Αιτήσεις Επιμόρφωσης σε Συμβουλευτική / Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο ΕΚΠΑ

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

«Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών»

I. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας, εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων και ενηλίκων ή/και με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και στο χώρο της ψυχικής υγείας, που ενδιαφέρονται να ειδικευθούν σε νέες προσεγγίσεις, να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

II. Προϋποθέσεις & απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

• Η παρούσα απασχόληση ή οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου να έχουν συνάφεια με τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή να υπάρχει επιμόρφωση στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα άνω των 100 ωρών.

• Για την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.

Τίτλος διδακτικής ενότητας Εισηγητές
Α) «Εκπαίδευση, κοινωνία και αγορά εργασίας: η θέση και ο ρόλος του συμβούλου απέναντι στις σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις» Αντιγόνη - Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Β) «Ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας μαθητών και νέων ενηλίκων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον» Μαρία Τερζάκη
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.), Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Γ) «Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός σταδιοδρομίας. Πολυπολιτισμική συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός» Νίκος Μουράτογλου
Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας B.A. - Grad.D. - M.A. - M.Ed. - Ph.D. Student
Δ) «Δεξιότητες συμβουλευτικής στις σύγχρονες προσεγγίσεις επαγγελματικού προσανατολισμού» Σοφία Παπαθεοδώρου
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.)
Ε) «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία και την πράξη του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας» Κατερίνα Μικεδάκη
Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.)

Στ) «Αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών στην πρακτική του επαγγελματικού προσανατολισμού και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας»

- Η αφηγηματική προσέγγιση του «Σχεδιασμού Ζωής» στον σχεδιασμό και τη διερεύνηση της σταδιοδρομίας.

- Η παρέμβαση κατασκευής ζωής «Κατασκευάζοντας τη μελλοντική, με νόημα, ζωή μου» στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας.

Αθανάσιος Μιχάλης
Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας και με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Κατερίνα Μικεδάκη
Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.)

Ανδρόνικος Καλίρης
Διδάκτωρ Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Εκπαιδευτικός

Ζ) «Σχεδιάζοντας Ιστορίες Ζωής στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Επαγγελματική Αξιολόγηση» Ασπασία Καραβία
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.)
Η) «Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροσυμβουλευτικής (διάρκειας 10’) με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών» Ζαχαρούλα Σμυρναίου
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στη Διδακτική Θετικών Επιστημών
Θ) «Αξιολόγηση & ανατροφοδότηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής μέσω αυτοπαρατήρησης & ετεροπαρατήρησης»

Κατερίνα Μικεδάκη
Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.)

Ανδρόνικος Καλίρης
Διδάκτωρ Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Εκπαιδευτικός

Νίκος Μουράτογλου
Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας B.A. - Grad.D. - M.A. - M.Ed. - Ph.D. Student

Σοφία Παπαθεοδώρου Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.)

Ασπασία Καραβία
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (MSc.)

Ι) «Αυτοαποτελεσματικότητα επαγγελματικών συμβούλων» Ανδρόνικος Καλίρης
Διδάκτωρ Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Εκπαιδευτικός
Κ) «Ψυχολογική βιωσιμότητα & βιώσιμη επαγγελματική ανάπτυξη» Κατερίνα Αργυροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων
Λ) «Αξιολόγηση στην εκπαίδευση επαγγελματικών συμβούλων» Αναστασία Παπαδοπούλου Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

IV. Ημερομηνία Έναρξης, Διάρκεια, Δομή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά την Τρίτη, 3η Μαρτίου 2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020.

Οι διδακτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή:

 • Ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΕΚΠΑ (370 ώρες).
 • Δια ζώσης εκπαίδευσης: Σύνδεση Θεωρίας & Πρακτικής Εφαρμογής (βιωματική εμπειρία μάθησης)
  (30 ώρες - οι παρακολουθήσεις είναι προαιρετικές).

Όλες οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Φιλοσοφική Σχολή στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Παρασκευή από ώρα 17.00 έως 21.00 (4 ώρες) και Σάββατο από ώρα 9.30 έως 15.30 (6 ώρες). Οι ακριβείς ημερομηνίες των συναντήσεων ανακοινώνονται με την έναρξη του προγράμματος.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Θεωρία εμπλουτισμένη με παρουσιάσεις PowerPoint, πρόσθετη βιβλιογραφία & δικτυογραφία / Φάκελος Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοπαρουσιάσεις μελετών περίπτωσης.
 • Ασύγχρονη επικοινωνία εκπαιδευτή (συμβούλου) - εκπαιδευομένου (συμβούλου) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω ειδικής περιοχής συζητήσεων (forum) της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης, υλοποίηση σύντομων εργασιών
 • Αξιοποίηση της αφηγηματικής προσέγγισης του Σχεδιασμού Ζωής & Σταδιοδρομίας και η χρήση του εργαλείου: «Η Επαγγελματική μου ιστορία» (1η υποχρεωτική δραστηριότητα)
 • Αξιοποίηση της παρέμβασης «Κατασκευάζοντας τη μελλοντική, με νόημα, ζωή μου» (με τη χρήση της μεθοδολογίας του κοινού - audience methodology)
 • Προετοιμασία και υλοποίηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής (2η υποχρεωτική δραστηριότητα)
 • Πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη & ανατροφοδότηση μικροσεναρίου συμβουλευτικής
 • Εποπτεία εργασιών & μικροσεναρίου συμβουλευτικής
  o Για τη συνολική διεξαγωγή του επιμορφωτικού προγράμματος ακολουθούνται αρχές της εκπαίδευσης επαγγελματιών για τις παρεμβάσεις Σχεδιασμού Ζωής.
  o Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και τη λήψη του πιστοποιητικού απαιτείται η υλοποίηση των δύο ατομικών εργασιών και των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης.

V. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. (βλ. υπόδειγμα πιστοποιητικού στο τέλος του παρόντος).

VI. Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 480 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. ως εξής:

 • 80€ καταβάλλονται προ της ενάρξεως του προγράμματος (προκαταβολή).
  Η καταβολή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα.
 • το υπόλοιπο καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, την 5η και 10η εβδομάδα
  του προγράμματος αντίστοιχα.

Ισχύει η ακόλουθη Εκπτωτική πολιτική για το σύνολο των διδάκτρων:

 1. -80€ για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων με τίτλο «Μέθοδοι & τεχνικές συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης» που υλοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.
 2.  - 120€ για άνεργους & μεταπτυχιακούς φοιτητές
 3.  -60€ για 2 ή περισσότερες συμμετοχές προερχόμενες από τον ίδιο φορέα
  (π.χ.: σχολικές μονάδες, ΜΚΟ, ΚΕΚ, άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς)
 4.  -60€ για κατόχους πιστοποιητικού οποιουδήποτε άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

Επισημάνσεις:
→ Οι ανωτέρω εκπτώσεις (1 έως 4) δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.
→ Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοχυρώνεται με την εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής των διδάκτρων και κατά σειρά προτεραιότητας.
→ Οδηγίες καταβολής (τραπεζικός λογαριασμός, δόσεις, ημερομηνίες κ.λπ.) παρέχονται στους συμμετέχοντες μετά την υποβολή από αυτούς της αίτησης εγγραφής τους.
→ Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος εξ υπαιτιότητας του επιμορφούμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

VII. Αίτηση συμμετοχής

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων που μπορεί να δεχθεί το πρόγραμμα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές. Τυχόντες υπεράριθμοι αιτούντες που δεν θα υπαχθούν στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο θα έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στον επόμενο κύκλο του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης συμμετοχής του προγράμματος, στη διεύθυνση: https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_REGISTER

VIII. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος:
Κατερίνα Αργυροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» http://ergastirio-eps.psych.uoa.gr/ .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει τίτλο:

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας:
Κατάρτιση στελεχών επαγγελματικής συμβουλευτικής/ συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τις βασικές αρχές και έννοιες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση και για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λπ.).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα βασίζεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος (επίπεδο β’) σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) καθώς και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΣ/64529/27-1-2017 ΦΕΚ Β’ 317 6/2/2018 «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/
επαγγελματικού προσανατολισμού και συναφών υπηρεσιών στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση και οι οποίοι δε διαθέτουν
εξειδικευμένο τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (π.χ. εκπαιδευτικοί α’θμιας η β’θμιας
όλων των ειδικοτήτων, εκπαιδευτές ενηλίκων, ψυχολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι κ.λπ.).

Γενικές πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα είναι μικτό με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην
Ελληνική Γλώσσα και μέρος του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι στην αγγλική. Για την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι
θα χρειαστεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διάρκεια:

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 450 ώρες (7 μήνες), εκ των οποίων 4 μήνες θεωρία και 3 μήνες πρακτική άσκηση, ήτοι

 • 250 διδακτικές ώρες (80 ώρες δια ζώσης βιωματικής εκπαίδευσης / 170 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονης υποστήριξης με εκπόνηση
  εργασιών και μελέτη πρόσθετου επιστημονικού υλικού) και
 • 200 ώρες πρακτική άσκηση σε φορείς παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού.

Εκτιμώμενη έναρξη – λήξη προγράμματος: Δεκέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020. Οι 80 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας του επιμορφωτικού
προγράμματος θα διεξαχθούν Σαββατοκύριακα.

Διδακτικές ενότητες

Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων

Διδακτική ενότητα 1.
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΥ.Ε.Π.)
Διδακτικές υποενότητες 4

75 ώρες
( 20 δια ζώσης + 55 ώρες εξ αποστάσεως) + 40 ώρες πρακτική άσκηση

Διδακτική ενότητα 2.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Διδακτικές υποενότητες 6

115 ώρες
(40 δια ζώσης + 75 ώρες εξ αποστάσεως) + 120 ώρες πρακτική άσκηση

Διδακτική ενότητα 3.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥ.Ε.Π.
Διδακτικές υποενότητες 3

60 ώρες
(20 ώρες δια ζώσης + 40 εξ αποστάσεως) + 40 ώρες πρακτική άσκηση

Εκπαιδευτικό υλικό: Το Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί τη δομή διάρθρωσης των ενοτήτων της εκπαίδευσης και θα περιλαμβάνει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο με επιστημονική τεκμηρίωση, φύλλα ατομικών και ομαδικών ασκήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων, σενάρια και μελέτες περιπτώσεων κ.α., διευκολύνοντας την ομαδική εργασία, την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Παράλληλα θα χορηγηθεί πρόσθετο επιστημονικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων για περαιτέρω αξιοποίησή του στο έργο τους αλλά και την εκπόνηση των εργασιών τους στο πλαίσιο του σεμιναρίου.

Εκπαιδευτές: Στο πρόγραμμα θα διδάξουν έμπειροι εκπαιδευτές μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και άλλων πανεπιστημίων καθώς και άλλοι εξειδικευμένοι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και σε άλλες συναφείς επιστήμες, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία και αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού ή/και σε εξειδικευμένα αντικείμενα που άπτονται των θεματικών του προγράμματος.

Τόπος υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος:

Οι δια ζώσης ώρες διδασκαλίας θα διεξαχθούν στην Αθήνα, σε αίθουσες της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Για την κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων που διαμένουν εκτός Αθηνών προβλέπεται υλοποίηση του προγράμματος με σύγχρονη εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Η πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ είτε σε άλλους συνεργαζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό Τομέα.

Απονεμόμενο πιστοποιητικό: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης διάρκειας τετρακοσίων πενήντα (450) διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (ήτοι 250 διδακτικών ωρών και 200 ωρών πρακτικής άσκησης σε φορείς/υπηρεσίες εφαρμογής της Συ.Ε.Π.).
Κόστος Συμμετοχής: 700,00 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε 3 δόσεις. Στους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων:

Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι οποιουδήποτε τίτλου σπουδών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου - TEI) στην Ελλάδα ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών που από ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα οφείλουν να καταθέσουν απλό αντίγραφο πτυχίου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Καθώς προβλέπονται περιορισμένες θέσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την αποδοχή της αίτησής τους και την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου 2019.

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Συμπληρώστε τη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής εδώ. (https://forms.gle/7b5S9KaYjjW9SozM6)

Διευκρινίσεις και πληροφορίες:

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης»

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Pin It

Εκτύπωση