Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2021

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός Απόφασης Θέμα
ΦΕΚ 87/2021 Αριθμ. 5125/Ε3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174545/Ε3/22.12.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β’ 5727).
ΦΕΚ 83/2021 Αριθμ. Φ7/3625/Δ1 Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου.
ΦΕΚ 69/2021 Αριθμ. 3197/Δ2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94893/Δ2/17-7-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046).
ΦΕΚ 68/2021 Αριθμ. 3752/ΓΔ4 Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021
ΦΕΚ 50/2021 Αριθμ. Φ6/3030/ΓΔ4 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΦΕΚ 47/20201 Αριθμ. 3245/Δ2 Διαδικασία αξιολόγησης μαθητών Γυμνασίου
 Δ.Υ Αριθμ 1820/Δ2 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α .με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)
Αντ' αυτής δημοσιεύθηκε το Αριθμ. 3197/Δ2 στο ΦΕΚ 69/2021
Δ.Υ. Αριθμ. Φ6/1619/ΓΔ4 Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021
Αντ' αυτής δημοσιεύθηκε το Αριθμ. Φ6/3030/ΓΔ4 στο ΦΕΚ 50/2021

 

 

Pin It

Εκτύπωση