edu.klimaka.gr

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μουσικής σε Μουσική Τεχνολογία / Ηχοληψία / ΤΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΠΕ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΨΙΑ

Αρ.Πρωτ.131830/Ε3/26-10-2022/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ι. Ολυμπίου, Σ. Τρωγάδα-Ταταράκη
Τηλέφωνα : 210-344 2831, 210-344 3458
Email : epimorfosi.ekp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας.
Σχετικά: 1. Το αριθμ. 3136/29-09-2022 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας.
2. Ο Σχεδιασμός Επιμόρφωσης Εκπ/κού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων και ΣΕΕ Μουσικής.

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά, που αφορούν στην Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των 52 Μουσικών Σχολείων της χώρας καθώς και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας, που θα υλοποιηθεί, κατά το τρέχον σχολικό έτος, στο Πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων» (MIS:5131889)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πενήντα δύο εκπαιδευτικούς μουσικώνειδικοτήτων (ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16) μονίμων ή/και αναπληρωτών, έναν (1) από κάθε Μουσικό Σχολείο, που θα λειτουργήσουν στη συνέχεια ως «Πολλαπλασιαστές» καθώς και στους δεκαπέντε (15) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Μουσικής.

Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια πενήντα οκτώ (58) ωρών και θα διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις.

Βάσει του σχεδιασμού επιμόρφωσης από την Επιστημονική Επιτροπή Επιμόρφωσης για τα Μουσικά Σχολεία, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1278/19-04-2022 (ΑΔΑ:6ΚΠΑ46ΜΤΛΗ-ΞΡΨ) (ΦΕΚ 363/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./04-05-2022) Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ως ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της Α΄ Φάσης το τέλος Νοεμβρίου 2022.

Κατά την Α’ Φάση η επιμόρφωση θα γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ωρών και θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα για έως δύο (απογευματινές) ώρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως αποστείλουν τα στοιχεία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής της δικαιοδοσίας τους, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη σχετική φόρμα και αποστέλλοντάς την στο Τμήμα Γ’ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

2. Οι Διευθυντές όλων των Μουσικών Σχολείων της χώρας όπως αποστείλουν, μέσω των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται, μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επιλεχθούν σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία όρισε η Επιστημονική Επιτροπή (κεφάλαιο 2) του Σχεδιασμού Επιμόρφωσης, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη σχετική φόρμα και αποστέλλοντάς την στο Τμήμα Γ’ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Σχεδιασμός Επιμόρφωσης

Εισαγωγή

Η διαπιστωμένη ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, συναντά το προνομιακό της πεδίο κατεξοχήν στον χώρο της εκπαίδευσης. Το παρόν πρόγραμμα αφορά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων, καθώς και στελεχών εκπαίδευσης Μουσικής,σε θέματα σύγχρονης μουσικής τεχνολογίας που έχουν άμεση εφαρμογή σε διδακτικά αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων αυτών. Στα Μουσικά Σχολεία υλοποιείται επί της ουσίας και ως αποτέλεσμα της δομής λειτουργίας τους, το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης, που χαράσσει το μαθησιακό μονοπάτι μέσα από το οποίο κάθε μεμονωμένος μαθητής μπορεί να προσπορίζεται ανεμπόδιστα τα οφέλη της προσωπικής του προόδου ευρισκόμενος σε διαρκή αλληλεπίδραση με ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης που προσφέρει ποικίλες εμπειρίες δημιουργικής συνεργασίας (διαταξικά τμήματα-Μουσικά Σύνολα, εργαστηριακά μαθήματα/εφαρμογές μουσικής τεχνολογίας, συναυλίες και παραστάσεις πολύτεχνης έκφρασης κ.α.). Εμπεδώνεται, επομένως, η διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, χτίζοντας σταδιακά τη βάση για την εφαρμοσμένη διάσταση της επιστήμης της Μουσικής.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων» (MIS:5131889), η οποίααφορά στη συγχρηματοδότηση των αμοιβών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τα 52 Μουσικά Σχολεία της χώρας κατά το σχολικό έτος 2022-2023, προβλέπεται η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας, καθώς επίσης η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του εξοπλισμού για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ηχοληψίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο ίδιο πλαίσιο, πρόκειται να επιμορφωθούν και οι δεκαπέντε (15) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.)/Σύμβουλοι Μουσικής.

Η επιμόρφωση στοχεύει στην ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μουσική μάθηση, την ανάπτυξη καινοτόμων μουσικών, καλλιτεχνικών και γενικότερα εκπαιδευτικών δράσεων και καλών πρακτικών στα ατομικά και ομαδικά μαθήματα μουσικής παιδείας και στα συλλογικά διαταξικά και διατμηματικά εργαστήρια (Μουσικά Σύνολα κ.τ.λ.) με συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες εμβάθυνσης, διεύρυνσης και αναστοχασμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας επιμόρφωσης

Το παρόν πρόγραμμα προβλέπει την επιμόρφωση 52 εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων (ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16,), αναπληρωτών ή/και μονίμων, έναν (1) από κάθε  Μουσικό Σχολείο, ανάλογα με το διαθέσιμο κατά περίπτωση προσωπικόκαι των δεκαπέντε (15) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)/Συμβούλων Μουσικής. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ θα αποστείλει πρόσκληση προς τους Διευθυντές όλων των Μουσικών Σχολείων της χώρας (μέσω των οικείων ΔΔΕ), για ορισμό ενός μονίμου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού μουσικής ειδικότητας (ΠΕ 79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16,) σε κάθε Μουσικό Σχολείο, ο οποίος θα ονομάζεται «Πολλαπλασιαστής». Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια πενήντα οκτώ (58) ωρών και θα διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις:

Α΄ΦΑΣΗ

Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση των πενήντα δύο (52) πολλαπλασιαστών και των δεκαπέντε (15) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) /Συμβούλων (30 ώρες).

Στην Α’ φάση θα διεξαχθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση,η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω κατάλληλης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης που επιτρέπει τη μετάδοση στερεοφωνικού ήχου χωρίς απώλειες στην ποιότητα. Η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και οι σχετικές οδηγίες θα γνωστοποιηθούν στις σχολικές μονάδες μέσω των οικείων ΔΔΕ με σχετική εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ. Οι Επιμορφωτές είναι σε αριθμό πέντε (05), η διάρκεια  επιμόρφωσης κάθε επιμορφωτή είναι έξι (06) ώρες.

Συνολικά η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση στην Α΄ φάση θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ώρες.

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης/λήξης της επιμόρφωσης: Νοέμβριος 2022 έως Μάρτιος 2023.

Β΄ΦΑΣΗ

Διά ζώσης επιμόρφωση των πενήντα δύο (52) πολλαπλασιαστών και των δεκαπέντε (15) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου/Συμβούλων  (16 ώρες).

Η Β΄ φάση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του ηχητικού/μουσικοτεχνολογικού εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή κάθε Μουσικού Σχολείου.

Στη Β΄ φάση, οι 52 εκπαιδευτικοί μουσικής ειδικότητας που ορίστηκαν από κάθε Μουσικό Σχολείο (τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του Κεφαλαίου 2) και ονομάζονται «Πολλαπλασιαστές» καθώς και οι 15 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)/Σύμβουλοι Μουσικής που παρακολούθησαν την Α΄ φάση επιμόρφωσης, θα μεταβούν σε Μουσικό Σχολείο της Αττικής που θα οριστεί σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και θα αποσταλεί στα Μουσικά Σχολεία και στους ΣΕΕ/ Συμβούλους Μουσικής μέσω των οικείων ΔΔΕ/ΠΔΕ.

Η επιμόρφωση θα γίνει δια ζώσης με παρακολούθηση του πρακτικού μέρους του προγράμματος και εφαρμογή-εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά την Α΄ φάση, στον διαθέσιμο ηχητικό –μουσικοτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η συνολική διάρκεια επιμόρφωσης της Β΄ Φάσης είναι δεκαέξι (16) ώρες.

Οι ακριβείς ημερομηνίες επιμόρφωσης καθώς και η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των επιμορφωμένων από και προς τις έδρες τους, θα προσδιοριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ και θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους με σχετική εγκύκλιο.

Γ΄ΦΑΣΗ

Δια ζώσης επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους πολλαπλασιαστές, στις οικείες σχολικές μονάδες (12 ώρες).

Στην Γ’ φάση, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί ενδεικτικά κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2023 (θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ στα Μουσικά Σχολεία και στους ΣΕΕ/Συμβούλους Μουσικής μέσω των οικείων ΔΔΕ/ΠΔΕ), οι ανωτέρω 52 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας ως Πολλαπλασιαστές, θα επιμορφώσουν ενδοσχολικάτους εκπαιδευτικούς μουσικών ειδικοτήτων(ΠΕ 79.01, ΠΕ79.01, ΤΕ16, ΕΜ16) των οικείων σχολικών μονάδων όπου ανήκουν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για το ακριβές χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης και για κάθε σχετικό θέμα, θα εκδοθεί εγκύκλιος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και θα αποσταλεί μέσω των οικείων ΔΔΕ/ΠΔΕ στα Μουσικά Σχολεία και στους ΣΕΕ/Συμβούλους Μουσικής. Το υποστηρικτικό υλικό της επιμόρφωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. Για την περαιτέρω υποστήριξη των επιμορφωμένων, στη διάρκεια της επιμόρφωσης, θα λειτουργήσει ηλεκτρονική υποστήριξη.

H Επιστημονική Επιτροπή Επιμόρφωσης, επιπλέον του επιμορφωτικού της έργου θα έχει επίσης καθοδηγητικό, συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο σε όλα τα στάδια του προγράμματος.

Κατά την εξέλιξη του προγράμματος μπορούν να αναπτυχθούν και να υποστηριχθούν δράσεις, διδακτικές εφαρμογές, δημιουργία νέου υλικού κ.τ.λ. από τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ που υποστηρίζει το έργο της επιμόρφωσης, η οποία θα αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Οι 52 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί μουσικής ειδίκευσης και οι 15 Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου ΣΕΕ/Σύμβουλοι Μουσικής που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ φάσηςτης επιμόρφωσης, θα λάβουν Βεβαίωση επιμόρφωσης ως Πολλαπλασιαστές.

Οι επιμορφωμένοι της Γ΄ φάσης θα λάβουν Βεβαίωση συμμετοχής/παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Προϋποθέσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση

Κάθε ενδιαφερόμενος για το πρόγραμμα επιμόρφωσης επιλέγεται με ευθύνη του Διευθυντή του οικείου Μουσικού Σχολείου.

Κριτήρια επιλογής είναι:

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του/των εκπαιδευτικού/ων του σχολείου,
 2. Οι πιστοποιημένες γνώσεις ή τουλάχιστον η επαρκής  εμπειρία σε θέματα εφαρμογών μουσικής τεχνολογίας/ηχοληψίας.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες συστήνεται να έχουν πιστοποιημένες γνώσεις ή έστω εμπειρική γνώση σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και χρήσης των νέων τεχνολογιών στη μουσική εκπαίδευση, στη χρήση ειδικού λογισμικού, διαδραστικών συστημάτων, καθώς και πιστοποιημένες γνώσεις ή τουλάχιστον εμπειρία σε κάποια από τα θέματα, π.χ. μουσικής τεχνολογίας, ηχοληψίας, ηχητικής κάλυψης συναυλιών, χρήσης υλικού και λογισμικού μουσικής, φωτογραφίας και βίντεο.

Συνεκτιμώμενο κριτήριο είναι και η διδακτική εμπειρία τους σε ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα Επιλογής του Λυκείου «Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική» ή «Στοιχειώδεις αρχές Ηχοληψίας» ή «Επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ».

Οι 15 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)/Σύμβουλοι Μουσικής θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ προς τα Μουσικά Σχολεία και στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)/Συμβούλους Μουσικής μέσω των οικείων ΔΔΕ/ΠΔΕθα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Περιγραφή του εξοπλισμού

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται προμήθεια, παράδοση και παραλαβή εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα μαθήματα Μουσικής Παιδείας. Η προμήθεια περιλαμβάνει υλικό (hardware) και λογισμικό (software).

Τα Μουσικά Σχολεία θα εξοπλιστούν με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται παρακάτω:

 1. Ψηφιακός μίκτηςήχου 24 τουλάχιστον καναλιών
 2. Tablet για έλεγχο κονσόλας/Studio
 3. WI-FI router
 4. Έπιπλο Studio DAW
 5. Λογισμικό Μουσικής Παραγωγής DAW
 6. Λογισμικό επεξεργασίας μουσικούκειμένου
 7. Διασυνδετικό ήχου 16 καναλιών
 8. Προενισχυτής μικροφώνου 8 καναλιών
 9. Φορητό διασυνδετικό ήχου 2 καναλιών
 10. Studio Monitors (Ζεύγος)
 11. Εξωτερικός ελεγκτήςγια DAW
 12. Midi Keyboard 2oct
 13. Πυκνωτικά μικρόφωνα πουράκια (Ζεύγος)
 14. Ενσύρματο μικρόφωνοχειρός
 15. Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος
 16. Βάση μικροφώνου
 17. DI box active
 18. Ακουστικά για ηχογράφηση
 19. Ακουστικά για μίξη
 20. Προενισχυτής ακουστικών 4 θέσεων
 21. Φορητός εγγραφέας ήχου 4 καναλιών
 22. Φορητός εγγραφέας ήχου και εικόνας
 23. Τρίποδας στήριξης φορητών εγγραφέων
 24. Video Projector
 25. Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 26. Web Camera USB
 27. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 28. Καλώδια μικροφώνου XLRM XLRF 5m
 29. Καλώδια XLRM-TRS 2m
 30. Καλώδια Optical TosLink 1m
 31. Καλώδια TS-TS 5m
 32. Καλώδια TRS - TRS 2m
 33. Ελεγκτής καλωδίων (Cable tester)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συνοπτική παρουσίαση της επιμόρφωσης.

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί από πέντε (5) επιμορφωτές σε ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με σχετική εγκύκλιο.Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των θεματικών ενοτήτων ανά επιμορφωτή.

Επιμορφωτής 1

Διδακτικές Ενότητες ΩΡΕΣ
α/α 1η Διάλεξη 2
1 Βασικές αρχές ακουστικής 1
2 Βασικές αρχέςΨυχοακουστικής
3 Βελτιστοποίηση ακουστικής αιθουσών διδασκαλίας 1
4 Κατασκευή ακουστικών διατάξεων
  2η Διάλεξη 2
5 Μικρόφωνα - Μεγάφωνα - Ηχεία 45'
6 Εξοπλισμός Home Studio - DAW Software 1:15'
7 Συνδεσμολογία εξοπλισμού
  3η Διάλεξη 2
8 Αναλογικοί μίκτεςήχου 1
9 Ψηφιακοί μίκτεςήχου - Digital Audio Networks
10 Οργάνωση και συνδεσμολογία συστήματος P.A. 1

Επιμορφωτής 2

Διδακτικές Ενότητες ΩΡΕΣ
α/α 1η Διάλεξη 1
1 Βασικές αρχές αναλογικού και ψηφιακού ήχου  
2 Ρυθμίσεις υποσυστήματος ήχου σε Windows 10  
  2η Διάλεξη 2
3 Επεξεργασία ήχουμε Audacity  
  3η Διάλεξη 2
4 Λογισμικά μουσικής σημειογραφίας  
  4η Διάλεξη 1
5 Λογισμικά επεξεργασίας για αρχεία pdf  
6 Διαδραστικά βιβλία (flipping books)  
7 Εξαγωγή μουσικών δεδομένων από αρχεία pdf  

Επιμορφωτής 3

Διδακτικές Ενότητες ΩΡΕΣ
α/α 1η Διάλεξη 1:30'
1 Πρωτόκολλα καλωδίωσης - Τύποι βυσμάτων: Στην 1η ενότητα παρουσιάζονται οι ποικίλοι τύποι καλωδίων και υποδοχών τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αναλογικού ή ψηφιακού σήματος, για σήματα ήχου ή/και εικόνας καθώς και διάφορα πρωτόκολλα διασύνδεσης αυτών. Παράλληλα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά και ιδιότητες που συναντώνται στην εφαρμογή κατά τη χρήση αυτών.  
  2η Διάλεξη 1:30'
2 Οργάνωση ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων: Στη 2η ενότητα παρουσιάζονται η Αρχιτεκτονική vonNeumann, η δομή, τα είδη και η λειτουργία του υλικού ενός υπολογιστικού συστήματος. Επίσης, παρουσιάζονται οι διασυνδέσεις και τα χαρακτηριστικά των λειτουργικών υπομονάδων, οι οποίες υλοποιούν αρχιτεκτονικές προδιαγραφές υπολογιστικού συστήματος.  
  3η Διάλεξη 1:30'
3 Βασικές έννοιες Πληροφορικής, ορθή χρήση και πρακτικές προγραμμάτων/υπηρεσιών: Στην 3η ενότητα παρουσιάζονται βασικές αρχές ως προς τις μορφές επικοινωνίας, το σύστημα αρχείων και τον τρόπο σωστής λειτουργικότητας των Υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης, παρουσιάζονται εμπορικές υπηρεσίες, εφαρμογές και πλατφόρμες ως προς τη φιλοξενία αρχείων, την εικονικοποίηση λειτουργικών συστημάτων και τη διασύνδεση.  
  4η Διάλεξη 1:30'
4 Επεξεργασία εικόνας: Στην 4η ενότητα γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών ως προς τις ψηφιακές εικόνες, προγραμμάτων επεξεργασίας γραφικών και εικόνων, ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, την διάταξη εργαλείων και παραθύρων τους, τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και τις σωστές πρακτικές. Επίσης, παρουσιάζονται παραδείγματα δημιουργίας, διαδικτυακή εύρεσης, αποκατάστασης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων.  

Επιμορφωτής 4

Διδακτικές Ενότητες: τέσσερις (04) Διαδικτυακές Διαλέξεις: τέσσερις (04) ΩΡΕΣ
α/α Τίτλος  
1 HTML Design, HLSL Design, 3D Vectors, DMX Protocol 1.30΄
2 Advanced Ear & Eye Training 1.30΄
3 AI edit, Presentation Protocol, Blending, Video Mix, Video Compression 1.30΄
4 HLS/RGB/3D Sound Panning, 3D transforms & perspective, Lighting 1.30΄

Επιμορφωτής 5

Διδακτικές Ενότητες: οκτώ (08)Διαδικτυακές Διαλέξεις: τρεις (03) ΩΡΕΣ
α/α 1η Διάλεξη: Σκοπός και στόχοι μουσικής εκπαίδευσης σήμερα 2
1 Στην 1η ενότητα θα παρουσιαστούν αναλυτικά:› Ο σκοπός και οι στόχοι της Μουσικής Αγωγής› Το Πρόγραμμα Σπουδών των Μουσικών Σχολείων και θα γίνει σύνδεση με τις ΤΠΕ.  
Στη 2η ενότητα θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο για τις Δεξιότητες 21ου αιώνα και της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης και θα γίνει η σύνδεσή τους με το μουσικό μάθημα:› Δεξιότητες Μάθησης: κριτική σκέψη, συνεργασία, δημιουργικότητα, επικοινωνία,› Δεξιότητες Αλφαβητισμού: ψηφιακός, μέσα ενημέρωσης, τεχνολογικός, Δεξιότητες Ζωής: ευελιξία, ηγεσία, παραγωγικότητα, πρωτοβουλία, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες› Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης  του Gardner  
Στην 3η ενότητα θα παρουσιαστεί ο τρόπος που οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους.  
  2η Διάλεξη: Οι ΤΠΕ στη μουσική διδασκαλία 2
2 Στην 4η ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν αναλυτικά:› Οι Μέθοδοι Διδασκαλίας ομαδικών και ατομικών μουσικών μαθημάτων και οι Διδακτικές τεχνικές.› Παρουσίαση με παραδείγματα της στοχοθεσίαςBLOOM.  
Στην 5η ενότητα θα παρουσιαστούν:› Εφαρμογή ΤΠΕ στα μουσικά μαθήματα. Ιδέες και εφαρμογές.  
Στην 6η Ενότητα θα παρουσιαστούν σε συνεργασία με τον κ. Χουρδάκη οι ενότητες:› Πνευματικά Δικαιώματα:› Προσωπικά δεδομένα  
  3η Διάλεξη: Διδακτικό Σενάριο 2
3 Στην 7η ενότητα θα γίνει η παρουσίαση του Διδακτικού Σεναρίου των στόχων και του τρόπου που σχεδιάζεται και υλοποιείται.  
Στην 8η ενότητα θα πραγματοποιηθεί ομαδοσυνεργατική άσκηση. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί θα σχεδιάσουν ένα διδακτικό σενάριο αξιοποιώντας παιδαγωγικά και διδακτικά τα ψηφιακά εργαλεία που έμαθαν στην επιμόρφωση.  
Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των διδακτικών σεναρίων και θα ακολουθήσει σχολιασμός, κριτική τοποθέτηση και συζήτηση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης, οι επιμορφωμένοι θα έχουν αποκτήσει γενικές και ειδικές γνώσεις μουσικής τεχνολογίας και ηχοληψίας, καθώς και γνώσεις για τις παιδαγωγικές εφαρμογές τους. Με τη διάχυση των γνώσεων, μέσω των πολλαπλασιαστών, στους εκπαιδευτικούς μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων, αναμένεται να δοθεί σημαντική ώθηση στην ένταξη της μουσικής τεχνολογίας σε εύρος διδακτικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων των Μουσικών Σχολείων.

Μέσα από την επιμόρφωση θα διαμορφωθούν σταθερές/συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και διασχολικές συνεργασίες καλλιτεχνικού και παιδαγωγικού περιεχομένου ανάμεσα στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα, αναμένεται ότι, στο εγγύς μέλλον, θα αυξηθεί σταδιακά η προσφορά/επιλογή μαθημάτων που στηρίζονται απολύτως στις σύγχρονες μουσικές τεχνολογίες (π.χ., Ηχοληψία, Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ, κ.α.).

Οι ποικίλες εκδηλώσεις που εξ αντικειμένου διοργανώνουν τα Μουσικά Σχολεία καθώς και η συνεχής εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, μπορεί να δώσει το εφαλτήριο σε επιμορφωμένους από το παρόν πρόγραμμα εκπαιδευτικούς, να συγκροτήσουν περισσότερα και πολυπληθέστερα τμήματα μαθητών με αυτήν την κατεύθυνση, η οποία θα αξιοποιήσει πλήρως τον σύγχρονο εξοπλισμό μουσικής τεχνολογίας, με την οποία θα εμπλουτιστούν τα Μουσικά Σχολεία.

 

Σχετικά Άρθρα