edu.klimaka.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)

(Κωδικός Μηχανογραφικού 603)

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται "Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων", διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων:

 • Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.
 • Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
 • Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι δυνητικοί τουρίστες.
 • Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των ανθρώπων.
 • Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων/ προορισμών και κατ΄ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.
 • Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.
 • Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς στόχους.
 • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών στων Η/Υ στον τουρισμό γενικά.

Πρόγραμμα σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 212/94 (ΦΕΚ 132/Α'/22.8.94).

Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν:

 • θεωρητική διδασκαλία
 • εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις
 • ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις
 • εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία τουριστικών μελετών και ιδρύματα ή εταιρείες που πραγματοποιούν τουριστική έρευνα.
 • Εμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία.
 • Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.

Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς, και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα.

Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής-κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά.
Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.

Στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με απόφασή της να δημιουργεί, μέσα από ομάδες κατ΄ επιλογήν μαθημάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύμφωνα με τις εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία, οικονομία και κοινωνία.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του.
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΓΗΤΩΝ
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΜΠΑΡ - ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 

Σχετικά Άρθρα