14ο Ετήσιο Σεμινάριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 2018

Εκτύπωση  

14ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2018

Αρ.Πρωτ.131937/Δ203-08-2018/ΥΠΠΕΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Θ. Δημητρακόπουλος (Π.Ε.)
Α. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)
Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.)
Ε. Παναγιωτοπούλου (Ειδ. Αγ.)
Τηλέφωνο: 210-3442248 (Π.Ε.)
210-3443422 (Δ.Ε.)
210-3442229 (Ε.Ε.)
210-3442190 (Ειδ. Αγ.)

ΘΕΜΑ: «14o Σεμινάριο Καθηγητών Γαλλικής»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 120730/ΓΔ4/17-07-2018 έγγραφο

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Apf) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα διοργανώνει το 14ο Ετήσιο Σεμινάριο Καθηγητών Γαλλικής με θέμα: «Ποιες οι παιδαγωγικές προκλήσεις για τον διδάσκοντα της γαλλικής γλώσσας;».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αθήνα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.apf.gr .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Εκτύπωση