edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Microsoft / ΕΚΔΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΙCROSOFT / ΕΚΔΔΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΔΔΑ

Ταύρος, 2 / 11 / 2022

Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων της Microsoft

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Microsoft, ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, σας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες cloud.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα ολοκληρωθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από 14 Νοεμβρίου 2022 έως και 03 Φεβρουαρίου 2023.

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχεται δωρεάν, ενώ με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης της Microsoft χωρίς οικονομική επιβάρυνση των υποψηφίων.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα από πιστοποιημένους εισηγητές (Microsoft Certified Trainers - MCTs), με πολυετή εργασιακή εμπειρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαδραστικά, καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εισηγητές, θα περιλαμβάνουν και πρακτικά εργαστήρια (online labs).

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά, καθώς και τις προγραμματισμένες ημερομηνίες υλοποίησης, μπορείτε να βρείτε στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης.

Οι τίτλοι των προσφερόμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι οι κάτωθι:

 • Azure Fundamentals (AZ-900)
 • Azure Administrator (AZ-104)
 • Azure Security Technologies (AZ-500)
 • Azure Data Fundamentals (DP-900)
 • Data Engineering on Microsoft Azure (DP-203)
 • Administering Microsoft Azure SQL Solutions (DP-300)
 • Azure AI Fundamentals (AI-900)
 • Information Protection Administrator Associate (SC-400)
 • Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)

Τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετέχουν στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω 4 βήματα:

1. Να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν λογαριασμό εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp) και ότι τα στοιχεία τους είναι ορθά καταχωρισμένα προβαίνοντας σε διορθώσεις εφόσον χρειάζεται.

Στο λογαριασμό αυτό θα πρέπει:

 1. να εμφανίζεται σωστά το ονοματεπώνυμό τους (σε περίπτωση επιδιόρθωσης απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Υποστήριξης, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), και
 2. να έχει καταχωριστεί το ατομικό υπηρεσιακό τους email (οι ενδιαφερόμενοι έχουν οι ίδιοι την δυνατότητα διόρθωσης μέσα από την πλατφόρμα).

2. Να επιλέξουν στην πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να αιτηθούν από τον Τομέα «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MICROSOFT» τα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ημερομηνία συμμετοχής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα, ωστόσο η ημερομηνία αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αναλόγως της διαθεσιμότητας των προγραμμάτων και των αιτήσεων συμμετοχής. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (αποτελεί προϋπόθεση το βήμα 4 να εκτελεστεί πριν την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος)

3. Να εγγραφούν στην online πλατφόρμα της Microsoft ESI (https:///esi.microsoft.com). Για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν 2 λογαριασμούς email: το ατομικό υπηρεσιακό τους email και ένα προσωπικό email. Αναλυτικά στην εγγραφή τους δηλώνουν υποχρεωτικά πρώτα το ατομικό υπηρεσιακό τους email και κατόπιν το προσωπικό τους email. Το ατομικό υπηρεσιακό email θα πρέπει να καταχωριστεί ακριβώς όπως έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Σε συνέχεια καλούνται να επιλέξουν ως επιθυμητή γλώσσα (preferred language) υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων την ελληνική, την ζώνη ώρας (time zone) και τον μαθησιακό τους ρόλο (learning role). Κάθε μαθησιακός ρόλος συσχετίζεται με τα υφιστάμενα καθήκοντα ή καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσουν στο μέλλον οι ενδιαφερόμενοι και συνδέεται με κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

4. Στην ίδια πλατφόρμα ESI https:///esi.microsoft.com να βεβαιωθούν για την σωστή ρύθμιση της επιλογής σχετικά με την κοινοποίηση εκπαιδευτικών στοιχείων στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Συγκεκριμένα να πατήσουν τον σύνδεσμο «Settings» που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: (...) και στο πεδίο «Υour learning Data» να βεβαιωθούν ότι έχουν επιλέξει την επιλογή «I Agree».
Με παράλειψη της παραπάνω ενέργειας δεν θα είναι εφικτή η έκδοση «Αποδεσμευτικού» και «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα το οποίο εμφανίζεται στην online πλατφόρμα της Microsoft ESI και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι δυνατή η έκδοση «Αποδεσμευτικού» και «Βεβαίωσης Παρακολούθησης» από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ειδικότερα, αφού συνδεθούν στην online πλατφόρμα της Microsoft ESI (https://esi.microsoft.com) μπορούν να εντοπίσουν και να επιλέξουν προγράμματα που τους ενδιαφέρουν πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, επιλέγοντας τον σύνδεσμο Explore στην πλατφόρμα της Microsoft ESI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Μετά το πέρας της επιμόρφωσης δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης από τη Microsoft μέσω της online πλατφόρμας Microsoft ESI (https:///esi.microsoft.com), καθώς επίσης και η δυνατότητα συμμετοχής σε μαθήματα προετοιμασίας και practice tests.

Οδηγίες για την εγγραφή στην online πλατφόρμα της Microsoft ESI, για την διαδικασία πιστοποίησης θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ακόλουθα στελέχη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
- κ. Γεώργιος Δεστές, (τηλ. 213 1306 267, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
- κ. Ιωάννης Ματζαβάκης, (τηλ. 213 1306 367, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα της πρόσκλησης.
(...)

 

Σχετικά Άρθρα