ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Εκτύπωση  

ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.144049/Δ2/07-10-2013/ΥΠΑΙΘ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Κ.Φ.Ε., Διαθεσιμότητα, ΟΤΑ, Φάρμακα, Προσωρινή διαταγή, Εργατικές διαφορές, Δημοτική Αστυνομία» (Α’ 167), όπως συμπληρώθηκε με τo άρθρο 73, παρ 1,2 του ν.4174/2013 (Α’ 170),
2. Την αριθμ. πρωτ. 144021/Δ1/7-10-2013 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
3. Την αριθμ. 111966/Δ2/13-8-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΗ9-ΝΥΧ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
4. Την αριθμ. 119655/Δ1/30-8-2013 (ΦΕΚ 986 τ.Γ’) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
5. Τις διατάξεις του ν.1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (Α` 71),

Διαπιστώνουμε

Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προσδιορίζεται ως εξής:

Α. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

Δ/ΝΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠEll

ΠΕ16

ΠΕ19
ΠΕ20

ΠΕ32

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α'

5

16

4

0

20

0

7

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β'

4

14

7

0

3

0

9

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ'

13

8

0

1

12

1

28

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ'

17

17

10

0

15

0

18

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

6

25

8

0

12

1

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

23

15

13

0

34

2

15

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2

0

0

0

9

0

1

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

7

0

0

0

17

0

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

19

8

1

1

8

0

6

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

13

8

8

0

30

2

12

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9

12

0

2

5

0

3

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3

2

3

0

4

0

7

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ο

0

2

1

0

0

0

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

7

14

3

3

19

1

4

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

0

6

0

1

50

0

1

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

3

4

1

1

10

0

2

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

0

5

2

0

3

0

0

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2

0

2

0

0

0

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3

3

1

1

12

0

2

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

25

15

4

0

15

4

13

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

18

16

2

0

28

0

24

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

8

1

1

12

0

9

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

9

4

0

0

3

0

3

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α

11

0

10

7

0

1

15

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β

9

6

3

0

2

0

22

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6

3

1

0

2

0

4

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

8

0

7

0

0

0

1

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7

6

4

1

20

3

0

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5

6

3

1

10

0

10

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

0

21

1

0

3

2

13

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

3

3

0

1

5

0

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

1

0

0

0

1

0

0

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

4

13

1

0

14

0

17

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0

3

1

0

2

0

1

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1

4

0

0

2

0

2

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

0

0

1

0

19

0

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

3

7

5

0

20

0

1

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

0

1

0

0

13

0

1

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

4

12

1

1

5

0

8

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1

0

1

0

2

0

1

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3

8

6

4

7

2

5

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3

0

0

0

13

0

1

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

4

2

1

0

0

0

1

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

19

38

6

5

0

1

13

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

1

0

0

0

0

0

ο

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

1

1

0

0

8

0

3

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

0

2

1

1

2

0

5

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

5

1

0

0

16

0

5

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

7

2

0

0

6

0

4

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

11

15

1

1

13

0

15

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

1

3

1

0

15

0

15

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4

1

2

0

20

3

11

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

3

5

2

0

10

0

0

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3

1

0

1

3

0

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

3

2

5

1

10

0

1

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1

3

1

1

4

0

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

0

0

3

1

3

1

0

0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. XIOY

7

11

5

1

30

0

3

0

Β. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:

Δ/ΝΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠEll

ΠΕ16

ΠΕ19
ΠΕ20

ΠΕ32

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α

25

24

6

ο

53

ο

12

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β

13

π

9

ο

42

ο

47

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ

ο

20

ο

1

14

1

ο

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ

9

30

7

2

18

ο

15

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

6

25

6

ο

6

2

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6

12

15

ο

9

1

19

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ο

ο

ο

ο

1

ο

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

1

3

1

1

ο

2

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

13

8

8

ο

30

1

12

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ο

ο

ο

2

1

ο

3

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1

2

1

ο

ο

ο

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1

ο

2

1

ο

ο

ο

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ο

22

4

3

2

2

12

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ο

6

ο

1

27

ο

1

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

2

3

1

1

1

1

2

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ο

5

2

ο

3

ο

ο

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ο

ο

1

ο

ο

1

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1

3

1

1

ο

ο

2

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

13

15

4

ο

13

ο

14

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ο

4

1

ο

8

4

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

8

1

1

11

ο

9

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ο

1

ο

ο

ο

ο

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α

5

1

4

7

11

1

15

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β

3

6

3

ο

3

ο

25

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

3

ο

ο

2

ο

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

1

1

7

ο

ο

ο

2

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ο

ο

ο

1

4

ο

1

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

1

2

1

1

ο

2

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ο

18

1

1

ο

ο

13

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ο

1

ο

ο

4

ο

ο

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2

8

ο

ο

10

ο

5

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ο

3

1

ο

1

ο

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1

4

ο

ο

2

ο

2

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ο

ο

1

ο

1

ο

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

1

2

5

ο

4

ο

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ο

1

ο

ο

1

4

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

1

6

1

1

2

ο

8

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ο

1

1

ο

ο

ο

1

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ο

ο

3

4

3

ο

1

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ο

ο

ο

ο

1

ο

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ο

2

1

ο

ο

ο

1

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

17

59

7

4

11

1

25

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ο

ο

ο

ο

2

ο

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

1

3

1

ο

8

ο

3

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ο

1

ο

ο

ο

2

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

5

1

ο

ο

11

ο

5

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ο

2

ο

ο

ο

ο

4

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

1

4

1

1

ο

1

5

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ο

3

1

ο

6

ο

15

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

ο

1

ο

ο

ο

2

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1

1

2

ο

1

ο

1

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3

1

1

1

3

ο

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

2

2

2

1

ο

1

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ο

2

1

1

4

ο

ο

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

1

ο

2

1

3

1

2

ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. XIOY

2

3

2

1

2

ο

3

ο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα