αναδεικνύεται το ζήτημα της ενημέρωσης και της συνεργασίας με τους μαθητές και τους γονείς για την επίτευξη των στόχων που τίθενται, η ανάγκη για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη σχολική μονάδα από το σύνολο των μελών του Συλλόγου των διδασκόντων, καθώς και το σημαντικό ζήτημα των σχέσεων τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Παρόμοια, το πρόγραμμα διατρέχουν τα ζητήματα του παιδαγωγικού και διδακτικού προγραμματισμού, της αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της δια βίου μάθησης.

Θεματικά Πεδία Α΄ Φάσης

Ι. Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς:
Α΄ Φάση (45 ώρες)

1. Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης (8 ώρες)

1α Δομή εκπαίδευσης. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα των εκπαιδευτικών ως δημοσίων υπαλλήλων. Η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα διοίκησης της σχολικής μονάδας. (4 ώρες)

1β Ο ρόλος της Ηγεσίας στο σχολείο (Διευθυντή, Συλλόγου διδασκόντων, Σχολικού Συμβούλου, εκπαιδευτικών κ.λπ.). Μαθητικά συμβούλια, σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους , με τους γονείς και την ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα, Σύλλογοι γονέων, Συνδικαλιστικά όργανα, Τοπική Κοινότητα. (4 ώρες)

2. Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης (8 ώρες)

2α Προσδοκίες και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, διαμόρφωση-διαπραγμάτευση παιδαγωγικού και διδακτικού συμβολαίου (Εργαστήριο: 4 ώρες)

2β Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού, ζητήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες (Εργαστήριο: 4 ώρες)

3. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος - Μοντέλα διδασκαλίας και στρατηγικές που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών (8 ώρες)

3α Παρουσίαση της φιλοσοφίας των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος (Εργαστήριο: 4 ώρες)

3β Προετοιμασία διδακτικής ενότητας ή κεφαλαίου, στάδια διδασκαλίας με επιλογή διδακτικών στόχων και αντίστοιχων διδακτικών ενεργειών και μαθησιακών δραστηριοτήτων (εξοικείωση με μοντέλα διδασκαλίας, διδακτικές στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία) (Εργαστήριο: 4 ώρες)

4. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας (8 ώρες)

4α Εικονικές διδασκαλίες, μικροδιδασκαλίες, διδακτικές καταστάσεις / βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες (Εργαστήριο: 4 ώρες)

4β. Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες (projects), ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, λειτουργία των ομάδων (Εργαστήριο: 4 ώρες)

5. Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή και το διδακτικό έργο (8 ώρες)

5α Η αξιολόγηση στην πράξη: Βασικές αρχές, μορφές, κριτήρια, τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή μέσα από παραδείγματα διαμόρφωσης δοκιμασιών και διαμόρφωση κριτηρίων βαθμολογίας (εργαστήριο: 4 διδακτικές ώρες)

5β Τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού και μαθητή, φάκελος επιτευγμάτων - portfolio (αξιολόγηση μεθόδων και μορφών διδασκαλίας, επίτευξη στόχων κ.ά.) (εργαστήριο: 4 διδακτικές ώρες)

6. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (5 ώρες)

6α. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Εικονική διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται οι ΤΠΕ (Εργαστήριο:3 ώρες)

6β. Χρήση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών και εργαλείων και αξιοποίηση τους στην τάξη (Εργαστήριο: 2 ώρες)

ΙΙ. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (30 ώρες):

1. Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης (6 ώρες)

1α Δομή εκπαίδευσης. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα των εκπαιδευτικών ως δημοσίων υπαλλήλων. Η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα διοίκησης της σχολικής μονάδας. (3 ώρες)

1β Ο ρόλος της Ηγεσίας στο σχολείο (Διευθυντή, Συλλόγου διδασκόντων, Σχολικού Συμβούλου, εκπαιδευτικών κ.λπ.). Μαθητικά συμβούλια, σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, με τους γονείς και την ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα. (3 ώρες)

2. Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης (6 ώρες)

2α Προσδοκίες και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, διαμόρφωση-διαπραγμάτευση παιδαγωγικού και διδακτικού συμβολαίου (Εργαστήριο: 2 ώρες)

2β Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού, ζητήματα συμπεριφοράς, διαχείριση κρίσεων, μελέτες περίπτωσης (Εργαστήριο: 4 ώρες)

3. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος - Μοντέλα διδασκαλίας και στρατηγικές που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών (6 ώρες)

3α Παρουσίαση της φιλοσοφίας των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος (Εργαστήριο: 3 ώρες)

3β Προετοιμασία διδακτικής ενότητας ή κεφαλαίου, στάδια διδασκαλίας με επιλογή διδακτικών στόχων και αντίστοιχων διδακτικών ενεργειών και μαθησιακών δραστηριοτήτων (εξοικείωση με μοντέλα διδασκαλίας, διδακτικές στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία) (Εργαστήριο: 3 ώρες)

4. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας (6 ώρες)

4α Εικονικές διδασκαλίες, μικροδιδασκαλίες, διδακτικές καταστάσεις / βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες (Εργαστήριο: 3 ώρες)

4β. Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες (projects) με ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, λειτουργία των ομάδων (Εργαστήριο: 3 ώρες)

5. Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή και το διδακτικό έργο (6 ώρες)

5α Η αξιολόγηση στην πράξη: Βασικές αρχές, μορφές, κριτήρια, τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή μέσα από παραδείγματα διαμόρφωσης δοκιμασιών και διαμόρφωση κριτηρίων βαθμολογίας (εργαστήριο: 4 διδακτικές ώρες)

5β Τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού και μαθητή, φάκελος επιτευγμάτων - portfolio (αξιολόγηση μεθόδων και μορφών διδασκαλίας, επίτευξη στόχων κ.ά.) (Εργαστήριο: 2 διδακτικές ώρες)

7. Επιμορφωτές Α΄ Φάσης και οι υποχρεώσεις τους:

Στην Α΄ Φάση μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφωτές:

α) Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, επιστημονικό προσωπικό του πρώην Π.Ι. (Σύμβουλοι) και Σχολικοί Σύμβουλοι.

β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα (με μεταπτυχιακούς τίτλους, με γνώση και εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα-δράσεις) οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ.

γ) Ιδιώτες χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διδάσκουν βάσει του Π.Δ. 407/80, δ) Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων «Ε.Ε.ΔΙ.Π.» (Ν. 2817/2000)

ε) Συνταξιούχοι: Καθηγητές Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, επιστημονικό προσωπικό του πρώην Π.Ι. και Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας. στ) Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ. μόνο στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ., για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων επιμορφωτικών αναγκών.

Λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζουν οι περιοχές ευθύνης ορισμένων Π.Ε.Κ., μπορεί να αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές στην Α' Φάση εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα:
- Στα 1ο Αθήνας, 2ο Αθήνας, 3ο Αθήνας και Πειραιά: εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στις Διευθύνσεις Ν.Δ. Αθηνών, Ν.Δ. Αν. Αττικής, Ν.Δ. Δυτ. Αττικής και Ν.Δ. Πειραιά.
- Στο 1ο και 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης: εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής.
- Στο Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης, λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών που παρουσιάζονται στην εξεύρεση επιμορφωτών στη νησιωτική περιοχή ευθύνης του (Νομοί: Λέσβου, Χίου, Σάμου): εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν στις Διευθύνσεις Ν.Δ. Αθηνών, Αν. Αττικής και Δυτ. Αττικής.

Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.Ε.Κ. επιλέγουν τους επιμορφωτές της Α' Φάσης με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο κάθε Π.Ε.Κ. οφείλει να αξιοποιήσει τους επιμορφωτές ανάλογα με το εξειδικευμένο αντικείμενο των σπουδών τους και την επιμορφωτική εμπειρία που διαθέτουν σε κάποιες συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.

Οι επιμορφωτές Α΄ φάσης κάθε βαθμίδας και ειδικότητας υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην κοινή συνάντηση που θα οργανώνεται με ευθύνη της διοίκησης του Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και στην οποία θα γίνεται ενημέρωση και συντονισμός. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τους τα Συντονιστικά Συμβούλια έχουν τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι επιμορφωτές οφείλουν να καταθέσουν στο Π.Ε.Κ. συνοπτικό διάγραμμα διδασκαλίας (θεματικό πεδίο, σύντομη περίληψη, στόχοι διδασκαλίας, μεθοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία) και, αφού επιλεγούν, το επιμορφωτικό υλικό που θα χορηγήσουν στους επιμορφούμενους, το οποίο και μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν ως επιμορφωτές υποχρεούνται την πρώτη φορά της επιλογής τους από το συγκεκριμένο Π.Ε.Κ. να προσκομίσουν σε αυτό εγκαίρως και πριν από την έναρξη του προγράμματος επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους

8. Βεβαίωση παρακολούθησης:

α) Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί:

Βεβαίωση παρακολούθησης της Α' Φάσης και ολοκλήρωσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται μόνο στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τις Β' και Γ΄ Φάσεις της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (σύμφωνα με το Π.Δ. 45/99) και εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 20% (10% δικαιολογημένες και 10% αδικαιολόγητες) των διδακτικών ωρών της Α' Φάσης του Προγράμματος.

β) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:

Βεβαίωση παρακολούθησης της Α' Φάσης και ολοκλήρωσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται μόνο στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 20% (10% δικαιολογημένες και 10% αδικαιολόγητες) των διδακτικών ωρών της Α' Φάσης του Προγράμματος.

Β΄ ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΕΙΣ

Υποχρέωση συμμετοχής

Στις Β' και Γ' Φάσεις συμμετέχουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά τη στιγμή του διορισμού τους έχουν διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λιγότερη από 8 μήνες και έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση, απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β΄ και Γ΄ Φάσεων μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική υπηρεσία τους, πριν και μετά το διορισμό τους, είναι τουλάχιστον 8 μήνες και αφορά άσκηση διδακτικού έργου σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β΄ και Γ΄ Φάσεων εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το διάστημα της εν λόγω υπηρεσίας, είχαν άδεια κύησης ή ανατροφής παιδιού, αναρρωτική άδεια ή απόσπαση σε άλλη υπηρεσία πλην της σχολικής μονάδας.

Απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Β΄ και Γ Φάσεων εκπαιδευτικοί που για διαφόρους λόγους δεν είχαν παρακολουθήσει την Α΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης κατά το έτος διορισμού τους, παρακολουθούν όμως το ανάλογο πρόγραμμα το 2012 και έχουν συμπληρώσει συνολική διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 8 μηνών, έστω και αν η προϋπηρεσία τους κατά τον διορισμό τους ήταν μικρότερης διάρκειας.

Β΄ ΦΑΣΗ

1. Χρόνος υλοποίησης της Β΄ Φάσης

Μετά τη λήξη της Α΄ Φάσης, προκηρύσσεται η Β΄ Φάση και οι εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ. αναζητούν και υποδεικνύουν εγγράφως στη Διεύθυνση του Π.Ε.Κ. τους διδάσκοντες /επιμορφωτές (έμπειρους εκπαιδευτικούς ή Διευθυντές σχολείων) που δέχονται να αναλάβουν τις δειγματικές διδασκαλίες.

Η Β' Φάση του Προγράμματος για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς υλοποιείται εντός του μηνός Νοεμβρίου.

Η Β΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης διαρκεί συνολικά 35 ώρες.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.

Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στον Ι.Ε.Π. και στη Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τον αρχικό προγραμματισμό τους εγκαίρως, πριν από την έναρξη υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας στην περιοχή ευθύνης τους. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (με τα αντικείμενα διδασκαλίας και τα ονόματα των επιμορφωτών) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ.

Οι διοικήσεις των Π.Ε.Κ. γνωστοποιούν έγκαιρα, δηλαδή πριν από την έναρξη υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας, σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και φροντίζουν για την ακριβή τήρησή του. Η Τριμελής Επιτροπή επιστημονικής υποστήριξης, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Σχολικούς Συμβούλους/επιμορφωτές (ΠΕ60, ΠΕ70 και ειδικοτήτων) ή άλλους εμπειρογνώμονες/επιμορφωτές, ενημερώνει και συντονίζει με κάθε πρόσφορο μέσο (υποχρεωτικές συναντήσεις ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κ.λπ.) τα μέλη της Επιμορφωτικής Ομάδας (συντονιστές και εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν τις διδασκαλίες), ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της επιμόρφωσης.

2. Τόπος υλοποίησης και συντονισμός της Β' Φάσης

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Β΄ Φάσης στο Π.E.K. στην περιοχή του οποίου ανήκει το σχολείο ή η υπηρεσία όπου υπηρετούν.

Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Β΄ Φάσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους.

Η επιμορφωτική διαδικασία πραγματοποιείται σε δημόσια σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι δειγματικές διδασκαλίες. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ορίζει σε συνεργασία με τα Π.Ε.Κ. και τους Σχολικούς Συμβούλους ενδεικτικές σχολικές μονάδες στις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί η Β΄ Φάση της επιμόρφωσης.

Τα σχολεία αυτά ανήκουν είτε στην περιοχή ευθύνης του Π.E.K. είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του και ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ.

Οι συντονιστές του προγράμματος στα εξακτινωμένα τμήματα ορίζονται από τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.E.K. με τις ίδιες διαδικασίες και αναλογία που ισχύουν και στην Α' Φάση.

3. Δημιουργία τμημάτων Β΄ Φάσης:

Τα τμήματα που δημιουργούνται για το 1ο και 2ο μέρος της Β΄ Φάσης (35 ώρες διδασκαλίας και αναστοχασμού σε συνθήκες πραγματικής τάξης) λειτουργούν με 10 ως 15 επιμορφούμενους. Σε εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, όπου δεν είναι δυνατή μια τέτοια συγκρότηση τμημάτων, μπορεί να λειτουργήσουν τμήματα μικρότερα των 10 ατόμων μετρά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν δε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων κατά ειδικότητα, οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα σε συνδιδασκαλία με συγγενείς ειδικότητες ή άλλες.

4. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Β΄ Φάσης

Το περιεχόμενο του Προγράμματος της Β' Φάσης αφορά την παρακολούθηση του διδακτικού έργου στα σχολεία. Περιλαμβάνει 3 ώρες προετοιμασίας και 32 ώρες παρακολούθησης δειγματικών διδασκαλιών. Ζητούμενο της Β΄ Φάσης είναι η διασύνδεσή της με την Α' Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης και η ανάδειξη της συνάφειας και της συμπληρωματικότητάς τους.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη:

1ο Μέρος: Προετοιμασία της παρακολούθησης των δειγματικών διδασκαλιών (3 διδακτικές ώρες).
(Διαμόρφωση του πλαισίου παρακολούθησης των δειγματικών διδασκαλιών (όψεις της μαθησιακής διαδικασίας και εργαλεία παρατήρησης).

2ο Μέρος: Δειγματικές διδασκαλίες σε πραγματικές σχολικές τάξεις (18 ώρες διδασκαλίας και 14 ώρες συζήτηση για τις δειγματικές διδασκαλίες)

Οι δειγματικές διδασκαλίες υλοποιούνται σε 5 σχολικά επτάωρα. Την πρώτη ημέρα, οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν 2 διδασκαλίες και ακολουθούν 2 ώρες συζήτησης. Τις τέσσερις επόμενες ημέρες παρακολουθούν καθημερινά 4 δειγματικές διδασκαλίες και τις υπόλοιπες 3 ώρες συγκεντρώνονται μαζί με τον συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο και συζητούν για τις δειγματικές διδασκαλίες και την αξιοποίηση της επιμόρφωσης αυτής. Κατά την πρώτη ώρα της συζήτησης παρευρίσκονται και οι διδάσκοντες/επιμορφωτές.

Η Τριμελής Επιτροπή επιστημονικής στήριξης καλείται να μεριμνήσει, ώστε οι δειγματικές διδασκαλίες να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τους διαφορετικούς τύπους σχολείων (μονοθέσια, διθέσια, ολοήμερα, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικά), ώστε οι επιμορφούμενοι να παρακολουθήσουν διδασκαλίες της ειδικότητάς τους ή όσον το δυνατόν πλησιέστερης αυτής.

5. Επιμορφωτές της Β΄ Φάσης

Επιμορφωτές στο 2ο μέρος είναι:

Στις δειγματικές διδασκαλίες:
α) Έμπειροι εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία πραγματοποιούνται οι δειγματικές διδασκαλίες και ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ.
β) Διευθυντές δημόσιων σχολείων στα οποία πραγματοποιούνται οι δειγματικές διδασκαλίες.
γ) Εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ. και με ειδικότητα αντίστοιχη αυτής των επιμορφωτικών τμημάτων ή και συγγενούς ειδικότητας, αν πρόκειται για τμήματα ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της Διοίκησης του Π.E.K. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορεί να συμμετέχουν ως επιμορφωτές/διδάσκοντες στις δειγματικές διδασκαλίες στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.E.K. σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας ή και συγγενούς ειδικότητας με τη δική τους, αν πρόκειται για τμήματα ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Στην συζήτηση που ακολουθεί τις δειγματικές διδασκαλίες συμμετέχουν:

α) Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί ή οι Διευθυντές σχολείων που θα χρησιμοποιηθούν ως διδάσκοντες στις προηγούμενες δειγματικές διδασκαλίες και για τόσες ώρες όσες και οι ώρες που θα διδάξουν σ' αυτές.

β) Ως συντονιστές της συζήτησης οι εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.E.K. με ειδικότητα αντίστοιχη ή συγγενή μ' αυτήν του επιμορφωτικού τμήματος.

Επισημαίνεται ότι:

Τα μέλη της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορεί να συμμετάσχουν ως Συντονιστές συζήτησης στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ. σε τμήματα αντίστοιχης ή και συγγενούς ειδικότητας.

Αν υπάρχει έλλειψη ή αντικειμενική αδυναμία Σχολικών Συμβούλων να παρευρεθούν ως Συντονιστές, τη συζήτηση διευθύνει ο εκπαιδευτικός που παρουσίασε την αντίστοιχη δειγματική διδασκαλία.

Αμοιβές

Οι διδάσκοντες/επιμορφωτές των δειγματικών διδασκαλιών σε επίπεδο πραγματικής τάξης θα αμειφθούν για τις ώρες που θα διδάξουν, καθώς και για τις ώρες (αντίστοιχες των ωρών διδασκαλίας τους) που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα αμειφθούν:
α) για τις ώρες που θα αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές στο 1ο μέρος
β) για τις ώρες που θα διδάξουν στις δειγματικές διδασκαλίες του 2ου μέρους
γ) για τις ώρες των δειγματικών διδασκαλιών στις οποίες θα συμμετάσχουν και των συζητήσεων που ακολουθούν.

Γ΄ Φάση (20 ώρες)

1. Χρόνος και τόπος υλοποίησης της Γ΄ Φάσης

Η Γ΄ Φάση υλοποιείται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου.

Το Πρόγραμμα της Γ' Φάσης πραγματοποιείται είτε στην έδρα του Π.Ε.Κ. είτε σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού του Συμβουλίου, εφόσον αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στο Πρόγραμμα και τη δημιουργία τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Γ΄ Φάσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους στο σχολείο.

Περιλαμβάνει 20 διδακτικές ώρες.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του κάθε Π.Ε.Κ..

Τα Π.E.K. γνωστοποιούν στον Ι.Ε.Π. και στη Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τον προγραμματισμό τους εγκαίρως, πριν από την έναρξη υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας στην περιοχή ευθύνης τους. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (με τα αντικείμενα διδασκαλίας και τα ονόματα των επιμορφωτών) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ.

2. Δημιουργία τμημάτων Γ΄ Φάσης

Τα τμήματα που δημιουργούνται για τη Γ΄ Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφούμενων 30 και ελάχιστο 20. Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, μπορούν να λειτουργήσουν, για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, μέχρι και 10 ατόμων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μικρότερα των 10 ατόμων μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στις σχολικές μονάδες της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και ολιγομελή τμήματα των 10 ατόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διαφορετικές ανάγκες στη διδακτική μεθοδολογία των διαφόρων μαθημάτων ειδικότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τμήματα μικρότερα των 10 ατόμων μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ρυθμίσεις, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.

3. Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Γ΄ Φάσης

Στη Γ΄ Φάση (20 ώρες) οι επιμορφούμενοι παρουσιάζουν εμπειρίες, προβλήματα και καλές πρακτικές που προέκυψαν κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και αξιολογούν το Πρόγραμμα. Προτείνεται ή εξής ομαδοποίηση:

• Ζητήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα. (5 ώρες)
• Ζητήματα εφαρμογής διδακτικών μεθόδων. (5 ώρες)
• Ζητήματα συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, με τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. (4 ώρες)
• Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών και διδακτικού έργου. (4 ώρες)
• Ζητήματα αξιολόγηση του Προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (2 ώρες, οι οποίες ανατίθενται κατά προτεραιότητα στα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου ή στους Συντονιστές)

Στη συνέχεια, για καθέναν από αυτούς τους άξονες επιλέγονται από αυτά που προτάθηκαν αντιπροσωπευτικά θέματα και συζητούνται ως μελέτες περίπτωσης, οι οποίες προσεγγίζονται κατά το δυνατόν μέσω ενεργητικών και βιωματικών μεθόδων.

4. Επιμορφωτές της Γ΄ Φάσης

Επιμορφωτές μπορούν να είναι:
α) Εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας μ' αυτήν των επιμορφωτικών τμημάτων, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή ευθύνης του Π.Ε.Κ.
β) Εκπαιδευτικοί, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας μ' αυτήν των επιμορφωτικών τμημάτων, οι οποίοι διδάσκουν σε δημόσια σχολεία της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ. και έχουν αυξημένα προσόντα, γνώση και εμπειρία στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του διδακτικού έργου.
γ) Τα μέλη της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορεί να συμμετέχουν ως επιμορφωτές στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ. σε τμήματα αντίστοιχης ή συγγενούς με τη δική τους ειδικότητας.

Οι επιμορφωτές επιλέγονται με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Π.E.K. επιλέγουν τους επιμορφωτές με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα και έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Συντονιστικό Συμβούλιο κάθε Π.Ε.Κ. οφείλει να αξιοποιήσει τους επιμορφωτές ανάλογα με το εξειδικευμένο αντικείμενο των σπουδών τους σε τμήματα αντίστοιχης ή και συγγενούς ειδικότητας με τη δική τους.

Οι εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, οι οποίοι θα επιλεγούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο Π.E.K. ως επιμορφωτές, υποχρεούνται να προσκομίσουν σε αυτό στο επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Στους επιμορφούμενους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του Προγράμματος, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών, το οποίο ανέρχεται στο 20% (10% δικαιολογημένες και 10% αδικαιολόγητες) του συνόλου των 100 επιμορφωτικών ωρών όλου του Προγράμματος.

ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιμορφωτική διαδικασία θα αξιολογηθεί με συγκεκριμένα εργαλεία που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους αξιολόγησης.

Θα πραγματοποιηθούν δύο είδη αξιολόγησης:

I. Εξωτερική Αξιολόγηση από εξωτερικό ανάδοχο, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από σχετικό διαγωνισμό που θα διενεργήσει ο Ι.Ε.Π.

II. Εσωτερική Αξιολόγηση

1. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

Πραγματοποιείται από μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Ι.Ε.Π. ή από εμπειρογνώμονες στο χώρο της επιμόρφωσης και αξιολόγησης, με:
α) Ερωτηματολόγια, τα οποία συντάσσει το Ι.Ε.Π. και συμπληρώνουν οι επιμορφωτές και επιμορφούμενοι μετά από την ολοκλήρωση κάθε Φάσης.
β) Επισκέψεις στα Π.Ε.Κ. για την παρακολούθηση των μαθημάτων ή και δειγματικών διδασκαλιών.
γ) Συνεντεύξεις από τους επιμορφωτές και επιμορφούμενους.

Και από τα δύο είδη αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ι.Ε.Π. αναλυτικές εκθέσεις με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται.

2. Αξιολόγηση του οργανωτικού μέρους του προγράμματος.

Στα στελέχη του Ι.Ε.Π. (συμμετέχοντες στις ομάδες έργου του Προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης) που έχουν ορισθεί για την παρακολούθηση του έργου, παρέχεται η δυνατότητα επισκέψεων στα Π.Ε.Κ., με σκοπό να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα και να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τον προγραμματισμό της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Pin It

Εκτύπωση