Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού (Παράταση τοποθέτησης)

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

05-09-18
Αναπλήρωση Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου ορίζονται ως Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, από τη λήξη της τριετούς θητείας μέχρι 31.12.2018 οι εκπαιδευτικοί:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝVΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕVΘVΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΗΞΗ
3ετους
ΘΗΤΕΙΑΣ
1 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΟ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ ΑΧΑIΑΣ ΓΕΝΙΚΟ  ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 15.09.2018
2 ΣΟΦΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙ ΝΟ 17.09.2018
3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ   ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΕΟ6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙ Α ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 22.09.2018
4 ΚΟΣΥΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΟ3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕιΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 15.09.2018
5 ΛΥΧΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ 01.12.2018
6 ΒΛΑΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔιΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑιΤΩ Λ/ΝιΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 18.11.2018

Οι ανωτέρω λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, ενώ διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής για επανέγκριση της παράτασης απόσπασης και τοποθέτησης κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 7 του Άρθρου 13 του Ν. 4414/2016 (Α’ 159).

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού μέχρι 31.12.2018 οι εκπαιδευτικοί:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝVΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕVΘVΝΣΗ  ΟΡΓΑΝιΚΗΣ ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΣΤΑΘΟΠΟΥ ΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕ ΑιΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕιΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
2 ΑΝΑΣΤΑΣιΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔιΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕιΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Οι ανωτέρω λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, ενώ μετά τη λήξη του ορισμού τους ως Αναπληρωτών Συντονιστών επιστρέφουν στη θέση απόσπασή τους.

Σημειώνεται πως οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού επιλέγονται και τοποθετούνται για τρία έτη και η απόσπασή τους μπορεί να παραταθεί για δύο έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεως τους και αφού επανακριθούν από Συμβούλιο Επιλογής (παρ. 1 και παρ. 7 του Άρθρου 13 του Ν. 4415/2015). Το εν λόγω Συμβούλιο συγκροτήθηκε με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΥΟΔΔ 436/31.07.2018) και συνεδρίασε στις 29.08.2018, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε εισηγητική πρόταση.

Για τους λόγους αυτούς και συνυπολογίζοντας τα στενά χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υπουργός αποφάσισε την αναπλήρωση των Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν. 4415/2016.

 


Αρ. Πρωτ. Φ.821/2045Τ/95438/Ζ1/24-08-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : ΔΙΠΟΔΕ
Τηλέφωνο : 210-344.2025
FAX : 210-344.2299

Θέμα: «Απόσπαση και τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16, παρ. 6, 7, 10, 11 και 12 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄) «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 8 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Την Α.Π Υ274/Η/07-01-2010, τ. Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού « Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά»
4. Την υπ. αριθμ. 211 ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ (ΑΔΑ: 4ΑΣ99-ΕΟΥ) Κοινή Απόφαση των κ. κ. Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
5. Το άρθρο 4 της με αρ. πρωτ. Φ.821/3556Β/157898/Ζ1/30-12-2010 (ΦΕΚ 95/τ.Β΄1-02-2011) Υ.Α περί «Καθορισμού προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού».
6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.821/443Σ/22339/Ζ1/04-03-2011 προκήρυξη του ΥΠΔΒΜΘ για την «Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού».
7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.821/1854/88997/Z1/03-08-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα «Κύρωση πινάκων επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε και τοποθετούμε στις αντίστοιχες κενές θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, για δύο έτη, ως εξής:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη
Γκόκας Βασίλειος ΠΕ 70 ( 6ο Γραφείο Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης)

ΚΑΝΑΔΑΣ

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο
Χατζηδιάκου Δέσποινα, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ11 (Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου)

Η.Π.Α

1. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο
Κασβίκης Ευάγγελος, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ02 ( Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄Αθήνας)

2. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον
Μαρμαρινός Αντώνιος, εκπαιδευτκός, κλ. ΠΕ13 (Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄Αθήνας)

3. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
Καραγεωργίου Ελένη, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ 70 (Διεύθυνση Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης)

ΧΩΡΕΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΑΜΑ

Ελληνική Πρεσβεία στο Μπουένος Άϊρες
Παππάς Γεώργιος, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ01 (Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας)

ΒΟΡΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

1.Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες
Αλεξάκης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ02 (Διεύθυνση Δ.Ε Ηρακλείου)

2.Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο
Γεωργιάδου Βαρβάρα, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ 70 (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής)

ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ –ΑΣΙΑΣ

1. Ελληνική Πρεσβεία στο Κάϊρο
Καπίδης Παύλος, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70 (2ο Γραφείο Π.Ε. Αν. Αττικής)

2. Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Γιοχάνεσμπουργκ
Σκούρα-Θηρίου Σταυρούλα, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ03 (6ο Γραφείο Δ.Ε Α΄Αθήνας)

ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ (ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ)

Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Μαριούπολη
Μπάτζιου Γραμματούλα, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ02 (Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ Αθήνας)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1. Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο
Κατσίμπρας Απόστολος, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70 (3ο Γραφείο Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

2. Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Στουτγάρδη
Γαλάνης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός, κλ.ΠΕ 70 (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής)

3. Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο
Μακρής Χαρίλαος, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ02 (Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Δυτικής Μακεδονίας)

4. Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Ντύσσελντορφ
Βαρβάτης Γεώργιος, εκπαιδευτικός, κλ.ΠΕ03 (Διεύθυνση Δ.Ε. Δωδεκανήσου)

Α. Οι ανωτέρω Συντονιστές Εκπαιδεύσεως καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2011. Εξαιρούνται οι Συντονιστές Εκπαιδεύσεως που έχουν τοποθετηθεί σε χώρες για τις οποίες απαιτούνται ειδικές θεωρήσεις εισόδου και οι οποίοι θα αναλάβουν υπηρεσία ευθύς μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες εισόδου τους στην χώρα τοποθετήσεως.

Β. Στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς απονέμεται τιμητικά ο βαθμός του σχολικού συμβούλου του Ν. 1304/1982 για το χρονικό διάστημα της θητείας τους.

Γ. Στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα, το ειδικό επιμίσθιο Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας τους, εάν δεν τα έχουν λάβει κατά το παρελθόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Pin It

Εκτύπωση