edu.klimaka.gr

Επιμόρφωση ΙΕΠ σε Σχεδιασμό / Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜOOCS) ΤΟΥ ΙΕΠ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Αρ.Πρωτ.161877/Ε3/10-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ι. Ολυμπίου, Μ. Αθανασίου
Τηλέφωνα : 210-344 2831, 210-344 3039
Email : epimorfosi.ekp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Διαβίβασης Πρόσκλησης του ΙΕΠ.

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 21659/10-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΤ9ΖΟΞΛΔ-6ΥΡ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση, που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, μέλη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α) Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο μέσω αξιοποίησης του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης του ΙΕΠ.

Β) Ημερομηνία έναρξης εγγραφών στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr, μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π., για την παρακολούθηση των εκ αποστάσεων μαθημάτων είναι η Δευτέρα 13- 12-2021 και ώρα 13:00. Η επιλογή και έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται για το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ,
(http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

Γ) Η επιμόρφωση θα είναι ασύγχρονη εξ αποστάσεως. Η επιλογή ενός μαθήματος γίνεται με την εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης σε αυτό. Για τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την επιλογή και παρακολούθηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα iepx αναπτύχθηκε σχετικός οδηγός που θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας (https://iepx.iep.edu.gr/) κατά την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω του μητρώου του ΙΕΠ.

Δ) Οι ενδιαφερόμενοι/νες, αρχικά, από τις 13-12-2021 θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ προκειμένου στη συνέχεια να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ακολουθώντας τη διαδικασία που αναγράφεται στο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ .

Επισημαίνεται πως η επιλογή και η παρακολούθησή των διαδικτυακών μαθημάτων θα γίνει σε δεύτερο χρόνο από το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και μετά.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

Ε) Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για οργανωτικά θέματα στο τηλέφωνο 213 1335 164, κ. Μαρία Κατσιγιάννη, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , και για τεχνικά θέματα στο τηλέφωνο 213 1335 412, κ. Κωνσταντίνο Μπούκουρα, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ


Αρ.Πρωτ.21659/10/12/2021/ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36, 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ
Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr
Πληροφορίες : Μαρία Κατσιγιάννη
Τηλέφωνο : 213 1335 164
e-mail : makatsigianni(ΣΤΟ)iep.edu.gr

Πράξη: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»
MIS: 5001313
Υπεύθυνη Πράξης: Μαρία Γελαστοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜOOCS) ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313

απευθύνει

πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 Στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς και όσοι/ες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία.

1. Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο μέσω της αξιοποίησης του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης του ΙΕΠ.
Για το λόγο αυτό στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr του ΙΕΠ έχουν αναπτυχθεί δεκατρία (13) ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα δωρεάν. Τα μαθήματα καλύπτουν την επιμόρφωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσων για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με κάθε μορφή αναπηρίας ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τύφλωση, κώφωση, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, τυφλοκώφωση, Προβλήματα Προσοχής και συγκέντρωσης, κ.ά.) καθώς και για την εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης στο σχολείο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν όποια μαθήματα επιθυμούν με βάση τις επιμορφωτικές ανάγκες τους στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει περιορισμός ως προς των αριθμό των μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η.

Συγκεκριμένα τα ανοικτά online μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι τα κάτωθι:

 1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο
 2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών
 3. Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 4. Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 5. Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση
 6. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού
 7. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
 8. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία
 9. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας
 10. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού
 11. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού
 12. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille
 13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

2. Εγγραφές και έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr, μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π., για την παρακολούθηση των εκ αποστάσεων μαθημάτων είναι η Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 13:00. Η επιλογή και έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται για το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

3. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση θα είναι ασύγχρονη εξ αποστάσεως. Η επιλογή ενός μαθήματος γίνεται με την εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης σε αυτό. Για τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την επιλογή και παρακολούθηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα iepx αναπτύχθηκε σχετικός οδηγός που θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας (https://iepx.iep.edu.gr/) κατά την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω του μητρώου του ΙΕΠ.

4. Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής/εγγραφής στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι/νες, αρχικά, από τις 13-12-2021 θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ προκειμένου στη συνέχεια να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ακολουθώντας στο σύνδεσμο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ την αναγραφόμενη σχετική διαδικασία.

Επισημαίνεται πως η επιλογή και η παρακολούθησή των διαδικτυακών μαθημάτων θα γίνει σε δεύτερο χρόνο από το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και μετά

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

5. Πληροφορίες

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για οργανωτικά θέματα στο τηλέφωνo 213 1335 164, κ. Μαρία Κατσιγιάννη, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και για τεχνικά θέματα στο τηλέφωνο 213 1335 412, κ. Κωνσταντίνο Μπούκουρα, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται:
• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis στη διαδρομή ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ.

Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των μαθημάτων, κ.λ.π.) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr/el/) της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και στην Πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις από το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021.

Η πρόσκληση αποστέλλεται/κοινοποιείται:
 Στη Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για προώθηση
στις Σχολικές Μονάδες.
 Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα ΠΕΚΕΣ της χώρας
 Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. στο πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο και σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα