edu.klimaka.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ .

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στους οποίους έχει εγκριθεί η μετάθεση, εξετάζονται τα μόρια μετάθεσης του καθενός που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και οι οποίοι προέρχονται από:

 • τους μετατιθέμενους από άλλους νομούς
 • όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
 • τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που αναμένουν οριστική τοποθέτηση
 • όσους ζητούν βελτίωση θέσης (σε άλλο σχολείο της ίδια Διεύθυνσης που έχουν οργανική)

Για να εξαχθεί το σύνολο των μορίων του κάθε εκπαιδευτικού συνυπολογίζονται:

 • Μόρια δυσμενών συνθηκών
 • Μόρια συνολικής υπηρεσίας
 • Μόρια γάμου και παιδιών
 • Μόρια εντοπιότητας
 • Μόρια συνυπηρέτησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ)είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων:

 • Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης
 • Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και αμοιβαίες μεταθέσεις και μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
 • Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου
 • Τοποθετήσεις εκπ/κών που επανέρχονται από το εξωτερικό

Για όσους εκπαιδευτικούς προέρχονται από το εξωτερικό, προβλέπεται:

Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αποσπασμένοι σε εκπαιδευτικές μονάδες, τμήματα και τάξεις του εξωτερικού του άρθρου 2 του ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α`), θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους:
α) αίτηση μετάθεσης σε οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον υπηρέτησαν ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης
β) αίτηση - δήλωση οριστικής τοποθέτησης μόνο σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν, εφόσον δεν συμπλήρωσαν σε αυτό υπηρεσία ενός (1) έτους.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η οργανική θέση την οποία κατείχαν προ της απόσπασής τους δεν υφίσταται πλέον ως τέτοια, αλλά δε χάνουν την περιοχή όπου υπηρετούν. Αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις ανάκλησης των αποσπάσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΣΔΕ:

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το περιφερειακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

 1. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
 2. Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.
 3. Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
 4. Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.

Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία.

Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίου.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που:

 • υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ (βελτίωση)
 • υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (νεοδιόριστοι, και όσοι είχαν τοποθετηθεί σε προσωρινή θέση)
 • μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

5.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • η συνολική υπηρεσία
 • οι οικογενειακοί λόγοι
 • οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
 • η συνυπηρέτηση
 • η εντοπιότητα

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

 • στη συνυπηρέτηση
 • στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμοι ή Κοινότητας που είναι δημότες)
 • στους οικογενειακούς λόγους
 • στη συνολική υπηρεσία
 • στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις τοποθετούνται προσωρινά σε σχολεία της περιοχής που ανήκουν.

6.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις του συμβουλίου για τοποθέτηση σε οργανική ή προσωρινή θέση, αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών του, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ- ΛΑΘΩΝ

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, ΠΥΣΔΕ, εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ

Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη λήξη του διδακτικού έτους είναι σε εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ή υπηρετούν με απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία ή λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού μπορεί να αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους εφόσον εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία και τις λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού και μετά την 30η Ιουνίου. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Σχετικά Άρθρα